Tallinna Tehnikaülikool

Koostöö keeletehnoloogia laboratooriumiga

Keeletehnoloogia laboratooriumis tehakse uuringuid kõne ja loomuliku keele töötlemise valdkondades. Meie üheks olulisemaks tegevuseks on kõnetehnoloogiliste rakenduste loomine. See hõlmab nii lõppkasutajale suunatud kõnetuvastusrakendusi kui ka komponente, mida on tööstuspartnerite jaoks lihtne integreerida. Kuigi meie fookuses on Eesti kasutajad, on suurem osa laboris loodud tarkvarast keelest sõltumatu. Laboratoorium on avatud lähtekoodiga tarkvara kindel toetaja.

MEIE OSKUSTEAVE

  • Kõnetuvastus
  • Kõneleja ja kõneldava keele identifitseerimine
  • Loomuliku keele töötlemine (NLP)
  • Kõnekorpused

MILLISEID PROBLEEMIDE VÕIME LAHENDADA?

  • Erinevad väljakutseid pakkuvad kõnetöötlusprobleemid
  • Info ammutamine kõnest ja tekstist

KUIDAS SAAME TEID AIDATA?

Arusaam võimalustest

Konsulteerimine

Mudelite arendamine

NLP valdkond on viimasel kümnendil kiires tempos arenenud ja arvutid suudavad nüüd teha paljusid asju, mis varem tundusid ettekujutletamatud. Meie eksperdid suudavad identifitseerida kasutusalasid, mida saab lahendada tänapäevaste süvaõppe tehnikate abil.

Meie eksperdid saavad aidata teie meeskonda kõne- ja tekstiandmete kogumise probleemidega, õige mudeliarhitektuuri valimisel, olemasolevate andmekogumite ja mudelite nutikal kasutamisel õppimise ülekande kaudu ja seda kõike mis tahes maailma keele jaoks.

Omame pikaajalist kogemust täpsete ja kasutuskõlblike mudelite väljatöötamisel ja koolitamisel nii erinevate kõnetuvastus- kui ka muude keeletöötlusülesannete jaoks, mis hõlmavad kümneid erinevaid keeli.

VIITED JA SENISED PROJEKTID