Site logo
1 / 3

2020/2021 õppeaasta lõputööde esitamisega seotud tähtajad

Informatsioon täiendamisel
Print

2020
LÕPUTÖÖ ÜLESANDE ESITAMINE
Kooskõlastatud ja allkirjastatud (üliõpilane, juhendaja ja programmijuht) lõputöö laiendatud ülesandeleht esitatakse ainult elektrooniliselt e-posti teel.
NB! Eelmise perioodi ülesanne (kui töö jäi kaitsmata) tuleb kaasajastada, uuesti kõigi osapooltega kooskõlastada, allkirjastada ning esitada uuesti.
Hiljemalt 1. novembriks Lõputöö ülesanne. (Saata e-postiga Eve Kitt-ile). Täitmise selgitus.
09.11.20 KONFIDENTSIAALSUSE TAOTLEMINE
Instituudi erinõuded konfidentsiaalsust taotlevatele lõputöödele. Kõikide osapoolte poolt allkirjastatud avaldus saata e-postiga Eve Kitt-ile).
07.11.20 EKSTERNINA LÕPETAMINE
- Pöördu dekanaati Ülle Valtna poole ruum U03-206 või ylle.valtna@taltech.ee
- Avaldus bakalaureusetööde kaitsmiseks eksterni lepingu sõlmimine dekanaadis (Ülle Valtna ruum U03-206 või digitaalallkirjastatult (tudeng ja juhendaja) e-postiga Ülle Valtna-le).
14.12.20 KAITSMISTAOTLUSE ESITAMINE ÕIS
- Täida lõputöö kaitsmistaotlus ÕIS-is kui oled kindel, et soovid ja jõuad töö kaitsmiseks valmis ning õppekava on täidetud.
- Jälgi, et lõputöö pealkiri oleks sama, mis lõputöö dokumendis ning korrektne nii eesti kui inglise keeles.
NB! ÕIS-s olev lõputöö pealkiri kajastub lõpudokumentides.
21.12.20 kell 15:00 LÕPUTÖÖ ESITAMISE TÄHTAEG
Lõputöö elektrooniline versioon peab olema digitaalselt allkirjastatud nii  üliõpilase kui juhendaja poolt ja metaandmed  ning esitatud määratud tähtajaks, e-posti aadressile ee@taltech.ee.
Täitmise ja esitamise juhend.
2021
04.01.21 KAITSMISTAOTLUSE KINNITAMINE
Kaitsmistaotluste kinnitamine juhendaja poolt ÕIS-s.
NB! Juhendaja - kontrolli kaitsmiseks valmisoleva lõputöö pealkirjade korrektsust ja kinnita lõputöö taotlus.
12.01.21 JUHENDAJA ARVAMUS
Lõputööde juhendajate arvamuste esitamise tähtaeg (e-postiga Eve Kitt-ile).
15.01.21 kell 10:00 KAITSMISE ESITLUSE FAILI ESITAMINE
Kaitsmise esitluse faili(de) esitamise tähtaeg (e-postiga ee@taltech.ee).
18.-20.01.2021 BAKALAUREUSETÖÖDE KAITSMINE
Kaitsmisprotseduur
Kaitsmiste ajakava: AAAB
Kaitsmiste ajakava: AAVB
