Tallinna Tehnikaülikool

Lõputöö teemad bakalaureuseõppe lõpetajale

ISO standardiga KNX tehnoloogia Targa hoone (või kodu) kõikide juhtimis- ja jälgimisülesannete jaoks rakendamine; projekti koostamine unikaalses ETS tarkvaras; seadmete valik; võrdlus mõne konkureeriva IoT standardi staatusesse pürgiva tehnoloogiaga. (juhendamisel võimalik koopereerumine: nt P.Ellervee, M.Leier jt). Vt. https://www.knx.org/knx-en/for-professionals/

Võtmesõnad: Tark, arukas, nutihoone, standardiseeritud tehnoloogia

Juhendaja(d):

 • Andres Rähni

Tarkade hoonete süsteemide ja/või seadmete integreerimise vahevara (Middleware) realiseerimine vabavaraliste tarkvaradega; standardiseeritud infoesitus; vabavaraliste lahenduste uuring (võrdlus); pilveteenuste kasutamine; küberturvalisuse probleemid leitud lahendustes. (juhendamisel arvatavasti võimalik koopereerumine teiste juhendajatega) Vt. nt. https://se.mathworks.com/hardware-support/thingspeak.html 

Võtmesõnad: vabatarkvara, vahevara, pilveteenused, oBIX, OPC

Juhendaja(d): 

 • Andres Rähni

ASIC loogikaelementide teegi loomine Synopsys Design Visioni jaoks eelkõige IAS0150 Digitaalsüsteemide 1. kodutöö lahenduste illustreerimiseks. Teek on kasutatav ka teiste loogikasünteesi ülesannete korral.

Võtmesõnad: ASIC, loogikasüntees, tehnoloogia

Juhendaja(d): 

 • Peeter Ellervee

Arduino kontrollerile (või Raspberry Pi-le) oma ülesande juhtimisalgoritmi programmi automaatne genereerimine Matlab/Simulink keskkonnas; ülesande ja riisvarakomponentide valik; juhtimisalgoritmi disain ja testimine; automaatne masinkoodi genereerimine ja laadimine. Vt. https://se.mathworks.com/solutions/embedded-systems.html

Võtmesõnad: Arduino, Matlab, masinkoodi genereerimine

Juhendaja(d): 

 • Andres Rähni

Töö alustamiseks tuleb kõigepealt teha uurimus, kas printerit Amstrad PCW8256 on võimalik W10 süsteemiga ühendada või mitte ning mida selleks vaja on. Kas tootjapoolt on olemas driver, mis võimaldab W10 keskkonnas printerit juhtida või tuleks see ise nullist teha. Kas tootjapoolne driver toetab mõnda vanemat Windowsit, mida oleks võimalik moodsale arvutile installeerida (kasvõi virtuaalselt). Oluline on aru saada, kas tootjapoolset printeri draiverit saaks mingil kuhul veel (ära) kasutada. Esimese osa tulemusena peab valmima analüüs ning magistritöö puhul ka töötav draiver, mis võimaldaks eelistatult W10 arvutist printerit kasutada. Bakalaureuse töö puhul piisab analüüsist.

Töö teises osas tuleb printeri nõelmaatriksi juhtimiseks kirjutada kas eraldi kontrolleril olev draiver või modifitseerida W10 driverit nii, et printerile saaks anda käsu, mis võimaldaks teostada umbes sellist operatsiooni: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=u8I6qt_Z0Cg Boonuseks loetakse tulemust, mis võimaldab läbi graafilise kasutajaliidese printerile etteanda käsu/muusikapala täitmist.

Võtmesõnad: draiver, printer

Juhendaja(d): 

 • Priit Ruberg

Mudeli andmebaasi https://a-lab.ee/edu/dsdb arendamine

Juhendaja(d): 

 • Aleksei Tepljakov
 • Juri Belikov

Võtmesõnad: veebibrauserid

Juhendaja(d): 

 • Vladimir Viies

Teema headele programmeerijatele. Teema valimisel vajalik ettenäidata varasemaid endaloodud veebirakendusi.

