Tallinna Tehnikaülikool

Koostöö

Tarkvarateaduse instituut soovib oma tegevusvaldkonnas olla partneriks:

 • ettevõtetele, pakkudes teaduslikult põhjendatud praktilisi lahendusi läbi ühiste teadus-arendusprojektide ning kõigil õppetasemetel tudengiprojektide kaasjuhendamist;
 • ühiskonnale ja riigile vastutustundliku visionäärina ja autoriteetse professionaalse nõustajana, pakkudes inseneri ja teadlase kutse-eetikast lähtuvaid teaduslikult põhjendatud ja praktikas toimivaid eksperthinnanguid ja nõustamist.
 • teistele ülikoolidele ja akadeemilistele organisatsioonidele, panustades ühiselt teaduse ja tehnoloogia piiride nihutamisse;

Infotehnoloogia teaduskonna kodulehelt leiad infot, millised on võimalikud koostöövormid ülikooli ja partneri vahel ning kuidas tagame info konfidentsiaalsuse. Tarkvarateaduse instituudi uurimisrühmade kompetentsid jagunevad kuude koostöövaldkonda:

Tehisintelekt ja keeletehnoloogiad

 • Rakendusliku tehismõistuse töörühm
  Masinõpe, automatiseeritud inimlaadne arutlus (common sense reasoning), ontoloogiapõhine arutlus, tehismõistusel põhinevad ruumiandmete töötlemise meetodid, soovitussüsteemid, loogikapõhised tarkvarasüsteemid, robotite tarkvara, manipulaatorite juhtimine, - navigeerimine ja - kaardistamine

 • Tugevalt tagatud tarkvara laboratoorium
  Tarkvara verifitseerimine ja testimine, autonoomsete maismaa- ja veesõidukite navigeerimine, liigutustepõhine tervisediagnostika, 

 • Mittelineaarsete juhtimissüsteemide töörühm
  Mittelineaarsed juhtimissüsteemid, algebralised meetodid, energiasüsteemid, aegridade analüüs

 • Keeletehnoloogia laboratoorium
  NLP – loomuliku keele analüüs, kõnetehnoloogia, foneetika, kõnekorpused, süvaõppe rakendused

 • Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE
  Tarkvarateaduse instituudi uurimisrühmad osalevad mitmetes koostööprojektides AIRE kaudu.

IT-süsteemide turvalisus ja usaldusväärsus

Andmeteadus

 • Andmeteaduse töörühm
  Andmeteadus, kombinatoorne optimeerimine, seletatav tehisintellekt, masin/sügav õpe, tark linn, online andmeanalüüs
 • Infosüsteemide töörühm
  Infosüsteemid, e-riik, e-valitsus, e-tervis, andmeteadus, süsteemiarhitektuur, süsteemidisain, andmebaasid, suuremahulised süsteemid
 • Rakendusliku tehismõistuse töörühm
  Suurandmed, masinõpe, automatiseeritud inimlaadne arutlus, ontoloogiapõhine arutlus, tehismõistusel põhinevad ruumiandmete töötlemise meetodid, common sence reasoning

Riigivalitsemise tehnoloogiad