Tallinna Tehnikaülikool

Inimeste ja võrgustike juhtimine avalikus sektoris on meistriklass tänasele või tulevasele juhile, kes tahab teada, kuidas saavutada poliitikaeesmärke.

 • Tutvutakse avaliku poliitika probleemide olemuse, avaliku sektori globaalsete reformide ja megatrendidega.
 • Õpitakse, mis on koordineerimise baasmehhanismid ja instrumendid, võrgustikupõhine valitsemine ja juhtimine.
 • Omandatakse personalijuhtimise meetodid ja funktsioonid ning analüüsitakse teoreetiliste aluste paikapidavust ja praktikate rakendatavust avalikus sektoris.
 • Praktilistes töödes soositakse õppuri tööalastest vajadustest lähtuvate juhtimisülesannete lahendamist.

Mikrokraadikava tutvustus

Mikrokraadikava eesmärk on aidata mõista ja lahendada inimeste juhtimise, koordineerimise ja koostööga seotud avaliku halduse süsteemitasandi juhtimisküsimusi. Esmalt analüüsitakse, millest sõltub keeruliste poliitikaprobleemide lahendamine avalikus sektoris ning kuidas inimeste, meeskondade ja võrgustike juhtimine aitavad poliitika eesmärke ellu viia. Keskendutakse koos tegutsemise tõketele ja õpitakse neid ületama. Antakse ülevaade avaliku teenistuse põhiküsimustest ning reformisuundadest Eestis ja mujal. Õpetatakse personalijuhtimise meetodeid ja funktsioone ning analüüsitakse personalijuhtimise teoreetiliste aluste paikapidavust ning praktikate rakendatavust avalikus sektoris.

Esita avaldus

students

Oluline info

Õppekava ja õppekorrladus

 • Õppemaht: 12 EAP
 • Maksumus: 840 € (1 EAP 70 €)
 • Toimumisaeg: 02.09.2024 - 26.01.2025
 • Õppekeel: eesti keel
 • Õppevorm: kontakt- ja veebiõpe, iseseisev töö
 • Tunnistus: TalTech tunnistus
 • Kavajuht: Külli Taro
 • Teaduskond: majandusteaduskond
 • Tutvu õppekava täisversiooniga

Õppeained

Kandideerimine

 • Haridusnõue: bakalaureusekraad, oskus lugeda ja mõista inglisekeelset teaduskirjandust
 • Vastuvõtt: 3. - 21. juuni 2024
 • Kandideerimine: CV ja motivatsioonikiri, kandideerimisavaldus
 • Kohtade arv: 15

Intervjuud kavajuhi ja õppuritega

Kuidas on laabunud Teie kui kavajuhi arvates mikrokraadiõpe?

Siiani on kulgenud üsna ladusalt. Meil on lõppenud üks kava ja teine kava saab läbi kevadsemestri lõpus. Õppejõud ütlevad, et mikrokraadi õppurid on hea täiendus õppegrupile. Nad on hästi motiveeritud ja aktiivsed. Need, kes ise õpingutest ei loobunud, said esimeses kavas ka kõik kursused läbitud.

Raskusena nimetati suurt õppekoormust, kuid enamik olid sellega arvestanud ja saadi hakkama. Sellel kaval oli kaks ainet semestris. Usun, et kui tuleb tagasiside kavalt, kus oli üks aine semestris, siis on ehk koormus talutavam.

Teame, et vähemalt 1-2 mikrokraadi lõpetanut tulevad proovivad meile magistrisse astuda.

Millest on lähtutud õppeainete valikul?

Kava koosneb kahest ainest: Personalijuhtimine avalikus sektoris ning Koordineerimine ja koostöö keeruliste poliitikaprobleemide lahendamisel, moodustades koos hea terviku. Tänasele või tulevasele juhile annavad nad vajalikud üldised oskused, et oma töös edukas olla. Personalijuhtimist ei vaadata üksnes personalijuhi tööna, vaid laiemalt inimeste juhtimise ja eesmärkide saavutamise tööriistana.

Kava on kokku pandud nii, et seda oleks võimalik läbida töö kõrvalt. Loengud ja seminarid toimuvad tööpäeva õhtuti kl 17.15-20.15. Mõlemat ainet õpetatakse sügissemestril. Nii et usinamad õppurid võivad juba ühe semestriga omandada uued terviklikud oskused ja teadmised.

Millise tööturu vajaduse katab antud kava lõpetaja? 

