Tallinna Tehnikaülikool

Pakume riigieksamiteks ettevalmistavaid kursuseid erinevas pikkuses ja õppevormis (kontakttunnid, veebiülekanded või e-kursused). 

Ootame kursustele nii 12. klassi õpilasi kui ka varem kooli lõpetanuid, kes soovivad täiendavalt valmistuda riigieksamiteks või tehnikaülikooli astumiseks. Rühmatundides käsitletakse eksamiteks vajaminevat materjali.

TUNNIPLAAN ja REGISTREERIMINE sügisel algavatele kursustele

Sügisel algavatele kursustele registreerimine on avatud alates 15. augustist ja jaanuaris algavatele kursustele registreerimine algab 15. novembrist.

Laia matemaatika kursused

Sügisel algavad kursused:

 • 150-tunnine kursus sügisest kevadeni. Tunnid on kaks korda nädalas 3x45 min ja toimuvad kontaktõppes. Tunde ei salvestata. Soovitame kursust neile, kes õpivad kitsast matemaatikat või on gümnaasiumi juba varem lõpetanud.
 • 120-tunnine kontaktõppe kursus sügisest kevadeni. Tunnid on kord nädalas 4x45 min. Tundidel on ka veebiülekanded.
 • 100-tunnine kontaktõppega kursus oktoobrist maini. Tunnid on kord nädalas 4x45 min ja toimuvad kontaktõppes. Tunde ei salvestata.
 • 80-tunnine kontaktõppe kursus sügisest kevadeni.

Kevadel algavad kursused:

 • 100-tunnine kontaktõppega kursus. Tunnid on kaks korda nädalas.
 • 80-tunnine kontaktõppega kursus. Tunnid on peamiselt kord nädalas, lisanduvad lisapäevad.

Sügisel algavatele kursustele registreerimine on avatud 15. augustist ja jaanuaris algavatele kursustele registreerimine algab 15. novembrist.

NB! Need, kes õpivad koolis kitsast matemaatikat, võiksid valida 150- või 120-tunnise kursuse. Pikemaid kursuseid soovitame ka neile, kes on gümnaasiumi juba lõpetanud.

Sügisel algavad kursused:

 • 100-tunnine kontaktõppega kursus oktoobrist maini. Tunnid on kord nädalas 4x45 min korraga. Tunnid toimuvad tehnikaülikooli Tartu kolledžis, Puiestee 78A.

Kevadel algavad kursused:

 • 80-tunnine kontaktõppega kursus. Tunnid on peamiselt kord nädalas 4x45 min., lisanduvad lisapäevad. Tunnid toimuvad tehnikaülikooli Tartu kolledžis, Puiestee 78A.

Sügisel algavatele kursustele registreerimine on avatud 15. augustist ja jaanuaris algavatele kursustele registreerimine algab 15. novembrist.

80-tunnine kontaktõppega kursus jaanuarist maini. Õppetöö toimub laupäeva hommikutel ja lisapäeval nädala sees. Juhendab Pärnu Koidula Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja Cedrut Kuusk.

Tunnid toimuvad Pärnu Koidula Gümnaasiumis, Metsa 21.

 • 90-tunnine Moodle kursus sügisest kevadeni. Kursust juhendab Tehnikaülikooli õppejõud Raili Lahi. Kursus sobib eelkõige neile, kellele sobib iseseisevalt õppida. Tunnid toimuvad interaktiivsete veebiülekannetena, mis võimaldab osaleda igast Eesti paigast. Loenguid on võimalik järele vaadata kuni kursuse lõpuni. Kõigile osalejatele saadetakse õppematerjalid.
 • 120-tunnine veebiülekannetega kursus (ülekanded kontakttundidest, mis toimuvad Tallinnas), millel saab osaleda kõikjalt. Tundide salvestusi saab 6 päeva järele vaadata.

NB! Need, kes õpivad koolis kitsast matemaatikat, võiksid valida 120-tunnise kursuse. Pikemaid kursuseid soovitame ka neile, kes on gümnaasiumi juba lõpetanud.

Eesti keele kursused

Eesti keele riigieksamiks ettevalmistaval kursusel korratakse kõiki olulisemaid tekstiõpetuse teemasid, tehakse õigekirja-, stiili- ja kompositsiooniharjutusi, lahendatakse lugemisülesandeid ning jagatakse muid olulisi nõuandeid, kuidas eksamiks valmistuda. Kursuse jooksul tehakse ka proovieksam, mille põhjal saavad kursusel osalejad juba varakult individuaalset tagasisidet oma oskustest.
NB! Eesti keele kursus ei sobi keeleõppeks neile, kes ei õpi koolis eesti keeles!

