Tallinna Tehnikaülikool

Ülikooli sisseastumiseks (2024) ettevalmistavate kursuste lisainfo on SIIN.

Alates 15.08.2024 saab registreerida sügis 2024 algavatele kursustele (15.08 hommikul ilmub siia lehele tunniplaan).
Laia matemaatika ja emakeele riigieksamiteks ettevalmistavad kursused on mõeldud nii 12. klassi õpilastele kui ka varem kooli lõpetanutele. Rühmatundides käsitletakse eksamiteks vajaminevaid teemasid ja lahendatakse õpetaja juhendamisel ülesandeid.

Laia matemaatika kursused

2024 sügisel algavad kursused:

  • Lai matemaatika kontaktõppes ja veebis;
  • Eesti keel emakeelena  kontaktõppes ja veebis.

Täpsem info alates 15. augustist.

2024 sügisel algavad kursused:

  • Lai matemaatika kontaktõppes;
  • Eesti keel emakeelena  kontaktõppes.

Täpsem info alates 15. augustist.

70-tunnine kontaktõppega kursus jaanuarist maini. Kursust juhendab Pärnu Koidula Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja Cedrut Kuusk.

Tunnid toimuvad Pärnu Koidula Gümnaasiumis, Metsa 21.

2025. a jaanuaris algavale kursusele saab registreeruda alates 15.11.2024.

2024 sügisel algavad veebikursused:

  • Lai matemaatika:
  • 120-tunnine veebiülekannetega kursus, mida juhendab õpilastelt väga head tagasisidet saanud õpetaja Alli Salusaar. Veebiülekanded tehakse kontakttundidest ja tundide salvestusi saab järele vaadata 6 päeva. Kõigile osalejatele saadetakse õppematerjalid. 
  • 90-tunnine TalTech Moodle'i kursus, mida juhendab tehnikaülikooli auhinnatud õppejõud Raili Lahi. Kursus sobib eelkõige neile, kellele sobib iseseisevalt õppida. Tunnid toimuvad interaktiivsete veebiülekannetena, mis võimaldab osaleda igast Eesti paigast. Loenguid on võimalik järele vaadata kuni kursuse lõpuni. Kõigile osalejatele saadetakse õppematerjalid. Kursus sisaldab ka iseseisvat tööd!
  • Eesti keel emakeelena:  reaalajas toimuvate veebitundidega.


Täpsem info alates 15. augustist.

Emakeelekursused

Sügis 2024 algavatele kontakttundidega kursustele saab registreeruda alates 15.08.2024

Emakeele riigieksamiks ettevalmistaval kursusel korratakse kõiki olulisemaid tekstiõpetuse teemasid, tehakse õigekirja-, stiili- ja kompositsiooniharjutusi, lahendatakse lugemisülesandeid ning jagatakse muid olulisi nõuandeid, kuidas eksamiks valmistuda. Kursuse jooksul tehakse ka proovieksam, mille põhjal saavad kursusel osalejad juba varakult individuaalset tagasisidet oma oskustest.
NB! Eesti keele kursus ei sobi keeleõppeks neile, kes ei õpi koolis eesti keeles!

Emakeele riigieksamiks ettevalmistaval kursusel korratakse kõiki olulisemaid tekstiõpetuse teemasid, tehakse õigekirja-, stiili- ja kompositsiooniharjutusi, lahendatakse lugemisülesandeid ning jagatakse muid olulisi nõuandeid, kuidas eksamiks valmistuda. 
NB! Eesti keele kursus ei sobi keeleõppeks neile, kes ei õpi koolis eesti keeles!

  • Kursuse maht 60 akadeemilist tundi. Kursus toimub Tehnikaülikooli Tartu kolledžis, Puiestee 78A. Kursust juhendab õpetaja Liisa Pettai.

Emakeele riigieksamiks ettevalmistaval kursusel korratakse kõiki olulisemaid tekstiõpetuse teemasid, tehakse õigekirja-, stiili- ja kompositsiooniharjutusi, lahendatakse lugemisülesandeid ning jagatakse muid olulisi nõuandeid, kuidas eksamiks valmistuda. 
NB! Emakeele riigieksamiks ettevalmistav kursus ei sobi neile, kes sooritavad riigieksami "eesti keel teise keelena"!

Kord nädalas kohtuvad õpilased õpetajaga reaalajas toimuvates veebitundides, millele lisandub ka teatud määral iseseisvat tööd. Kursusel osalejatel palutakse kindlasti sisse lülitada veebikaamera ja mikrofon. NB! Veebis toimuvaid tunde ei salvestata!

Kontakt