Võtmesõnad: Java Server Pages (JSP), Web archive WAR, PostgreSQL, Tomcat

Juhendaja(d): 

 • Harri Lensen

Juhtimissüsteemide kasutajaliideste uurimine ja arendamine.

https://www.inductiveautomation.com/resources/article/what-is-hmi 

Juhendaja(d): 

 • Kristina Vassiljeva
 • Aleksei Tepljakov
 • Eduard Petlenkov

Info täieneb.

Tehnoloogiliste seadmete matemaatilised mudelid Matlab/Simulink keskkonnas ja/või mudelite simulaatorite realisatsioon tööstuslikel kontrolleritel; mudeli tuletamine ja parametriseerimine; juhtimisalgoritmid; tööstuslike kontrollerite andmeside simulaatori esitamisel.

Võtmesõnad: mudel, PLC, PAC

Juhendaja(d): 

 • Andres Rähni

Võtmesõnad: vabatarkvara

Juhendaja(d): 

 • Vladimir Viies

Võtmesõnad: jaotusseadused, mudelid, müra

Juhendaja(d): 

 • Vladimir Viies

Võtmesõnad: vabatarkvara

Juhendaja(d): 

 • Vladimir Viies

Võtmesõnad: E-õppekeskkonnad, riist- ja tarkvara ühiskasutus projektides, õpiobjekt

Juhendaja(d): 

 • Vladimir Viies

Võtmesõnad: liigid, mudelid, turvalisus, avalikud andmed

Juhendaja(d): 

 • Vladimir Viies

http://fomcon.net

Võtmesõnad: dünaamilised süsteemid, juhtimissüsteemid

Juhendaja(d): 

 • Aleksei Tepljakov

Riistvara ehitamine töö- või hobiprojekti jaoks koos kasutatavate kontrollerite programmeerimisega.

Võtmesõnad: riistvara, kontrollerid

Juhendaja(d): 

 • Peeter Ellervee

Riistvara sünteesi protsess koosneb erinevatest optimeerimis- ja teisendusalgoritmidest. Sobivaimate algoritmide/meetodite valimiseks peab teadma, kuidas nad töötavad. Antud teemadegrupi eesmärgiks on visualiseerida mõningate algoritmide töö selliselt, et tulemus oleks kasutatav täiendava materjalina õppetöös. Algoritmi visualiseerimine peaks töötama võimalikult suurel arvul platformidel. Sel põhjusel on välja pakutud kaks keelt, millest ühte võiks osata. Samas pole allpool toodud valik lõplik.

Realiseeritavad algoritmid:

 • Graafide värvimine ja/või tükeldamine nii ahnete kui ka täpsete meetoditega.
 • Loogikafunktsioonide minimeerimisalgoritmid - Quine-McCluskey jt.
 • Ümberajastamine (retiming).

Toodud valik pole lõplik ja võib muutuda, k.a. lõpetaja enda valitud algoritmi lisamise näol.

Eeldused
Java (JavaScript) või Tcl/Tk oskus. Selle asemel võib olla ka mõni muu multiplatvormne, graafilist liidest toetav keel.

Võtmesõnad: riistvara süntees, optimeerimisalgoritmid

Juhendaja(d): 

 • Peeter Ellervee

Töö eesmärk on luua riistvaraline protsessori mudel koos kõikide "kellade ja viledega". Realisatsioon peab võimaldama protsessori sisemiste registrite olekute jälgimist. Töörežiim peab olema automaatne kui ka käsitsi takteeritav. Olenevalt õppetasemest võib lahenduse teostada makettplaatidega (aluseks võtta https://eater.net/6502 või https://www.youtube.com/watch?v=fCbAafKLqC8) kui ka FPGA realisatsioonina. Viimane eeldab siis pehmetuumalise protesessorimudeli loomist ning FPGA väljundite sidumist erinevate protsessorisiseste registrite kuvamiseks.

Võtmesõnad: protsessor, riistvara, makettplaat, FPGA

Juhendaja(d): 

 • Priit Ruberg

Juhendaja(d): 

 • Kalle Tammemäe

Sudoku lahendaja - nii lahenduse leidja kui ka vihje andja; vajadusel ka kõikide lahendusvariantide otsija.

