Tallinna Tehnikaülikool

MIKROKRAADIKAVA PAKUB:

  • TÖÖTAVATELE ÕPETAJATELE PAINDLIKKU VÕIMALUST TÄIENDADA OMA AINEDIDAKTILIST PÄDEVUST STEM (MATIK) VALDKONNAS;
  • ERIALASPETSIALISTIDELE ÜMBERÕPET – STEM ÕPETAJA LISAERIALA OMANDAMISE VÕIMALUST, LEEVENDAMAKS ÕPETAJATE PÕUDA ÜLDHARIDUSKOOLIDES JA KUTSEÕPPEASUTUSTES.

Mikrokraadi õppekava annab STEM valdkonnaga seotud erialase hariduse ja töökogemusega isikutele pedagoogilised pädevused õpetajatöö alustamiseks ning võimaluse taotleda õpetajakutset. Õppekava on akrediteeritud Rahvusvahelise Inseneripedagoogika Ühingu (IGIP) poolt ja selle läbinul on võimalus taotleda rahvusvahelist insenerpedagoogi kvalifikatsiooni.

Mikrokraadikava tutvustus

Mikrokraadikava eesmärgiks on anda võimalus omandada rahvusvaheliselt kokkulepitud insenerpedagoogiline kompetentsus, et tulemuslikult õpetada STEM õppeaineid. Kaval õppides omandatakse uued teadmised ja oskused õppe eesmärgistamiseks, õppurite erisustega arvestamiseks, ka õpetamise ja hindamise metoodika valikuks.

Tutvu kava täisversiooniga

Kandideeri

Oluline info

ÕPPEKAVA

  • Kava juht: Tiia Rüütmann
  • Teaduskond: inseneriteaduskond
  • Haridusnõue: kõrgharidus STEM erialal või haridusvaldkonnas
  • Õppemaht: 24 EAP

ÕPPEKORRALDUS

  • Keel ja vorm: eesti keeles, sessioonõpe, kontaktõpe 1-2 korda kuus, õpperühmad Tallinnas
  • Maksumus: 24 EAP x 55 €

Intervjuud kavajuhi ja õppuritega

Miks pakute välja nimelt sellise mikrokraadikava?

Eesti inseneripedagoogika keskus on juba üle 20 aasta tegelenud STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) õpetajakoolitusega nii taseme- kui ka täiendusõppes. Huvi meie koolituste vastu on olnud väga suur ja tagasiside koolidest hea. Mikrokraadikava sobib erinevate haridusasutuste STEM õpetajatele: neile, kes töötavad kas üldharidus- ja kutsekoolides või kõrg- ja ülikoolides, samuti STEM erialade spetsialistidele ja  ettevõtete koolitajatele, kelle pedagoogilised teadmised vajavad täiendamist.

Millise tööturu vajaduse katab antud kava lõpetaja?

Tänases olukorras, kus TalTech rektori sõnul on Eestis terav põud reaalainete õpetajate järele, on STEM õpetaja mikrokraadikava lõpetajad tööturule väga oodatud.

Mida ainulaadset mikrokraadi läbija saab?

Mikrokraad annab STEM valdkonnaga seotud erialase hariduse ja töökogemusega isikutele esialgsed pedagoogilised pädevused STEM valdkonna õpetajatöö alustamiseks ning võimaluse taotleda ka õpetajakutset.

Kuidas antud mikrokraadikava võiks kõnetada TalTech vilistlast?

TalTech vilistlane saab mikrokraadi läbimise järel STEM õpetaja lisaeriala ja tal on võimalus asuda tööle õpetajana tehes karjääripöörde või töötada õpetajana oma erialase põhitöö kõrvalt, muutes seeläbi oma karjääri paindlikumaks. Mida rohkem on pädevaid reaalainete õpetajaid, seda suurem on õpilaste huvi inseneeria ja TalTech vastu.

Mikrokraadi kava juhi Tiia Rüütmanni portree
Kavajuht Tiia Rüütmann

Palun tutvustage lühidalt oma töist positsiooni.

Töötan 2021.aastast teadurina Eesti Maaülikooli PKI Mullateaduse õppetoolis ja minu eriline huvi on mullaelustik, selle toimimine ja nende funktsioonid. 

Milline on olnud Teie senine haridustee? 

Alustasin õpinguid Eesti Maaülikoolis, vahepeal olin külalisüliõpilane Friedrich-Schilleri Ülikoolis Jenas ja doktorikraadi omandasin Tallinna Tehnikaülikoolis 2008. aastal. 

Kuidas tekkis huvi või soov lisahariduse järele? 

Kui tekivad küsimused, mida ise ei oska enam lahendada, siis on aeg hakata õppima. 

Miks otsustasite nüüd edasiõppimiseks kasutada just STEM/STREM õppekava? 

Maailm muutub, tudengid muutuvad ja õpetamisstiilid muutuvad. Kui tekivad küsimused, et kuidas mina saan areneda, kuidas ma saan aidata tudengitel paremini aru saada õpetavast ainest ja kui vastus on „ei tea“, siis tuleb mul kui õppejõul minna õppima.

Millised on olnud senised kogemused?

Fantastilised! Olen omandanud nii palju uut ja põnevat, mida saan ja kasutan nüüd ka oma igapäevases õpetamises. 

Kui raske selline töö kõrvalt õppimine on? 

Kui on motivatsioon, siis ei ole töö kõrvalt õppimine ka raske. Asi on aja planeerimises ja prioriteetides. 

Kas soovitate sõbrale, kaalute ka edaspidi mõnes ülikoolis mikrokraadikava/täiendusõppekava läbimist?

Loomulikult, inimene areneb õppides ja mina pooldan igal juhul arenemist!

Üks üllatus, mis on TalTechis täiendusõppurina õppides ette tulnud? 

Ainult üks… Paindlikkus oma õpingutes.

Küsi lisa

Avatud õppe vastuvõtu spetsialist

oskab vastata vastuvõtutingimusi puudutavatele küsimustele:

620 3600; 620 3601
mikrokraadid@taltech.ee

Kavajuht

oskab vastata mikrokraadi sisu ja karjäärivõimalusi puudutavatele küsimustele:

Tiia Rüütmann
620 3255
tiia.ruutmann@taltech.ee