Kaitsmiste ajakava: EAAB
LÕPUTÖÖ ÜLESANDE ESITAMINE
Kooskõlastatud ja allkirjastatud (üliõpilane, juhendaja ja programmijuht) lõputöö laiendatud ülesandeleht esitatakse ainult elektrooniliselt e-posti teel.
NB! Eelmise perioodi ülesanne (kui töö jäi kaitsmata) tuleb kaasajastada, uuesti kõigi osapooltega kooskõlastada, allkirjastada ning esitada uuesti.
Hiljemalt 1. novembriks Lõputöö ülesanne. (Saata e-postiga Eve Kitt-ile).  Täitmise selgitus.
01.-06.04.21 KONFIDENTSIAALSUSE TAOTLEMINE
Instituudi erinõuded konfidentsiaalsust taotlevatele lõputöödele. Kõikide osapoolte poolt allkirjastatud avaldus saata e-postiga Eve Kitt-ile).
10.05.21 KAITSMISTAOTLUSE ESITAMINE ÕIS
- Täida lõputöö kaitsmistaotlus ÕIS-is kui oled kindel, et soovid ja jõuad töö kaitsmiseks valmis ning õppekava on täidetud.
- Jälgi, et lõputöö pealkiri oleks sama, mis lõputöö dokumendis ning korrektne nii eesti kui inglise keeles.
NB! ÕIS-s olev lõputöö pealkiri kajastub lõpudokumentides.
14.05.21 EKSTERNINA LÕPETAMINE
- Pöördu dekanaati Ülle Valtna poole ruum U03-206 või ylle.valtna@taltech.ee
- Avaldus bakalaureusetööde kaitsmiseks eksterni lepingu sõlmimine dekanaadis (Ülle Valtna ruum U03-206 või digitaalallkirjastatult (tudeng ja juhendaja) e-postiga Ülle Valtna-le).
18.05.21 kell 15:00 LÕPUTÖÖ ESITAMINE
Lõputöö elektrooniline versioon peab olema digitaalselt allkirjastatud nii  üliõpilase kui juhendaja poolt ja metaandmed  ning esitatud määratud tähtajaks, e-posti aadressile ee@taltech.ee.
Täitmise ja esitamise juhend.
24.05.21 KAITSMISTAOTLUSE KINNITAMINE
Kaitsmistaotluste kinnitamine juhendaja poolt ÕIS-s.
NB! Juhendaja - kontrolli kaitsmiseks valmisoleva lõputöö pealkirjade korrektsust ja kinnita lõputöö taotlus.
04.06.21 JUHENDAJA ARVAMUS
Lõputööde juhendajate arvamuste esitamise tähtaeg (e-postiga Eve Kitt-ile).
04.06.21 kell 10:00 KAITSMISE ESITLUSE FAILI ESITAMINE
Kaitsmise esitluse faili(de) esitamise tähtaeg (e-postiga ee@taltech.ee).
07.-10.06.2021 BAKALAUREUSETÖÖDE KAITSMINE
Kaitsmisprotseduur
Kaitsmiste ajakava: AAAB
Kaitsmiste ajakava: AAVB
Kaitsmiste ajakava: EAAB
17.-29.06.2021 LÕPUAKTUSED
Kuupäev teatakse täiendavalt

