Tallinna Tehnikaülikool

Rakendusliku tehismõistuse töörühm

Rakendusliku tehismõistuse töörühm tegeleb tehisintellekti meetodite rakendamisega erinevates valdkondades. Peamiselt keskendume masinõppe, ontoloogiapõhiste arutluse, automatiseeritud teoreemide tõestamise, teadmuse loome jt tehismõistuse meetodite loomisele ning juurutamisele tööstuse ja avaliku sektori digitaliseerimisprobleemide lahendamisel. Samuti töötame välja uudseid meetodeid ja süsteeme loomuliku keele mõistmise ja automatiseeritud inimlaadse arutluse valdkondades.

MEIE EKSPERTIIS

  • AI tehnoloogiate tundmine ja rakendamine
  • Kompleksne süsteemianalüüs ja tehisintellektipõhiste lahenduste arendamine
  • Ekspertmeeskond, kellel on reaalse elu projektide kogemus

MILLISEID PROBLEEME VÕIME LAHENDADA?

Teil on ülesandeid, mis vajavad inimese rutiinset tegevust – ehk on võimalik neid automatiseerida? Uudsed tehisintellekti algoritmid võivad toimida inimesest efektiivsemalt! Oleme valmis teile selliseid lahendusi looma.

KUIDAS SAAME TEID AIDATA?

Koolitused

Rakendused

Loengud ja praktilised harjutused tehisintellekti meetoditest, nende rakendatavusest, usaldusväärsusest ja sellega seonduvast. Tarkvarakvaliteedi hindamine.

Teie vajaduste ja eesmärkide analüüsimine, sobivate tehisintellekti meetodite väljapakkumine, teie organisatsiooni protsesse ja teenuseid automatiseerivate tehisintellektipõhiste lahenduste arendamine.

VIITED MEIE LOODUD SÜSTEEMIDELE