Tallinna Tehnikaülikool

Koostööprojektid

Tallinna Lennujaam

2020. aasta kevadsemestril töötasid TalTechi magistrandid Tallinna lennujaama reisija digitaalse teekonna loomise kallal. Kuus meeskonda lahendas lennujaama poolt püstitatud ärilist väljakutset kasutades teenusedisaini meetodeid.

Tudengid viisid läbi põhjalikku etnograafilise uuringu, et mõista lennujaama külastaja käitumist ja motivatsiooni. Uuringu tulemusena selgusid kliendikogemuse kitsaskohad ja ilmnesid mitmed kasutamata ärilised võimalused. 

Kursuse teises pooles töötasid tudengid uute lahenduste prototüüpide loomise kallal. Tulemusena anti Tallinna Lennujaama juhtkonnal üle kuus uue lahenduse kontseptsiooni, mille rakendamisel on potentsiaali tõsta reisija rahulolu ja luua lennujaamale täiendavad ärilised võimalused.

Uuri lähemalt videost, mis tagasisidet osalejad projektite andsid.

Rahvusraamatukogu

2019. aasta kevadel pöördus Rahvusraamatukogu d.Labi poole palvega aidata mõelda läbi erinevad raamatukogu teenuse kontseptsiooni osised, et muuta see erinevate põlvkondade külastajate jaoks atraktiivseks ajaveetmise kohaks. Majandusteaduskonna magistrandid viisid töötasid läbi terve teenusedisaini tsükli käsikäes Rahvusraamatukogu teenuste eest vastutavate meeskonnaliikmetega. Tulemusena sündisid nii uued elamuslikud turunduskontseptsioonid, kui ka digitaalsed lahendused. Mitmed tudengite poolt välja töötatud teenustest on raamatukogu poolt tänaseks ka ellu rakendatud. 

Projekti tulemusi tutvustati igaastasel Teenusedisaini konverentsil mais 2019. Rahvusraamatukogu aga jätkas projekti järel teenuseidsaini metoodika juurutamist oma organisatsioonis.

Oled huvitatud?

d.Lab teeb koostööd nii era-, kui ka avaliku sektoriga. Kasutame ära teenusedisaini metoodika ja interdistsiplinaarsete tudengitiimide potentsiaali, et lahendada Sinu organisatsiooni väljakutseid. Mõned näited sellest, milliste küsimustega saab d.Lab olla abiks:

  • Kuidas teha nii, et klient oleks valmis maksma rohkem?
  • Kuidas parandada kleindikogemust?
  • Mis aitaks muuta meie tööd efektiivsemaks? 
  • Kuidas luua erakordne omatöötaja kogemus ja tõsta meeskonna rahuolu? 

Võta ühendust jana.kukk@taltech.ee ja leiame sobiva koostööformaadi.