Tallinna Tehnikaülikool

Proaktiivtehnoloogiate laboratoorium

Targad keskkonnad on põimunud küber-füüsikaliste ja sotsiaalsete süsteemidega. Keskkonna kübersüsteemid on sageli inimesele nähtamatud, kuid samal ajal proaktiivsed - suutelised koguma, vahetama ja töötlema palju teavet. Proaktiivtehnoloogiate laboratoorium (ProLab) keskendub selliste tarkade keskkondade teoreetilistele ja praktilistele uuringutele. Uurimistöö hõlmab andmete analüüsi, töötlust, kasutamist modelleerimiseks, simuleerimist ja digitaalsete kaksikute loomist, et parandada kasutajate olukorrateadlikkust ja otsustusvõimet.

KOMPETENTSID

  • Masinõppel põhinev andmeanalüüs, semantiline segmenteerimine, klassifitseerimine ja objektide tuvastamine
  • Väikese võimsusega tajusüsteemid
  • Statistiline analüüs ja määramatuse kvantifitseerimine
  • Modelleerimine ja simulatsioon otsuse tegija olukorrateadlikkuse suurendamiseks
  • Digitaalsete kaksikute disain reaalmaailmast pärinevate andmete baasil

KUIDAS SAAME TEID AIDATA?

ProLab uurib inimese-küber-füüsikaliste süsteemidega seotud probleeme. Meie kogemus on rakendatav järgmiste ülesannete lahendamiseks:

  • tõelisi toimimisandmeid pakkuvate olukorrateadlikkuse tehniliste lahenduste väljatöötamine;
  • otsuste tegemiseks paljudest erinevatest andmeallikatest pärineva teabe kombineerimine;
  • modelleerimise ja simulatsioonide abil võimalike tulevikustsenaariumide prognoosimine;
  • diagnostikaks ja olekuanalüüsiks nii suuremahuliste kui ka lokaalsete sensorite andmete analüüsi kasutamine.

Eksperimentaalsed uuringud

Analüüs

Modelleerimine ja simulatsioon

Disain

Eksperimentaalsed uuringud koos määramatuse kvantifitseerimise ja seotud tarkvaratööriistade arendamisega

Erinevatest allikatest pärit sensorite andmeanalüüs ja IoT sensoritega tööstussüsteemide diagnostika

Digitaalsete vastete ja digitaalsete kaksikute modelleerimine ja simulatsioon

Targa linna sensorite disain sõidukite ja jalakäijate tuvastamiseks ja klassifitseerimiseks  

VIITED JA SENISED PROJEKTID

MEEDIA KAJASTUSED