Tallinna Tehnikaülikool

Miks peaks ettevõte tegema koostööd d.Lab-iga?

Projekti raames loodavatel lahendustel reaalne äriline mõju

Varasemad projektid näitavad, et tudengite välja töötatud lahendused saavad aluseks reaalsete äriliste näitajate kasvuks. Nii näiteks oli Eesti Rahvusraamatukogu veebilehe NPS enne projekti 20%; peale tudengite välja töötatud prototüübil põhineva arenduse teostamist oli see aga 53,3%.

Kvaliteetne kliendiuuringu teostamine

Magistriõppe tudengid viivad läbi disainiprotsessi raames põhjaliku ja metoodiliselt korrektse etnograafilise kliendiuuringu. Selle tulemusi on võimalik kasutada ka edaspidiselt organisatsiooni teenuste arendamisel. Ainuüksi uuringu ligikaudne maht semestri raames on kuni 700 töötundi (35 üliõpilasega grupi puhul). Analoogses mahus uuringu teostamise hind agentuuri poolt oleks 56 000 - 84 000 eurot. Sellele töö mahule lisandub lahenduse väljatöötamine ja prototüübi loomine.

Organisatsiooniväline pilk võimaldab töötada välja innovaatilisi lahendusi

Ettevõtteväline vaade ja disainimetoodika kasutamine võimaldavad tudengitel töötada välja lahendusi, mis ei järgi tavapärase praktika mustreid. Sealjuures arvestades, et kursusel osalevad magistriõppe Juhtimise ja turunduse eriala tudengid on lahendused realistlikud ja äriliselt elujõulised.

Ettevõtte esindajatel võimalik võtta osa õppetööst

Koostöö korral on ettevõttel võimalik osaleda õppetöös kuni 5-liikmelise tiimiga. Töötajad saavad osaleda kahel viisil: kas olles tudengi tiimide juures (s.h. nõustaja rollis), või eraldi meeskonnana lahendades iseseisvalt ettevõtte väljakutset. Viimase variandi juures on tiimile tagatud ka õppejõudude poolne tugi ja nõustamine.

Kursuse juhendaja

Jana Kukk

Jana Kukk portree
  • PhD, TalTech vanemlektor, tunnustatud õppejõud 2020
  • Teenusedsainilabori d.Lab projektijuht

Varasemad koostööpartnerid

"Meie koostöö on toonud kaasa mitmeid positiivseid muutusi teenustes, aga ka terve organisatsiooni mõtlemises ja kultuuris."

Margus Veimann, Rahvusraamatukogu teenusedisainer, koostööpartner 2019

„Teenusedisain on mõtlemisviis, mis võimaldab klienditeekonda terviklikult vaadata ja teha mõtestatud ärilisi otsuseid.“

Katrin Hagel, Tallinna Lennujaama reisijateenuste juht, koostööpartner 2020

Partnelrustingimused 2022 kevadsemestriks

Eestikeelne magistriõppe rühm (ca 7 tudengitiimi) 4 850 eur
Eestikeelne magistriõppe rühm (ca 4 tudengitiimi) 3 500 eur
Inglisekeelne magistriõppe rühm (ca 2 tudengitiimi) 2 000 eur