Tallinna Tehnikaülikool

15. augustist alates saab registreeruda 2022 sügisel algavatele tasulistele kursustele, mis aitavad valmistuda: 

  • riigieksamiteks (lai matemaatika, eesti keel emakeelena, CAE test);
  • põhikooli lõpetamiseks ja 9. kl gümnaasiumikatseteks (matemaatika ja eesti keel)
  • laia matemaatika õppimiseks 10. klassis

Eksamikool korraldab ettevalmistavaid kursusi:

  • abiturientidele ja varem lõpetanutele riigieksamiteks;
  • 9. klassi õpilastele põhikooli lõpetamiseks ja gümnaasiumikatseteks;
  • 10. klassi õpilastele laia matemaatika õppimiseks.

Toetame erineva tasemega õpilasi kooliõpingutes, et ükski uks ei jääks tulevikus suletuks. Kasvatame järelkasvu tuleviku erialadele, kus on tähtsad matemaatika-, füüsika- või keemiateadmised.
Pakume erineva mahuga kursuseid Tallinnas ja Tartus nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiõpilastele, samuti kooli varem lõpetanutele.

Igal suvel toimub matemaatika sisseastumiskatse kursus, mis mõeldud tehnikaülikooli astumiseks neile, kes pole teinud riigieksamit või tahavad eksamitulemust parandada.

Eesti põhikooli ja gümnaasiumi ainekavad on väga mahukad, erinevaid teemasid läbitakse kiires tempos ja sageli ei jää aega harjutamiseks ega õpitu kinnistamiseks. Ka ei võeta piisavalt arvesse õpilaste erinevat taset ja nii juhtubki, et hulk õpilasi vajavad õppimisel tuge. 

Meie õpetajad on sõbralikud ja abivalmid!