Tallinna Tehnikaülikool

Keemiakursus ülikooli sisseastumiseks

UUS 2022/2023 õppeaastal!

Kursusel korratakse üle nii põhikoolis kui ka gümnaasiumis õpitu alates keemia alustest ja lõpetades orgaanilise keemiaga. Peamiselt keskendutakse ülesannetele, mille lahendamise oskust on vaja ülikoolidesse sisseastumisel, näiteks: aatomi ehitus, lahused, redoksülesanded, orgaaniliste ühendite struktuur, aineklassid, arvutusülesanded jne. Kursuse jooksul tuletab õpilane meelde seni õpitud teemasid ja omandab ka uusi teadmisi. Tundides osalemine ei ole kohustuslik, ent soovitame kindlasti võimalusel reaalajas tunnis viibida, et kõik küsimused saaksid vastuse. Ette on nähtud ka iseseisev töö eelnevalt õpitu kinnistamiseks.

Tunnid hakkavad toimuma üle nädala laupäeviti veebi vahendusel. Veebitunnid toimuvad MS Teams'i keskkonnas ja neid on võimalik järele kuulata/vaadata kuni kursuse lõpuni. 

Õpilastega kohtumist ootab Saue Riigigümnaasiumi särasilmne ja tubli õpetaja Therese Tedremaa.

Registreerimine ja lisainfo

Füüsikakursused ülikooli sisseastumiseks

UUS 2022/2023 õppeaastal!

Füüsika veebitundidega kursus ülikooli sisseastumiseks

Üle nädala teisipäeva õhtuti Zoomi keskkonnas toimuvad tunnid võimaldavad aktiivset suhtlust õpetajaga. Kursus sisaldab ka teatud määral iseseisvat tööd, et reaalajas toimuvad tunnid oleksid võimalikult tõhusad.
Kursuse maht on 40 akadeemilist tundi.
Kursust viib läbi Kristi Juuse Tallinna Prantsuse Lütseumist.

Registreerimine ja lisainfo

Füüsika videoloengud ülikooli sisseastumiseks

Kursuse videoloengutes korratakse üle teemad: kinemaatika; dünaamika ja jõud; töö ja energia; ringliikumised ja võnkumised; elektriväli ja magnetväli; elektromagnetväli; elektromagnetlained; valgus; alalisvool ja vahelduvvool; molekulide soojusliikumine; termodünaamika; radioaktiivsus. Videoloengud ei võimalda suhtlust õpetajaga, kuid sobivad hästi teemade meeletuletamiseks ja kinnistamiseks. 

Kursuse maht on 10 akadeemilist tundi.
Kursust viib läbi Raimond Pääru.

Registreerimine ja lisainfo

Ettevalmistus TalTechi matemaatikakatseks

TalTechi matemaatika sisseastumiskatseks ettevalmistav kursus toimub 2023. a juunis ja selleks ettevalmistavale kursusele (maht 40 akadeemilist tundi) saab registreeruda alates 1. märtsist 2023.

Tehnikaülikooli matemaatika sisseastumiskatse toimub 27.06.2023 ja seda saab teha igaüks, kes soovib tulla õppima Tallinna Tehnikaülikooli, kuid ei ole sooritanud matemaatika riigieksamit või soovib riigieksami tulemust parandada. Seega lisaks matemaatika riigieksamile on võimalik teha ka TalTechi katse ning arvesse läheb parem tulemus.

Sisseastumiskatsele eelneval päeval on ülikoolis ka tasuta konsultatsioon neile, kes on katsele registreerunud. Tasuta konsultatsiooni on võimalik jälgida ka veebi vahendusel.

TalTechi matemaatika sisseastumiskatsele saab registreeruda alates 1. märtsist kuni 26. juunini kell 12.00.

NB! Matemaatika sisseastumiskatset ei saa sooritada need 2023. aasta lõpetajad, kelle laia matemaatika riigieksami tulemus on alla 40 punkti VÕI kitsa matemaatika riigieksami punktid alla 70 punkti.

Loe lähemalt TalTechi sisseastumisest

Kontakt