Tallinna Tehnikaülikool

Koostöö

Tarkvarateaduse instituut soovib oma tegevusvaldkonnas olla partneriks:

  • ettevõtetele, pakkudes teaduslikult põhjendatud praktilisi lahendusi läbi ühiste teadus-arendusprojektide ning kõigil õppetasemetel tudengiprojektide kaasjuhendamist;
  • ühiskonnale ja riigile vastutustundliku visionäärina ja autoriteetse professionaalse nõustajana, pakkudes inseneri ja teadlase kutse-eetikast lähtuvaid teaduslikult põhjendatud ja praktikas toimivaid eksperthinnanguid ja nõustamist;
  • teistele ülikoolidele ja akadeemilistele organisatsioonidele, panustades ühiselt teaduse ja tehnoloogia piiride nihutamisse;

Infotehnoloogia teaduskonna kodulehelt leiad infot, millised on võimalikud koostöövormid ülikooli ja partneri vahel ning kuidas tagame info konfidentsiaalsuse. Tarkvarateaduse instituudi uurimisrühmade kompetentsid jagunevad kuude koostöövaldkonda.

Tehisintellekt ja keeletehnoloogiad

IT-süsteemide turvalisus ja usaldusväärsus

Andmeteadus

  • Infosüsteemide töörühm
    Infosüsteemid, e-riik, e-valitsus, e-tervis, andmeteadus, süsteemiarhitektuur, süsteemidisain, andmebaasid, suuremahulised süsteemid
  • Rakendusliku tehismõistuse töörühm
    Masinõpe, automatiseeritud inimlaadne arutlus (common sense reasoning), ontoloogiapõhine arutlus, tehismõistusel põhinevad ruumiandmete töötlemise meetodid, soovitussüsteemid, loogikapõhised tarkvarasüsteemid, robotite tarkvara, manipulaatorite juhtimine, - navigeerimine ja - kaardistamine, tehisnägemise rakendused.

Riigivalitsemise tehnoloogiad

Tarkvaratehnoloogiad