Tallinna Tehnikaülikool

Koolitused

Tellimisel koolitused:

Eesmärk Anda teadmised ja oskused teenusedisaini protsessi põhimõtetest ja tööriistadest, läbi mille on võimalik saavutada efektiivsemaid teenuseid.
Teemad teenusedisaini protsess, disaini strateegiline roll organisatsioonis, kliendiempaatia, iteratiivne ideede arendus, teenuse prototüüpimine ja testimine
Õpiväljund Koolituse läbinu tunneb teenusedisaini protsessi struktuuri; oskab kasutada koolitusel käsitletud teenusedisaini tööriistu.
Õppemeetod auditoorne õpe koos praktiliste harjutuste ja aruteludega
Õppekeel eesti
Sihtgrupp avaliku sektori töötajad, kohalike omavalitsuste töötajad, osakondade juhid, teenuste väljatöötamise eest vastutavad spetsialistid
Maht (ak t) 8

Eesmärk Anda teadmised ja oskused teenusedisainimise põhimõtetest ja tööriistadest, et saavutada teenuse arendusi kiiremini ja efektiivsemalt.
Teemad toote või teenuse sihtrühm, sihtrühma vajadused, kasutajakeskse toote või teenuse disainimine
Õpiväljund Koolituse läbinu tunneb teenusedisaini protsessi; oskab kasutada teenusdisaini tööriistu; oskab teostada toote/teenuse disainimist efektiivselt.
Õppemeetod auditoorne õpe koos praktiliste harjutuste ja aruteludega
Õppekeel eesti
Sihtgrupp avaliku sektori töötajad, kohalike omavalitsuste töötajad, osakondade juhid, teenuste väljatöötamise eest vastutavad spetsialistid
Maht (ak t) 16