Tallinna Tehnikaülikool

Koostöö mittelineaarsete juhtimissüsteemide töörühmaga

Mittelineaarsete juhtimissüsteemide töörühm on Eesti juhtiv uurimisüksus  automaatjuhtimise valdkonnas, keskendudes juhtimisteooria fundamentaalsetele probleemidele ja sümboolse tarkvara loomisele,  mis toetab teadusuuringuid, rakendusi ja õpetamist. Meil on  kompetents ning huvi aidata ettevõtteid väljakutseid pakkuvate ja aktuaalsete  energiatõhusate juhtimislahenduste väljatöötamisega seotud probleemide lahendamisel.

MEIE OSKUSTEAVE

  • Mittelineaarsete juhtimissüsteemide modelleerimine ja analüüs
  • Matemaatilise juhtimisteooria meetodid
  • Energiasäästlikud ja optimaalsed lahendused
  • Innovatiivsete algoritmide väljatöötamine energeetika valdkonnas

MILLISEID PROBLEEME VÕIME LAHENDADA?

Valdavalt tegeleb töörühm üldiste, rakendustest sõltumatute  meetodite väljatöötamisega, mis on määratud  matemaatiliste mudelite dünaamiliste omaduste poolt. Oleme viimasel ajal keskendunud ka mõnedele hoolikalt valitud rakendustele, sealhulgas:

  • taastuvenergia integreerimisega seotud praktiliste probleemide uurimine
  • hoonefondi energiatõhususe parendamine
  • autonoomsete veealuste sõidukite ja ioon-polümeer-metallkomposiitajamite juhtimine.

KUIDAS SAAME TEID AIDATA?

Probleemi püstitamine

Teadmiste edastamine

Pilootprojektid

Tulevikukindlad lahendused

Meie eksperdid aitavad teil täpustada teie vajadusi, et püstitada nende põhjal  konkreetseid uuritavaid probleeme.

Aitame teil mõista hetketrende ja valida kõige perspektiivsemaid arengusuundi.

Võime käivitada pilootprojekti ja töötada välja minimaalse elujõulise toote.

Huvitume keerukatest probleemidest, mis võivad viia teie toote uuele tasemele.

VIITED JA SENISED RAKENDUSELE SUUNATUD PROJEKTID