Sügisel algav kursus:

 • Kursuse maht 60 akadeemilist tundi. Kursus toimub Tallinna Tehnikaülikoolis, Ehitajate tee 5. Kursust juhendab õpetaja Marlen Pruunlep.

Kevadel algavad kontakttundidega ja veebitundidega kursused. 

Sügisel algavatele kursustele registreerimine on avatud alates 15. augustist ja jaanuaris algavatele kursustele registreerimine algab 15. novembrist.

Eesti keele riigieksamiks ettevalmistaval kursusel korratakse kõiki olulisemaid tekstiõpetuse teemasid, tehakse õigekirja-, stiili- ja kompositsiooniharjutusi, lahendatakse lugemisülesandeid ning jagatakse muid olulisi nõuandeid, kuidas eksamiks valmistuda. Kursuse jooksul tehakse ka proovieksam, mille põhjal saavad kursusel osalejad juba varakult individuaalset tagasisidet oma oskustest.
NB! Eesti keele kursus ei sobi keeleõppeks neile, kes ei õpi koolis eesti keeles!

Sügisel algav kursus:

 • Kursuse maht 60 akadeemilist tundi. Kursus toimub Tehnikaülikooli Tartu kolledžis, Puiestee 78A. Kursust juhendab õpetaja Liisa Pettai. NB! Kursus eeldab ka iseseisvat tööd.

Kevadel algavad kontakttundidega ja veebitundidega kursused. 

Sügisel algavatele kursustele registreerimine on avatud alates 15. augustist ja jaanuaris algavatele kursustele registreerimine algab 15. novembrist.

Eesti keele riigieksamiks ettevalmistaval kursusel korratakse kõiki olulisemaid tekstiõpetuse teemasid, tehakse õigekirja-, stiili- ja kompositsiooniharjutusi, lahendatakse lugemisülesandeid ning jagatakse muid olulisi nõuandeid, kuidas eksamiks valmistuda. Kursuse jooksul tehakse ka proovieksam, mille põhjal saavad kursusel osalejad juba varakult individuaalset tagasisidet oma oskustest.
NB! Eesti keele kursus ei sobi keeleõppeks neile, kes ei õpi koolis eesti keeles!

Sügisel algav kursus:

 • Kursuse maht 60 akadeemilist tundi. Kord nädalas kohtuvad õpilased õpetajaga reaalajas toimuvas veebitunnis ja sellele lisandub ka teatud määral iseseisvat tööd. Kursusel osalejatel palutakse kindlasti sisse lülitada veebikaamera ja mikrofon. Kursust juhendab õpetaja Hanna-Stina Vigel. NB! Veebis toimuvaid tunde ei salvestata!

Kevadel algavad kontakttundidega ja veebitundidega kursused. 

Sügisel algavatele kursustele registreerimine on avatud alates 15. augustist ja jaanuaris algavatele kursustele registreerimine algab 15. novembrist.

Inglise keele (CAE) kursus

CAE (Certificate in Advanced English) inglise keele veebikursus

Valmistu sügisel toimuvaks rahvusvaheliseks CAE testiks, mis asendab kevadist riigieksamit!

Kursus on mõeldud õpilastele, kes soovivad omandada inglise keele C1 või C2 taseme, sooritada CAE või mõne teise rahvusvahelise eksami. 

Kursusel läbitakse CAE testis sisalduvat kirjutamisosa, kuulamis- ja lugemisülesandeid. Samuti harjutatakse eksamil vajalikku suulist osa ning korratakse ka sõnavara ja grammatikat. Kursusel toimuvad reaalajas veebitunnid, millele lisandub ka teatud määral iseseisvat tööd. Õpilastelt oodatakse aktiivset osavõttu ja kaamera-mikrofoni avatuna hoidmist. 
Cambridge English Advanced  õppematerjalid sisalduvad kursuse hinnas. 

Kursuse kestus: 19.09.2022 - 24.11.2022
Kursuse maht: 52 akadeemilist tundi
Toimumise aeg: esmaspäeval ja neljapäeval kell 16.30-18.00
Toimumise koht: Veebis
Õpetaja: Annemari Maipuu 

NB! Kursuse eelduseks on juba saavutatud B1 keeletase. 

Kontakt