Tallinna Tehnikaülikool

Doktorikoolist

Tallinna Tehnikaülikooli ASTRA programmi "TTÜ arenguprogramm aastateks 2016-2022" Energia- ja geotehnika doktorikool (2014-2020.4.01.16-0032)

Energia- ja geotehnika doktorikool III on jätkuks eelmisel rahastamisperioodil (2009-2015) edukalt toiminud Energia- ja geotehnika doktorikool II tegevustele.

Energia- ja geotehnika doktorikooli tegevus põhineb Tallinna Tehnikaülikooli energia- ja geotehnika ja mehhanotehnika doktoriõppekavadel ning Maaülikooli tehnikateaduse doktoriõppekaval. Doktorikooliga saavad liituda kõik nendes valdkondades doktoritöid tegevad doktorandid.

Projekti eesmärgiks on Energia- ja geotehnika valdkonnas doktoriõppe kvaliteedi ja efektiivsuse tõstmine. Doktorikooli rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond läbi ASTRA programmi.

logo

Kontakt

Telefon: +372 620 3705
E-post: egdk@taltech.ee

Projektijuht
Dmitri Vinnikov
Uurija-professor
TalTech Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut