Tallinna Tehnikaülikool
tahvel

Eksamikool korraldab ettevalmistavaid kursusi:

Pakume erineva mahuga kursuseid Tallinnas, Tartus, Pärnus ja veebis nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiõpilastele, samuti kooli varem lõpetanutele.

Igal suvel toimub matemaatika sisseastumiskatse kursus, mis mõeldud tehnikaülikooli astumiseks neile, kes pole teinud riigieksamit või tahavad eksamitulemust parandada.

Miks valida eksamikooli kursused?

  • Praktilised kursused koos õppematerjalidega

  • Kogenud õpetajad

  • Kindlustunne riigieksami tegijale ja põhikooli lõpetajale

  • Erineva mahuga kursused

  • Sõbralik õpikeskkond

Eksamikooli tasulised kursused

Pakume kõrgkooli sisseastumiseks ettevalmistavaid kursuseid. Valikus on nii TalTechi matemaatika sisseastumiskatse kursus kui ka füüsika- ja keemiakursused ülikooli sisseastumiseks.

Registreerimine ja lisainfo

Küsimustele vastab:

Pakume ettevalmistavaid kursuseid laia matemaatika- ja eesti keele riigieksamiteks ning inglise keele CAE testiks.

Ootame kursustele nii 12. klassi õpilasi kui ka varem kooli lõpetanuid, kes soovivad täiendavalt valmistuda riigieksamiteks või TalTechi astumiseks. Rühmatundides käsitletakse eksamiteks vajaminevat materjali. 

Lisainfo

Küsimustele vastab:

Pakume 10. klassi õpilastele võimalust enne laia matemaatika juurde asumist oma seniseid teadmisi korrata ja täiendada ning täita koroonaviiruse tõttu tekkinud õpilünkasid.

Kontakttundidega kursused toimuvad Tallinnas (oktoobrist maini) ja Tartus (jaanuarist maini).

Lisainfo

Küsimustele vastavad:

Pakume ettevalmistavaid kursuseid gümnaasiumikatseteks kui ka 9. klassi lõpetamiseks erinevas pikkuses ja õppevormis (kontakttunnid või veebiülekanded). 


Kevadpoolaastal toimuvad kontaktõppes (Tallinnas) või veebi vahendusel matemaatika ja eesti keele kursused põhikooli lõpetamiseks

Sügisest kevadeni toimuvad Tallinnas matemaatika, eesti keele ja füüsika kursused ning Tartus toimuvad matemaatika kursused

Lisainfo

Küsimustele vastavad:

Lisainfo