Site logo

Selle õppekava lõpetajad on tulevased avaliku sektori juhid, eestvedajad ja spetsialistid, kes mõistavad äriprotsesse ja avalikku haldust ning on võimelised juhtima infosüsteemide ja tarkvara arendust e-riigi lahenduste loomisel.

Õppekava hõlmab nii riigi haldusprotsesse, õigusregulatsioone, teenuseid kui ka tarkvaratooteid. Samuti pakub õppekava võimalikke uurimisteemasid ja -projekte, näiteks ärisektorile vajalikke uuringuid e-riigi valdkonnast. Nii aitame luua koostöövõimalusi e-riigi tehnoloogiate labori, riigi IT-asutuste ja avaliku sektori organisatsioonide vahel. Õppetöö käigus saad ülevaate nii Eesti kui ka teiste riikide parimatest praktikatest.

Olulised erialaained on näiteks: sissejuhatus IT ja e-Riigi tehnoloogiatesse, infoühiskonna põhimõtted ja kontseptsioonid, e-valitsuse õiguslikud aspektid, e-valitsemise mõju ja mõõtmine, infohaldus ja digiarhiivindus, avaliku sektori teenuste disain ja rakendamine, virtuaalkeskkondade kasutatavus, ettevõtte äriarhitektuur ja BPM, infosüsteemide programmeerimine, küberturbe põhialused, e-valitsemine ja e-demokraatia, digitaalsed muutused avalikus sektoris, tarkvara projektijuhtimine, sissejuhatus pilvepõhiste süsteemide arendusse.

Õppetöö toimub inglise keeles. Tegemist on rahvusvahelise õppekavaga, millel õppimine on Eesti ja teiste Euroopa Liidu riikide kodanikele tasuta

Sisseastumine

Konkursi tingimused: kõrgharidus info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, õigusteaduse, sotsiaalteaduse või majanduse erialadel

Kandideerimise nõuded: motivatsioonikiri, CV (Europass), vestlus

Õppekohti: lävendipõhine vastuvõtt

Võimalik maksimaalne konkursi punktide arv: 10+10

Künnis: õppekoht on garanteeritud, kui katse mõlema osa tulemus on vähemalt 5 punkti

Tulevik

E-riigi spetsiifikaga IKT-spetsialiste tööturul napib – sind on juba praegu vaja! Töötada saad nii avaliku sektori kesk- ja tippastme ametnikuna kui ka e-riigi arendusprojekte juhtimisel erasektoris.

Inglisekeelne õpe annab võimaluse rahvusvahelistumiseks ning töötada vastavat kvalifikatsiooni nõudvatel erialadel.

Miks õppida just TalTechis?

  • Tihe koostöö e-Riigi Akadeemia ja paljude teiste analoogsete organisatsioonidega võimaldab kaasata õppetöösse parimaid erialapraktikuid nii meilt kui mujalt.

  • Multikultuurne õpilaskond (Jaapan, USA, Hiina, India, Ecuador, Keenia, Nepaal, Nigeeria, Ukraina, Gruusia jm) annab hindamatu kogemuse teiste riikide praktikatest ja aitab luua kontakte üle maailma.

  • Suuremal osal õppeainetest on e-õppe tugi, võimaldades aine materjalidele veebipõhist ligipääsu ja sageli ka aine sooritamist e-õppe vormis. 

  • Ülikooli raamatukogus on lai valik erialast õppekirjandust, teaduskirjandust ja ajakirju, samuti toimib raamatukogus mugav e-teenuste keskkond.

  • Üliõpilaste käsutuses on uus ja ruumikas tudengimaja, kus paiknevad paljud tudengiorganisatsioonid ja toimub vilgas üliõpilaselu.

  • Kõikidele IT erialade tudengitele pakuvad juba õpingute ajal häid praktika- ja töökohti paljud ettevõtted nii Eestist kui välismaalt, võimaldades saada hindamatu erialase praktikakogemuse juba õpingute ajal.

  • Vahetusüliõpilasena on sul võimalus õppida paljudes välisülikoolides ERASMUSe jt rahvusvaheliste lepingute raames. Meie partnerülikoolid on näiteks Aalto University (Soome), IT University of Copenhagen (Taani) ja Eindhoven University of Technology (Holland)

Küsi lisa

Vastuvõtu peaspetsialist

oskab vastata vastuvõtutingimusi puudutavatele küsimustele:


Anne Urbla
620 3530
anne.urbla@taltech.ee

Programmijuht

oskab vastata õppekava sisu puudutavatele küsimustele ning annab nõu, kui tuled teiselt erialalt:


Ingrid Pappel
620 2343
ingrid.pappel@taltech.ee