Tallinna Tehnikaülikool

Eksamikool korraldab ettevalmistavaid kursusi:

  • abiturientidele ja varem lõpetanutele riigieksamiteks;
  • 9. klassi õpilastele põhikooli lõpetamiseks ja gümnaasiumikatseteks;
  • 10. klassi õpilastele laia matemaatika õppimiseks;
  • matemaatika, keemia ja füüsika kursused ülikooli sisseastumiseks.

Toetame erineva tasemega õpilasi kooliõpingutes, et ükski uks ei jääks tulevikus suletuks. Kasvatame järelkasvu tuleviku erialadele, kus on tähtsad matemaatika-, füüsika- või keemiateadmised.
Pakume erineva mahuga kursuseid Tallinnas, Tartus, Pärnus ja veebis nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiõpilastele, samuti kooli varem lõpetanutele.

Igal suvel toimub matemaatika sisseastumiskatse kursus, mis mõeldud tehnikaülikooli astumiseks neile, kes pole teinud riigieksamit või tahavad eksamitulemust parandada.

Eesti põhikooli ja gümnaasiumi ainekavad on väga mahukad, erinevaid teemasid läbitakse kiires tempos ja sageli ei jää aega harjutamiseks ega õpitu kinnistamiseks. Ka ei võeta piisavalt arvesse õpilaste erinevat taset ja nii juhtubki, et hulk õpilasi vajavad õppimisel tuge. 

Miks valida eksamikooli kursused?

  • Praktilised kursused koos õppematerjalidega

  • Kogenud õpetajad

  • Kindlustunne riigieksami tegijale ja põhikooli lõpetajale

  • Erineva mahuga kursused vastavalt õpilaste tasemele

  • Sõbralik ja asjatundlik abi

Lisainfo