Tallinna Tehnikaülikool

Koostöö formaalmeetodite grupiga

Formaalmeetodite grupp ja Loogika- ja semantika grupp moodustavad Tugevalt tagatud tarkvara laboratooriumi.

Formaalmeetodid on matemaatiliselt ranged (üldjuhul ka tarkvaraga toetatud) programm- ja riistvara- süsteemide spetsifitseerimise, arenduse ja verifitseerimise meetodid, mille eesmärk on garanteerida funktsionaalne korrektsus, töökindlus ja usaldusväärsus. Kaasaegsed formaalmeetodid on tugevas sümbioosis tehisintellekti meetoditega.

MEIE EKSPERTVALDKONNAD

  • Tarkvara testimine ja verifitseerimine
  • Inimmotoorika ja analüüs
  • Autonoomsete maa ja allveerobotite navigatsioon ja tegevuste plaanurid
  • Masinõpe

MIS PROBLEEME ME LAHENDAME?

  • Aja-, ohutus- ja turvalisuskriitiliste süsteemide modelleerimine, verifitseerimine, süntees ja mudeli-põhine testimine. 
  • Robootika ja autonoomsete süsteemide tarkvara arendus ja automaattestid, k.a. funktsioonid nagu lokaliseerimine ja kaardistamine (SLAM), otsuste tegemine puuduliku ja ebatäpse info alusel, autonoomne juhtimine, navigatsioon, küber-füüsikaliste süsteemide digitaalteisikud, objektide haaramine ja asetamine ja visuaalserveerimine
  • Peen- ja jämemotoorika testide digitiseerimine, mille rakendusteks on neuroloogiliste ja kognitiivsete häirete monitoorimine ja diagnostika, samuti inimliigutuste salvestamine ja väsimustunnuste tuvastus.

KUIDAS SAAME TEID AIDATA?

Tarkvara testimine ja verifitseerimine

Inimmotoorika ja analüüs

Autonoomsete robotite navigatsioon ja tegevuste plaanurid

Pakume tarkvara kvaliteedi tagamise tuge s.h. nõuete modelleerimisel, disainilahenduste korrektsuse tõestamisel ja testide genereerimisel.

Robot- ja autonoomsete süsteemide tõestatavalt korrektne tarkvara arendus.

Pakume ekspert-teenuseid masinõppe ja tehisintellekti probleemide formuleerimisel, neile vastavate töövoogude korraldamisel, kvaliteedi kriteeriumide valikul ja tugimudelite testimisel, samuti inimliigutuste salvestamisel ja analüüsil.

VIITED HILJUTISTELE TÖÖDELE JA PROJEKTIDELE