Esiteks on kava mõeldud erasektori juhtidele, kes leiavad tee mõnda riigiasutusse, et panustada ühiskonda. Kogenud juhtide roteerumine avaliku ja erasektori vahel on üha populaarsem. Teiseks aitaks see kava neid juhiks edutatud avaliku sektori spetsialiste, kellel puuduvad juhtimisalased teadmised ja oskused või varasem kogemus. Kolmandaks usun, et oma oskuste täiendamine ja värskendamine kulub ära ka juba aastaid riigiasutuses juhina töötanud inimesele. Kokkuvõttes loodame, et oma teadmiseid jagades on tulevikus vähem põhjust rääkida, et koostöö ja koordineerimine on peamine Eesti avaliku sektori juhtimisprobleem. 

Mikrokraadi kava juhi Külli Taro portree
Kavajuht Külli Taro

Kuidas tekkis huvi (või soov/vajadus) lisahariduse järele?

Tundsin, et olen teelahkmel, kus harjumuspäraselt enam edasi minna ei saa - vaja on muutusi. Õppimine, mis seostub hästi tööga, on mind alati inspireerinud ja andnud juurde loovust ning loonud aluse uuteks muutusteks. Uurides õppekavasid hakkas tööalaselt silma mikrokraadikava "Inimeste ja võrgustike juhtimine avalikus sektoris", sest nägin, et õppekava raames pakutavad täiendavad teoreetilised alused ja nende valguses seniste töökogemuste analüüs aitaks mind edasi nii enesearengu teel kui ka tööalaselt. 

Miks otsustasite nüüd edasiõppimiseks kasutada just mikrokraadi lahendust?

Kuivõrd magistriõppest on möödas kümmekond aastat, siis ei julgenud end kohe pikema kraadiõppe õppekavaga siduda. Mõtlesin, et proovin, kuidas taas ülikoolipingis õppida on, kas ja kuidas suudan õppimist siduda töö- ja eraeluga. Selleks tundus kõige parem variant õppida üks semester just valitud mikrokraadi õppekaval. Teiselt poolt andis see võimaluse tutvuda ülikooli ja instituudiga, kus ma veel õppinud ei ole, kuid palju head kuulnud. Vähem oluline ei ole õppekavade kvaliteet õppima asumisel.

Kui raske selline töö kõrvalt õppimine on?

See sõltub palju sisemisest motivatsioonist ja kursuste raames antavatest võimalusest õpitavat oma tööga ühildada. Tuleb tunnistada, et minul vajas taas harjumist, kuid üle jõu ei tohiks mikrokraadi kaval õppimine küll kellelegi käija.

Üks üllatus, mis on TalTechis mikrokraadiõppurina ette tulnud?

Kui paindlikud peavad olema õppejõud, kes päeva pealt orienteeruvad ümber kontaktõppest hübriid- või virtuaalõppesse, muutes selleks kasutatavaid meetodeid ja tarkvaralahendusi ning eksami tegemise võimalusi. Meeldiv tõdemus oli see, et analüüsides oma tööd sain järeldada, et oleme paljut teooria kohaselt teinud, teooriat teadmata. 

Kuidas tekkis huvi (või soov või vajadus) lisahariduse järele?

Kuna lapsega kodus olles tekkis mul rohkem vaba aega, siis otsustasin seda kasutada midagi uue õppimiseks. Olen ammu mõelnud, et võiks midagi uut õppida, aga siiamaani leidsin vist enda jaoks vabandusi, miks seda mitte teha. 

Miks otsustasite nüüd edasiõppimiseks kasutada just mikrokraadi lahendust?

Otsides erinevaid õppimisvariante avatud ülikooli raames nägin TalTechi veebilehekülje peal mikrokraadi kavasid ja selline õppimisvariant tundus päris huvitav. Valisin enda jaoks huvitava kava ja hakkasingi õppima. 

Kui raske selline töö kõrvalt õppimine on?

Kuna mina käin ainult osalise ajaga tööl ,siis minu jaoks oli  õppimine pigem raske kolme lapse kõrvalt. Aga mul on väga toetavad lähedased, kes kõik tegid väga palju, et võimaldada mul rahulikult õppida.  

Üks üllatus, mis on TalTechis mikrokraadiõppurina ette tulnud?

Pean tunnistama, et alguses kujutasin ette, et õppimine toimuks teistmoodi. Et ma lihtsalt käin loengutel, kuulan, kirjutan, loen ning teen eksami ära. Üllatuseks tuli see, et õppimisel oli väga palju iseseisvat tööd, mis alguses tundus kohati võimatu teha. Aga lõppkokkuvõttes sai kõigega hakkama ja tegelikult väga hästi. 

Niina Kippasto portree
Kava lõpetaja Niina Kippasto

Küsi lisa

Avatud õppe vastuvõtu spetsialist

oskab vastata vastuvõtutingimusi puudutavatele küsimustele.

620 3600; 620 3601
mikrokraadid@taltech.ee

Kavajuht

oskab vastata mikrokraadi sisu ja karjäärivõimalusi puudutavatele küsimustele.

Külli Taro

Külli Taro
kylli.taro@taltech.ee