Võtmesõnad: sudoku, algoritmid, kasutajaliides

Juhendaja(d): 

 • Peeter Ellervee

Süvaõppe algoritmide uurimine ja realiseerimine MATLAB keskkonnas.

Võtmesõnad: Süvaõpe, tehisnärvivõrgud, MATLAB

Juhendaja(d): 

 • Kristina Vassiljeva
 • Eduard Petlenkov

Tehisintellekti meetodid ja rakendused (tehisnärvivõrgud, hägus loogika, geneetilised algoritmid)

Juhendaja(d): 

 • Kristina Vassiljeva
 • Eduard Petlenkov

Info täieneb

Info täieneb

Tööstuslike süsteemide laboratoorsete prototüüpide uurimine, analüüs, modelleerimine ja juhtimine.

Vaata lisaks: http://a-lab.ee/equipment

Võtmesõnad: Identifitseerimine, juhtimine, dünaamilised süsteemid

Juhendaja(d): 

 • Kristina Vassiljeva
 • Eduard Petlenkov
 • Aleksei Tepljakov

Juhendaja(d): 

 • Vladimir Viies

Nutikad kasutajaliidesed Virtuaalreaalsuse rakenduste jaoks

Võtmesõnad: VR, AR, XR, GUI, UI

Juhendaja(d): 

 • Kristina Vassiljeva
 • Eduard Petlenkov
 • Aleksei Tepljakov

Varem saadud tulemused https://github.com/RedFox20/CraneVR

Võtmesõnad: VR, dünaamilised süsteemid

Juhendaja(d): 

 • Kristina Vassiljeva
 • Eduard Petlenkov
 • Aleksei Tepljakov

Kirjeldus: Ühe paralleelse ülesande realiseerimine erinevate platvormidega nagu OpenMP, MPI, OpenCL, CUDA ja tehtud töö analüüs.

Juhendaja: Lembit Jürimägi

Kirjeldus: Ühe keskkonna / süsteemi simuleerimine paralleelarvutusega kasutades OpenCL või CUDA platvormi ja AMD või Nvidia paari viimase generatsiooni graafikakaarti.

Juhendaja: Lembit Jürimägi

Digitaalse elektroonika vananemine tuleneb füüsikalistest põhjustest, mis on seotud nanoelektroonika dimensioonide vähenemisega. Uute tehnoloogiatega kaasnev kiire vananemine on kujunemas homsete nanoelektroonikarakenduste töökindluse üheks põhilisemaks probleemiks. Projekti ülesandeks on vananemise fenomenide Negative Bias Temperature Instability (NBTI) ja Hot Carier Injection (HCI) mõõtmise katsete teostamine. Selleks kaustatakse FPGA kiibi vananemist Peltier elemendi ja temperatuuri kontrolleriga. Teadustööd teostatakse TalTechi Töökindla arvutusriistvara keskuses (TARK). ENG – “An experiment for nanoelectronic chip accelerated ageing”

Juhendajad on Dr. Foisal Ahmed ja Prof. Maksim Jenihhin.

Sügavate närvivõrkude (ehk DNN-ide) rakendused on mitmepoolsed ning viimati jõudsid ka ohutusekriitiliste süsteemide maailma, nt autonoomsete autode ja robotite, satelliitide ja meditsiini valdkondades. Treenitud närvivõrgu rakendamiseks küberfüüsikalistes süsteemides kasutatakse inferensi riistvaralist kiirendit, nt programmeeritava loogika kiipides (FPGA). Projekti ülesandeks on sügavate närvivõrkude riistvara kiirendite väljaarendamine ja töökindluse analüüs. Programmeerimise oskused VHDL/Verilog, C ja Python keeltes on väga soovituslikud. Teadustööd teostatakse TalTechi Töökindla arvutusriistvara keskuses (TARK). ENG – “Deep Neural Network HW Accellerators Reliability Analysis”

Juhendajad on Mahdi Taheri ja Prof. Maksim Jenihhin