Tallinna Tehnikaülikool

ELEKTRI TOOTMISEL TAASTUVATEST ENERGIAALLIKATEST ON OLULINE ROLL ROHEPÖÖRDE RAAMES KLIIMANEUTRAALSUSE SAAVUTAMISEL 2050. AASTAKS. KUI SOOVID OMANDADA LISATEADMISI ENERGIASÜSTEEMIDE JA HAJAENERGEETIKA PLANEERIMISEST, PROJEKTEERIMISEST JA NENDE TASUVUSE HINDAMISEST, SOBIB HAJAENERGEETIKA MIKROKRAAD JUST SULLE!

Mikrokraadikava tutvustus

Mikrokraadikava eesmärgiks on jagada süvendatud teadmisi ja oskusi elektrisüsteemide, sh hajaenergeetika plaanimise, projekteerimise ning nende tasuvuse hindamise valdkonnas. Kaval õppija omandab oskused hajatootmise liitumise ja sidumise kohta elektri- ja muude võrkudega nii on-grid kui ka off-grid lahenduste puhul.

Tutvu kava täisversiooniga

Intervjuu kavajuhiga

Miks pakute välja nimelt sellise mikrokraadikava?
Kava eesmärk on anda inimestele teadmisi hajaenergeetika ja lokaalsete energiatootmise ja salvestuslahenduste kohta ning tutvustada erinevate lahenduste plusse ja miinuseid. Hajaenergeetika on populaarne, kuna õpetab olulistel teemadel nagu elektrienergia lokaalne tootmine PV-seadmete või tuugenitega, elektrienergia salvestuslahendused või ka off-grid alternatiivsed lahendused võrguühendusele end kurssi viima. Taastuvenergeetika arengul on rohepöörde eesmärkide täitmisel tähtis roll, seega on kõik teemad alates planeerimisest kuni käitamiseni mikrokraadikavas kaetud. 

Mida ainulaadset mikrokraadi läbija saab?
Kava läbinu mõistab, mida on hajaenergeetika planeerimiseks ning lokaalsete taastuvenergia tootmis- ja salvestuslahenduste loomiseks vaja. Need teadmised on vajalikud hajaenergeetika süsteemide mõistmiseks, planeerimiseks ja rajamiseks. Sellel valdkonnal on väga suur potentsiaal ja spetsialiste on kahtlemata juurde vaja. 

Kuidas antud mikrokraadikava võiks kõnetada TalTech vilistlast?
Kliimaneutraalsuse eesmärgid mõjutavad meid kõiki. Vajame juurde inimesi, kel oleksid teadmised hajatootmislahenduste loomisest, näiteks päikesepargi rajamise põhimõtetest, võimalustest, väljakutsetest ja majanduslikust tasuvusest. Lokaalseid tootmislahendusi on nii Eestis kui maailmas laiemalt palju rajatud ja need on rohepöörde kontekstis ning taastuvenergiale üleminekul olulised. Samas on ka väljakutseid palju – off-grid ja on-grid lahendused, stabiilsus ja varustuskindluse tagamine. TalTechi vilistlased on oodatud õppima, et neid teemasid ja kogu valdkonda paremini mõista. Seega oodatud on kõik, kes tegutsevad või soovivad tegutseda energeetikavaldkonnas, kes soovivad kaasa mõelda või osaleda tehniliste lahenduste väljatöötamisel, minna süvitsi hajaenergeetika valdkonna probleemidele vastuseid otsides.

Küsi lisa

Avatud õppe vastuvõtu spetsialist

oskab vastata vastuvõtutingimusi puudutavatele küsimustele:

620 3600; 620 3601
mikrokraadid@taltech.ee

Kavajuht

oskab vastata mikrokraadi sisu ja karjäärivõimalusi puudutavatele küsimustele:

Marek Tull
marek.tull@taltech.ee
kontaktisik Eve Kitt 620 3810