 

Informatsioon täiendamisel
Print

2020
LÕPUTÖÖ ÜLESANDE ESITAMINE
Kooskõlastatud ja allkirjastatud (üliõpilane, juhendaja ja programmijuht) lõputöö laiendatud ülesandeleht esitatakse ainult elektrooniliselt e-posti teel.
Magistritöö laiendatud ülesandelehe esitamise tähtaeg (kõigile magistrantidele iga aasta üks kord aastas).
NB! Eelmise perioodi ülesanne (kui töö jäi kaitsmata) tuleb kaasajastada, uuesti kõigi osapooltega kooskõlastada, allkirjastada ning esitada uuesti.
Hiljemalt 1. novembriks Lõputöö ülesanne. (Saata e-postiga Eve Kitt-ile). Täitmise selgitus.
09.11.20 KONFIDENTSIAALSUSE TAOTLEMINE
Instituudi erinõuded konfidentsiaalsust taotlevatele lõputöödele. Kõikide osapoolte poolt allkirjastatud avaldus saata e-postiga Eve Kitt-ile).
07.11.20 EKSTERNINA LÕPETAMINE
- Pöördu dekanaati Ülle Valtna poole ruum U03-206 või ylle.valtna@taltech.ee
- Avaldus magistritööde kaitsmiseks eksterni lepingu sõlmimine dekanaadis (Ülle Valtna ruum U03-206 või digitaalallkirjastatult (tudeng ja juhendaja) e-postiga Ülle Valtna-le).
14.12.20 KAITSMISTAOTLUSE ESITAMINE ÕIS
- Täida lõputöö kaitsmistaotlus ÕIS-is kui oled kindel, et soovid ja jõuad töö kaitsmiseks valmis ning õppekava on täidetud.
- Jälgi, et lõputöö pealkiri oleks sama, mis lõputöö dokumendis ning korrektne nii eesti kui inglise keeles.
NB! ÕIS-s olev lõputöö pealkiri kajastub lõpudokumentides.
21.12.20 kell 15:00 LÕPUTÖÖ ESITAMINE
Lõputöö elektrooniline versioon peab olema digitaalselt allkirjastatud nii  üliõpilase kui juhendaja poolt ja metaandmed  ning esitatud määratud tähtajaks, e-posti aadressile ee@taltech.ee.
Täitmise ja esitamise juhend.
2021
04.01.21 KAITSMISTAOTLUSE KINNITAMINE
Kaitsmistaotluste kinnitamine ÕIS-s juhendaja poolt.
NB! Juhendaja kontrolli kaitsmiseks valmisoleva lõputöö pealkirjade korrektsust ja kinnita lõputöö taotlus.
Lõputöö retsensentide määramine kooskõlastatult programmijuhiga.
12.01.21 JUHENDAJA ARVAMUS JA RETSENSIOON
Retsensendi ja juhendaja arvamuse esitamine tähtaeg (e-postiga Eve Kitt-ile).
15.01.21 NÕUSOLEKU ESITAMINE ANDMETE AVALDAMISEKS KUTSEREGISTRIS
Tallinna Tehnikülikooli AAAM ja AAVM õppekavade läbimise ja magistrikraadi omandamisega omandate ka esmase kutse „Diplomeeritud elektriinsener, tase 7 esmane kutse“, mis märgitakse akadeemilisele õiendile. TalTech-il kui selle esmakutse andjal on kohustus kanda kutse saajad kutseregistrisse. Selleks, et kutse oleks kutseregistrist leitav, vajame Teie nõusolekut.
Tegevuse kirjeldus
- Täida nõusoleku vorm AAAM õppekavale või AAVM õppekavale (vorm) oma isikuandmetega , anna nõusoleku dokumendile oma nimi, näiteks:  „Nõusolek Tera Oom AAVM“  ja digiallkirjasta;
- Digiallkirjastatud nõusolek saata e-postiga Eve Kitt-ile.
15.01.21 kell 10:00 KAITSMISE ESITLUSE FAILI ESITAMINE
Kaitsmise esitluse faili(de) esitamise tähtaeg (e-postiga ee@taltech.ee).
18.-21.01.2021 MAGISTRITÖÖDE KAITSMINE
Kaitsmisprotseduur
Kaitsmiste ajakava: AAAM
Kaitsmiste ajakava: AAVM
