Tallinna Tehnikaülikool

Pakume 10. klassi õpilastele gümnaasiumiõpingute alguses võimalust enne laia matemaatika juurde asumist oma seniseid teadmisi korrata ja täiendada.

Veebikursuse täpsem info alates 15.08.2024 siin lehel.
 

sissejuhatus-laia-matemaatikasse

5 PÕHJUST, MIKS VALIDA LAI MATEMAATIKA:

 • Sa tahad sukelduda tehnoloogiamaailma.
  Lai matemaatika avab uksed kõikide IT- ja insenerivaldkonna õppeprogrammide juurde. Kitsa matemaatika eksam jätab kitsaks ka edasise erialavaliku. Tulevikuerialad vajavad laia matemaatikat.
 • Sa tahad olla maailmale ja Eestile kasulik.
  Elu aastal 2100: kas robotid valitsevad maailma või sina valitsed roboteid? Maailm vajab tarku inimesi, kes oskavad tehnoloogiat luua ja arendada, sellega suhelda ja seda taltsutada. Maailm vajab inimesi, kes tunnevad põhjalikult füüsikareegleid ja oskavad nendega arvestada nii tehismaailma juhtides kui ka loodusressursse otsides. Füüsikareegleid saab kirja panna ja mõista ainult matemaatika abil. Ühtlasi on kindel, et reaal- ja tehnoloogiaerialad sind tööta ei jäta.
 • Sa tahad teada, kuidas asjad töötavad.
  Kitsas matemaatika näitab, kuidas matemaatikat elus kasutada, kuid lai matemaatika aitab ka leida vastuseid küsimusele „miks?“ ja näitab kätte seosed asjade, ainete ja nähtuste vahel. See tähendab, et laia matemaatika tundjail on palju huvitavam elu, sest nad näevad süsteeme läbi. Ja me ei räägi ainult mehaanilistest ja elektroonilistest süsteemidest, vaid ka looduses ja ühiskonnas olevatest.
 • Sa ei tea, mida sa 5 või 20 aasta pärast teha tahad.
  Isegi kui täna tundub, et ülikool või tehnoloogia-alad pole sinu jaoks ja pigem tahaks mööda maailma rännata ja filosofeerida, võib mõne aasta pärast tulla suur soov seda maailma lähemalt tundma õppida. Kõikide reaalteaduste õppimise eeltingimuseks on hästi sooritatud laia matemaatika riigieksam. Inimesi, kes on alustanud „pehmetest“ erialadest ja suundunud hiljem reaalvaldkonda, on rohkem kui küll. Tee see endale võimalikuks! Riigieksami tulemus ei aegu.
 • Sa oled õppinud mõtlema.
  Mõtlemisoskust väärtustava ja vajava inimese jaoks on laia matemaatika eksam kui küpsuseksam – sa oskad teha järeldusi ja kasutada loogikat uute mõttekäikude jaoks, ja mitte ainult ülesandeid lahendades, vaid kõikjal elus. Vahet pole, millises valdkonnas sa end edasi harid või tööle asud.