Tallinna Tehnikaülikool

Matemaatika sisseastumiskatse kohta saab rohkem infot SIIT:

TalTechi matemaatikakatseks ettevalmistavad kursused

ulikooli-auditoorium

TalTechi matemaatika sisseastumiskatseks ettevalmistav kursus on mõeldud abiturientidele ja gümnaasiumi varem lõpetanutele, kes soovivad sooritada TalTechi sisseastumiskatset. Kursus toimub igal aastal juunis kahe nädala jooksul kontaktõppes ja veebi vahendusel.

Kursustel:

  • õpid ja harjutad läbi kõik olulise, mida on vaja TalTechi matemaatika sisseastumiskatse tegemisel,
  • lahendad läbi eelmiste aastate katsete ülesandeid,
  • saad parima ettevalmistuse, et läbida sisseastumiskatse edukalt. 

Keemiakursus ülikooli sisseastumiseks

Kursusel korratakse üle nii põhikoolis kui ka gümnaasiumis õpitu alates keemia alustest ja lõpetades orgaanilise keemiaga. Peamiselt keskendutakse ülesannetele, mille lahendamise oskust on vaja ülikoolidesse sisseastumisel, näiteks: aatomi ehitus, lahused, redoksülesanded, orgaaniliste ühendite struktuur, aineklassid, arvutusülesanded jne. Kursuse jooksul tuletab õpilane meelde seni õpitud teemasid ja omandab ka uusi teadmisi. Tundides osalemine ei ole kohustuslik, ent soovitame kindlasti võimalusel reaalajas tunnis viibida, et kõik küsimused saaksid vastuse. Ette on nähtud ka iseseisev töö eelnevalt õpitu kinnistamiseks.

Tunnid toimuvad üle nädala laupäeviti veebi vahendusel TalTech Moodle'i keskkonnas ja neid on võimalik järele kuulata/vaadata kuni kursuse lõpuni. 

Kursust juhendab Saue Riigigümnaasiumi õpetaja Therese Aarmaa.

Füüsikakursused ülikooli sisseastumiseks

Füüsika veebitundidega kursus ülikooli sisseastumiseks

Üle nädala teisipäeva õhtuti toimuvad veebitunnid võimaldavad aktiivset suhtlust õpetajaga. Kursus sisaldab ka teatud määral iseseisvat tööd, et reaalajas toimuvad tunnid oleksid võimalikult tõhusad.
Kursuse maht on 40 akadeemilist tundi.
Kursust viib läbi Kristi Juuse Tallinna Prantsuse Lütseumist.

Füüsika videoloengud ülikooli sisseastumiseks

Kursuse videoloengutes korratakse üle teemad: kinemaatika; dünaamika ja jõud; töö ja energia; ringliikumised ja võnkumised; elektriväli ja magnetväli; elektromagnetväli; elektromagnetlained; valgus; alalisvool ja vahelduvvool; molekulide soojusliikumine; termodünaamika; radioaktiivsus. Videoloengud ei võimalda suhtlust õpetajaga, kuid sobivad hästi teemade meeletuletamiseks ja kinnistamiseks. 

Kursuse maht on 10 akadeemilist tundi.
Kursust viib läbi Raimond Pääru.

Kontakt