LÕPUTÖÖ ÜLESANDE ESITAMINE
Kooskõlastatud ja allkirjastatud (üliõpilane, juhendaja ja programmijuht) lõputöö laiendatud ülesandeleht esitatakse ainult elektrooniliselt e-posti teel.
Magistritöö laiendatud ülesandelehe esitamise tähtaeg (kõigile magistrantidele iga aasta üks kord aastas).
NB! Eelmise perioodi ülesanne (kui töö jäi kaitsmata) tuleb kaasajastada, uuesti kõigi osapooltega kooskõlastada, allkirjastada ning esitada uuesti.
Hiljemalt 1. novembriks Lõputöö ülesanne. (Saata e-postiga Eve Kitt-ile).  Täitmise selgitus.
01.-06.04.21 KONFIDENTSIAALSUSE TAOTLEMINE
Instituudi erinõuded konfidentsiaalsust taotlevatele lõputöödele. Kõikide osapoolte poolt allkirjastatud avaldus saata e-postiga Eve Kitt-ile).
10.05.21 KAITSMISTAOTLUSE ESITAMINE ÕIS
- Täida lõputöö kaitsmistaotlus ÕIS-is kui oled kindel, et soovid ja jõuad töö kaitsmiseks valmis ning õppekava on täidetud.
- Jälgi, et lõputöö pealkiri oleks sama, mis lõputöö dokumendis ning korrektne nii eesti kui inglise keeles.
NB! ÕIS-s olev lõputöö pealkiri kajastub lõpudokumentides.
14.05.21 EKSTERNINA LÕPETAMINE
- Pöördu dekanaati Ülle Valtna poole ruum U03-206 või ylle.valtna@taltech.ee
- Avaldus magistritööde kaitsmiseks eksterni lepingu sõlmimine dekanaadis (Ülle Valtna ruum U03-206 või digitaalallkirjastatult (tudeng ja juhendaja) e-postiga Ülle Valtna-le).
18.05.21 kell 15:00 LÕPUTÖÖ ESITAMINE
Lõputöö elektrooniline versioon peab olema digitaalselt allkirjastatud nii  üliõpilase kui juhendaja poolt ja metaandmed ning esitatud määratud tähtajaks, e-posti aadressile ee@taltech.ee.
Täitmise ja esitamise juhend.
24.05.21 KAITSMISTAOTLUSE KINNITAMINE
Kaitsmistaotluste kinnitamine ÕIS-s juhendaja poolt.
NB! Juhendaja kontrolli kaitsmiseks valmisoleva lõputöö pealkirjade korrektsust ja kinnita lõputöö taotlus.
Lõputöö retsensentide määramine kooskõlastatult programmijuhiga.
28.05.21 JUHENDAJA ARVAMUS JA RETSENSIOON
Retsensendi ja juhendaja arvamuse esitamine tähtaeg (e-postiga  Maris Velström-ile).
31.05.21 NÕUSOLEKU ESITAMINE ANDMETE AVALDAMISEKS KUTSEREGISTRIS
Tallinna Tehnikülikooli AAAM ja AAVM õppekavade läbimise ja magistrikraadi omandamisega omandate ka esmase kutse „Diplomeeritud elektriinsener, tase 7 esmane kutse“, mis märgitakse akadeemilisele õiendile. TalTech-il kui selle esmakutse andjal on kohustus kanda kutse saajad kutseregistrisse. Selleks, et kutse oleks kutseregistrist leitav, vajame Teie nõusolekut.
Tegevuse kirjeldus
- Täida nõusoleku vorm AAAM õppekavale või AAVM õppekavale (vorm) oma isikuandmetega , anna nõusoleku dokumendile oma nimi, näiteks:  „Nõusolek Tera Oom AAVM“  ja digiallkirjasta;
- Digiallkirjastatud nõusolek saata e-postiga Eve Kitt-ile.
31.05.21 kell 10:00 KAITSMISE ESITLUSE FAILI ESITAMINE
Kaitsmise esitluse faili(de) esitamise tähtaeg (e-postiga ee@taltech.ee).
01.-04.06.2021 MAGISTRITÖÖDE KAITSMINE
Kaitsmisprotseduur
Kaitsmiste ajakava: AAAM
Kaitsmiste ajakava: AAVM
17.-29.06.2021 LÕPUAKTUSED
Kuupäev teatakse täiendavalt

