Tallinna Tehnikaülikool

Õppeained

MMM5340 Elamusturundus ja teenuse disain

Õppejõud: Anu Leppiman

Maht: 6.0 EAP

Kursusel käsitletakse unikaalset kombinatsiooni teenusedisaini- ja elamuslikustamise metoodikast. Õppeaine sisu tutvustab nii teaduslikku metoodikat (s.h. õppejõudude enda uurimistöödel põhinev materjal), kui ka globaalsete innovatsiooniliidrite poolt kasutatavaid praktilisi tööriistu.

Aine raames on suur rõhk aktiivõppel, mis toimub koostöös ettevõtete ja/või avaliku sektori teenusepakkujatega (s.h. Tallinna Lennujaam, Rahvusraamatukogu jpt).

Kursus toimub kevadsemestril ja on mõeldud magistriõppe tudengitele. Vaata kokkuvõtvat videot 2020 kevadsemestri õppevoorust.

Loe rohkem

HHM1151 Avaliku sektori disainilabor

Õppejõud: Laura Kullerkupp

Maht: 6.0 EAP

Õppeaine eesmärk on õppida disainima lahendusi ühe konkreetse avaliku halduse tegevuse paremaks korraldamise näitel. Õppeaine toimub koostöös avaliku sektori organisatsiooniga. Õppeaine raames kombineeritakse teoreetilisi loenguid ja disianisprindi ja teenusedisaini metoodikatel põhinevat kogemusõpet. 

Kursus toimub sügissemestril bakalaureuseõppe tudengitele. 

Loe rohkem

Praktika

d.Lab viib läbi mitmeid eriprojekte era- ja avaliku sektori organisatsioonidega, milles osalevad tudengid saavad seda kogemust arvestada paktikana. d.Labi praktika osaks on auditoorne õppetöö teenusedisaini metoodika tutvustamiseks. Praktika teostataks organisatsiooni ja d.Labi mentorite juhendamisel.

Lõputöö

d.Labi akadeemilise uurimisrühma liikmed juhendavad lõputöid (bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe astmes), mis on ühel või teisel viisil seotud teenusedisaini temaatikaga. Lõputöö juhendamise eeldus on mõne d.Labi aine või praktika eelnev läbimine.