Tallinna Tehnikaülikool

TalTechi matemaatikakatseks ettevalmistavad kursused

ulikooli-auditoorium

TalTechi matemaatika sisseastumiskatseks ettevalmistav kursus on mõeldud abiturientidele ja gümnaasiumi varem lõpetanutele, kes soovivad sooritada TalTechi sisseastumiskatset. Kursus toimub juunis kahe nädala jooksul.
Pakume kahte erineva õppevormiga kursust: tehnikaülikoolis toimuvate kontakttundidega kursus ja veebiülekannetega kursusKursuste maht on 40 akadeemilist tundi.

KURSUSELE SAAB REGISTREERUDA ALATES 15. APRILLIST.

Kursustel:

  • õpid ja harjutad läbi kõik olulise, mida on vaja TalTechi matemaatika sisseastumiskatse tegemisel,
  • lahendad läbi eelmiste aastate katsete ülesandeid,
  • saad parima ettevalmistuse, et läbida sisseastumiskatse edukalt.

NB! Kuna katseks ettevalmistavate matemaatikakursuste alguseks ei ole riigieksamite tulemused arvatavasti veel teada, siis tuleks kursustele tulles arvestada järgmiste tingimustega:

  • Kui lõpetad gümnaasiumi 2023 kevadel, siis pane palun tähele, et sisseastumiskatsele oodatakse ainult juhul, kui laia matemaatika riigieksami tulemus on üle 40 punkti VÕI kitsa matemaatika riigieksami tulemus üle 70 punkti.
  • Kui oled gümnaasiumi varem lõpetanud või ei ole matemaatika riigieksamit sooritanud saad tulla TalTechi sisseastumiskatsele ilma lisatingimusteta. 

Keemiakursus ülikooli sisseastumiseks

Kursusel korratakse üle nii põhikoolis kui ka gümnaasiumis õpitu alates keemia alustest ja lõpetades orgaanilise keemiaga. Peamiselt keskendutakse ülesannetele, mille lahendamise oskust on vaja ülikoolidesse sisseastumisel, näiteks: aatomi ehitus, lahused, redoksülesanded, orgaaniliste ühendite struktuur, aineklassid, arvutusülesanded jne. Kursuse jooksul tuletab õpilane meelde seni õpitud teemasid ja omandab ka uusi teadmisi. Tundides osalemine ei ole kohustuslik, ent soovitame kindlasti võimalusel reaalajas tunnis viibida, et kõik küsimused saaksid vastuse. Ette on nähtud ka iseseisev töö eelnevalt õpitu kinnistamiseks.

Tunnid hakkavad toimuma üle nädala laupäeviti veebi vahendusel. Veebitunnid toimuvad TalTech Moodle'i keskkonnas ja neid on võimalik järele kuulata/vaadata kuni kursuse lõpuni. 

Õpilastega kohtumist ootab Saue Riigigümnaasiumi õpetaja Therese Aarmaa.

Füüsikakursused ülikooli sisseastumiseks

Füüsika veebitundidega kursus ülikooli sisseastumiseks

Üle nädala teisipäeva õhtuti toimuvad veebitunnid võimaldavad aktiivset suhtlust õpetajaga. Kursus sisaldab ka teatud määral iseseisvat tööd, et reaalajas toimuvad tunnid oleksid võimalikult tõhusad.
Kursuse maht on 40 akadeemilist tundi.
Kursust viib läbi Kristi Juuse Tallinna Prantsuse Lütseumist.

Füüsika videoloengud ülikooli sisseastumiseks

Kursuse videoloengutes korratakse üle teemad: kinemaatika; dünaamika ja jõud; töö ja energia; ringliikumised ja võnkumised; elektriväli ja magnetväli; elektromagnetväli; elektromagnetlained; valgus; alalisvool ja vahelduvvool; molekulide soojusliikumine; termodünaamika; radioaktiivsus. Videoloengud ei võimalda suhtlust õpetajaga, kuid sobivad hästi teemade meeletuletamiseks ja kinnistamiseks. 

Kursuse maht on 10 akadeemilist tundi.
Kursust viib läbi Raimond Pääru.

Kontakt