 

Informatsioon täiendamisel
Print

2020
LÕPUTÖÖ ÜLESANDE ESITAMINE
Kooskõlastatud ja allkirjastatud (üliõpilane, juhendaja ja programmijuht) lõputöö laiendatud ülesandeleht (Thesis Proposal) esitatakse ainult elektrooniliselt e-posti teel.
Magistritöö laiendatud ülesandelehe esitamise tähtaeg (kõigile magistrantidele iga aasta II õppeaasta alguses üks kord aastas).
NB! Eelmise perioodi ülesanne (kui töö jäi kaitsmata) tuleb kaasajastada, uuesti kõigi osapooltega kooskõlastada, allkirjastada ning esitada uuesti.
Iga aasta septembri viimane esmaspäev Lõputöö ülesandeleht. (Saata e-postiga Mart Tamre-le).
NB! Programmijuhi ja juhendajaga kooskõlastatud ning allkirjastatud magistri- ja bakalaureusetöö ülesandelehe esitamise viimane tähtaeg.
09.11.20 KONFIDENTSIAALSUSE TAOTLEMINE
Instituudi erinõuded konfidentsiaalsust taotlevatele lõputöödele. Kõikide osapoolte poolt allkirjastatud avaldus saata e-postiga Merle Kutsar-ile).
14.12.20 KAITSMISTAOTLUSE ESITAMINE ÕIS
- Täida lõputöö kaitsmistaotlus ÕIS-is kui oled kindel, et soovid ja jõuad töö kaitsmiseks valmis ning õppekava on täidetud.
- Jälgi, et lõputöö pealkiri oleks sama, mis lõputöö dokumendis ning korrektne nii eesti kui inglise keeles.
NB! ÕIS-s olev lõputöö pealkiri kajastub lõpudokumentides.
21.12.20 LÕPUTÖÖ ESITAMINE
Digitaalne (pdf formaadis) ja allkirjastatud (tudeng ja juhendaja) lõputöö või magistritöö saadetakse e-posti aadressil pr. Merle Kutsar-ile).  
Juhendaja edastab lõputöö või bakalaureusetöö pdf faili plagiaadikontrolliks e-posti teel Svetlana Gromova-le.
2021
04.01.21 KAITSMISTAOTLUSE KINNITAMINE
Kaitsmistaotluste kinnitamine ÕIS-s juhendaja poolt. Lõputöö retsensentide määramine. /05.01.21
NB! Magistrant edastab lõputöö retsensendile.
12.01.21 JUHENDAJA ARVAMUS JA RETSENSIOON
Retsensendi ja juhendaja arvamuse esitamine (e-postiga Merle Kutsar-ile).
15.01.21. KAITSMISE FAILI ESITAMINE
Kõik lõputöö juurde kuuluvad lisade failid, kaitsmise ettekande ppt fail ja pdf kujul A2 plakat, samuti metaandmed saadetakse KÕIK KOOS (e-postiga Svetlana Gromova-le).
Eelkaitsmine määratud MAHM õppekava tudengitele. Kaitsmisjärjekorra avalikustamine veebilehel.
18.-20.01.2021 MAHM ja MAHB LÕPUTÖÖDE KAITSMINE
Kell 9:00 NRG-226 
Kaitsmiste ajakava: MAHB
Kaitsmiste ajakava: MAHM
02.03.21  MAHB LÕPUTÖÖ ÜLESANDE ESITAMINE
Bakalaureusetöö ülesandelehe, mis on kooskõlastatud MAHB õppekava programmijuhi (prof. Mart Tamre) ja juhendajaga (NB! Peab olema heakskiidetud mõlemalt poolt) esitamise viimane tähtaeg. NB! Saata e-postiga  Mart Tamre-le.
23.03.21 MAHB KONFIDENTSIAALSUSE TAOTLEMINE
Instituudi erinõuded konfidentsiaalsust taotlevatele lõputöödele.  Kõikide osapoolte poolt allkirjastatud avaldus saata e-postiga Merle Kutsar-ile).
10.05.21 KAITSMISTAOTLUSE ESITAMINE ÕIS
-Täida lõputöö kaitsmistaotlus ÕIS-is kui oled kindel, et soovid ja jõuad töö kaitsmiseks valmis ning õppekava on täidetud.
- Jälgi, et lõputöö pealkiri oleks sama, mis lõputöö dokumendis ning korrektne nii eesti kui inglise keeles.
NB! ÕIS-s olev lõputöö pealkiri kajastub lõpudokumentides.
18.05.21 LÕPUTÖÖ ESITAMINE
Digitaalne (pdf formaadis) ja allkirjastatud (tudeng ja juhendaja) lõputöö või magistritöö saadetakse e-posti aadressil pr. Merle Kutsar-ile).  
Juhendaja edastab lõputöö või bakalaureusetöö pdf faili plagiaadikontrolliks e-posti teel Svetlana Gromova-le.
24.05.21 KAITSMISTAOTLUSE KINNITAMINE
Kaitsmistaotluste kinnitamine ÕIS-s juhendaja poolt.  Lõputöö retsensentide määramine. /24.05.21
NB! Magistrant edastab lõputöö retsensendile.
27.05.21. KAITSMISE FAILI ESITAMINE
Kõik lõputöö juurde kuuluvad lisade failid, kaitsmise ettekande ppt fail ja pdf kujul A2 plakat, samuti metaandmed saadetakse KÕIK KOOS (e-postiga Svetlana Gromova-le).
28.05.21 JUHENDAJA ARVAMUS JA MAHM RETSENSIOON
Retsensendi ja juhendaja arvamuse esitamine (e-postiga Merle Kutsar-ile). Kaitsmisjärjekorra avalikustamine veebilehel.
31.05.21. MAHM EELKAITSMINE
Eelkaitsmine kaitsmiskomisjooni või juhendaja poolt määratud tudengitele.
01.-04.06.2021 MAHM LÕPUTÖÖDE KAITSMINE
Kell 9:00 NRG-226
Kaitsmiste ajakava: MAHM
08.-09.06.2021 MAHB LÕPUTÖÖDE KAITSMINE
Kell 9:00 NRG-226
Kaitsmiste ajakava: MAHB
17.-29.06.2021 LÕPUAKTUSED
Kuupäev teatakse täiendavalt

