Site logo

2019 kaitstud doktoritööd

Nimi Teema Kaitsmine
Regina Erlenheim Designing Proactive Public Services
("Proaktiivsete avalike teenuste disainimine")
Juhendajad vanemteadur Kuldar Taveter (Tallinna Tehnikaülikool) ja Leon Sterling (Swinburne´i Tehnikaülikool).
[töö digikogus 13702]
15.11.2019
15:00 ICT-638
Jevgeni Marenkov* Automatic Implementation-Time Usability Evaluation for Web User Interfaces
("Veebi kasutajaliidese kasutatavuse automaatne hindamine realisatsioonifaasis")
Juhendajad teadur Tarmo Robal ja professor Ahto Kalja† (Tallinna Tehnikaülikool).
[töö digikogus 12287]
28.06.2019
13:00 ICT-507AB
Bernhards Blumbergs Specialized Cyber Red Team Responsive Computer Network Operations
("Vastutegevusele orienteeritud punase meeskonna küberoperatsioonid")
Juhendajad sihtrahastusega professor Rain Ottis (Tallinna Tehnikaülikool) ja Risto Vaarandi.
[töö digikogus 12015]
27.05.2019
09:00 ICT-315
Evelin Halling Scenario Oriented Model-Based Testing
("Stsenaariumjuhitud mudelipõhine testimine")
Juhendaja professor Jüri Vain (TalTech).
[töö digikogus 11943]
10.05.2019
14:00 ICT-315
Msury Rogasian Mahunnah Simulation and Prototyping of Sociotechnical Systems Using Agent-Oriented Modelling
("Sotsiotehniliste süsteemide simulatsioon ja prototüüpimine kasutades agentorienteeritud modelleerimist")
Juhendajad vanemteadur Kuldar Taveter ja dotsent Alexander Horst Norta.
[töö digikogus 11297]
22.02.2019
12:00 ICT-315

2018 kaitstud doktoritööd

Nimi Teema Kaitsmine
Külli Sarna Aspect-Oriented Model-Based Testing
("Aspekt-orienteeritud mudelipõhine testimine")
Juhendaja professor Jüri Vain (TTÜ).
[töö digikogus 11065]
15.11.2018
14:00 ICT-638
Ottokar Tilk Neural Networks for Language Modeling and Related Tasks in Low-Resourced Domains and Languages
("Tehisnärvivõrgud keele modelleerimise ja sellega seotud ülesannete jaoks väheste ressurssidega valdkondades ja keeltes")
Juhendajad vanemteadur Tanel Alumäe (TTÜ) ja Prof. Emer. Leo Võhandu.
[töö digikogus 10856]
30.08.2018
13:00 CYB 101
Pirjo Elbrecht Integration of Automated Data Collection, Enrichment and Transfer to CAD system in Digital Tailoring
("Informatsiooni automaatse kogumise, rikastamise ja CAD-süsteemile sisestamise meetod digitaalses rätsepakunstis")
Juhendajad vanemteadur Jaak Henno (TTÜ)
ja Alexander Horst Norta (TTÜ).
[töö digikogus 9950]
12.06.2018
14:00 ICT-638
Sven Pärand Analysis of Core Aspects in Migration towards the Next Generation Network
("Võtmeaspektide analüüs migreerimisel järgmise põlvkonna sidevõrgule")
Juhendaja vanemteadur Raul Savimaa (TTÜ).
[töö digikogus 9944]
07.06.2018
12:00 ICT-A1
Kalle Tomingas Semantic Data Lineage and Impact Analysis of Data Warehouse Workflows
("Semantiline andmevoogude- ja mõjuanalüüs andmelao keskkonnas")
Juhendaja professor Tanel Tammet (TTÜ).
[töö digikogus 9926]
21.05.2018
12:00 ICT-A1

2017 kaitstud doktoritööd

Nimi Teema Kaitsmine
Grete Lind From Determinacy Analysis to Zero Factor Free Determinacy Analysis and Universal Generator of Hypotheses: Development of Algorithms
("Determinatsioonanalüüsist nullfaktorivaba determinatsioonanalüüsi ja universaalse hüpoteeside generaatorini: algoritmide arendus")
Juhendaja professor Rein Kuusik (TTÜ).
[töö digikogus 9121]
18.12.2017
15:00 ICT-638
Andres Puusepp Covering Algorithms for a Robot Swarm with Limited Information
("Katvusalgoritmid piiratud teadmusbaasiga robotiparvede jaoks")
Juhendaja professor Tanel Tammet (TTÜ).
[töö digikogus 9124]
12.12.2017
12:00 SOC-312
Olga Mironova Combination of Pedagogical Strategies and Teaching Techniques for Teaching Computer Science Basics to Novices
(Pedagoogika strateegiate ja õpetamise tehnikate kombinatsioon informaatika algkursuse õpetamisel algajatele)
Juhendajad dotsent Enn Õunapuu ning dotsent Tiia Rüütmann (TTÜ).
[töö digikogus 8745]
18.10.2017
15:00 ICT-638
Margarita Spitšakova Discrete Gravitational Swarm Optimzation Algorithm for System Identification
(Diskreetne gravitatsioonilist vastasmõju arvestav osakeste parvega optimeerimise meetod süsteemide identifitseerimiseks)
Juhendaja Dr. Jaan Penjam (TTÜ).
[töö digikogus 8449]
07.09.2017
13:00 CYB-101
Andre Veski Agent-Based Computational Experiments in Two-Sided Matching Markets
(Agendipõhised arvutuslikud eksperimendid kahepoolsetel sobitusturgudel)
Juhendajad professor Kaire Põder (EBS) ja emeriitprofessor Leo Võhandu (TTÜ).
[töö digikogus 7896]
06.09.2017
15:30 ICT-312
Niccolò Veltri A Type-Theoretical Study of Nontermination
("Tüübiteoreetiline uurimus mittetermineeruvusest")
Juhendajad professor Tarmo Uustalu (TTÜ) ja dr. James Chapman (Strathclyde'i Ülikool, Ühendkuningriik).
[töö digikogus 7631]
26.05.2017
11:00 CYB-101
Kadri Umbleja* Competence Based Learning Framework, Implementation, Analysis and Management of Learning Process
("Kompetentsipõhine õpe – raamistik, implementatsioon, analüüs ja õppeprotsessi juhtimine")
Juhendajad professor Vello Kukk (TTÜ) ja dotsent Innar Liiv (TTÜ).
[töö digikogus 7573]
21.04.2017
13:00 U02-309