Tallinna Tehnikaülikool

ELEKTRI TOOTMISEL TAASTUVATEST ENERGIAALLIKATEST ON OLULINE ROLL ROHEPÖÖRDE RAAMES KLIIMANEUTRAALSUSE SAAVUTAMISEL 2050. AASTAKS. KUI SOOVID OMANDADA LISATEADMISI ENERGIASÜSTEEMIDE JA HAJAENERGEETIKA PLANEERIMISEST, PROJEKTEERIMISEST JA NENDE TASUVUSE HINDAMISEST, SOBIB HAJAENERGEETIKA MIKROKRAAD JUST SULLE!

Mikrokraadikava tutvustus

Mikrokraadikava eesmärgiks on jagada süvendatud teadmisi ja oskusi elektrisüsteemide, sh hajaenergeetika plaanimise, projekteerimise ning nende tasuvuse hindamise valdkonnas. Kaval õppija omandab oskused hajatootmise liitumise ja sidumise kohta elektri- ja muude võrkudega nii on-grid kui ka off-grid lahenduste puhul.

Tutvu kava täisversiooniga

Intervjuu kavajuhiga

Miks pakute välja nimelt sellise mikrokraadikava?

Mida ainulaadset mikrokraadi läbija saab?

Kuidas antud mikrokraadikava võiks kõnetada TalTech vilistlast?

Küsi lisa

Avatud õppe vastuvõtu spetsialist

oskab vastata vastuvõtutingimusi puudutavatele küsimustele:

620 3600; 620 3601
mikrokraadid@taltech.ee

Kavajuht

oskab vastata mikrokraadi sisu ja karjäärivõimalusi puudutavatele küsimustele:

Marek Tull
marek.tull@taltech.ee
kontaktisik Eve Kitt 620 3810