Tallinna Tehnikaülikool

IT aluste õppekeskus

IT aluste õppekeskus tegeleb infotehnoloogiaalaste ainete õpetamisega nii informaatikutele kui ka mitteinformaatikutele. Peamised valdkonnad sõltuvalt erialast:

  • rakenduste loomine tabeliprogrammidega (MS Excel, Google Sheets)
  • dokumentide loomine ja tekstitöötlus (MS Word, Google Docs)
  • esitluste loomine (MS PowerPoint, Google Slides)
  • algoritmimine, modelleerimine ja programmeerimine arendussüsteemiga VBA (Visual Basic for Application)
  • algoritmimine, modelleerimine ja programmeerimine Pythoniga
  • algoritmimine, modelleerimine ja programmeerimine Scratchiga

IT aluste õppekeskuse kursused

IDK0043 IT alused I eesti keeles O. Mironova, I. Amitan, K. Antoi
inglise keeles J. Vendelin
IDK0044 IT alused II eesti keeles O. Mironova, I. Amitan, K. Antoi
inglise keeles J. Vendelin
IDK0046 Süvendatud IT alused II eesti keeles K. Antoi
IDK1615 Andmetöötlus eesti keeles K. Antoi