Tallinna Tehnikaülikool

IT aluste õppekeskus

IT aluste õppekeskus tegeleb infotehnoloogiaalaste ainete õpetamisega nii informaatikutele kui ka mitteinformaatikutele. Peamised valdkonnad sõltuvalt erialast:

  • rakenduste loomine tabeliprogrammidega (MS Excel, Google Sheets)
  • dokumentide loomine ja tekstitöötlus (MS Word, Google Docs)
  • esitluste loomine (MS PowerPoint, Google Slides)
  • algoritmimine, modelleerimine ja programmeerimine arendussüsteemiga VBA (Visual Basic for Application)
  • algoritmimine, modelleerimine ja programmeerimine Pythoniga
  • algoritmimine, modelleerimine ja programmeerimine Scratchiga

IT aluste õppekeskuse kursused

IDK0043

IT alused I

eesti keeles

O. Mironova, I. Amitan, K. Antoi

inglise keeles

J. Vendelin

IDK0044

IT alused II

eesti keeles

O. Mironova, I. Amitan, K. Antoi

inglise keeles

J. Vendelin

IDK0046

Süvendatud IT alused II

eesti keeles

K. Antoi

IDK1615

Andmetöötlus

eesti keeles

K. Antoi