 

Juhendid, nõuded ja vormid

Nõuded üliõpilastöödele inseneriteaduskonnas leiad siit.

Õppekavade põhised nõuded (kinnitatud Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi nõukogus 15.06.2020)

 

Nõuded üliõpilastöödele inseneriteaduskonnas koos õppekava põhiste lisadega leiad siit.

Bakalaureuseõppe lõputööde teemade pakkumised

Infot leiad siit.

Juhendaja: Tarmo Rosman

 • Ferroresonants mittelineaarsetes ahelates ja pingestabiliseerimise lahendusi – laboratoorse töö väljaarendamine.

Juhendaja: Aleksander Kilk

 • Mittelineaarsete elektri- ja magnetahelate uurimine, laboratoorse töö väljaarendamine.
 • Moodle õpikeskkonnas kasutamiseks interaktiivsete ja illustreerivate lahenduste väljatöötamine elektriahelate õppeaine teemadel.
 • Elektriahelate õppeaine teemadel kodutööde ja kontrollülesannete tehniliste e-lahenduste väljatöötamine kasutamiseks Moodle õpikeskkonnas ja vastavalt etteantavatele tingimustele.

Juhendaja: Lauri Kütt

 • Erinevat tüüpi reaalparameetritega energiaallikate (aku, superkondensaator jt.) kooskasutamise uurimine elektriahelate laboratoorsetes töödes.

Juhendaja: Heigo Mõlder

 • Lükke ja tõukejõudu võimendav elektrikäru

Juhendaja: Victor Astapov

 • The implementation of block-chain technologies in local clusters of low voltage grid.
 • Reactive power market: the state of art and future trends.

 

Juhendaja Indrek Roasto

 • LCD kasutajaliidese arendamine PLECS juhtimissüsteemile. /Vaja tunda mikrokontrollereid ja osata programmeerida. LCD ühendamiseks tuleb kasutada SPI andmesidet.
 • Wifi kommunikatsiooniliidese arendamine PLECS juhtimissüsteemile. /Vaja projekteerida ja ehitada wifi andmeside moodul, mis suudab suhelda PLECS juhtimissüsteemiga.

Juhendaja Indrek Roasto, Tanel Jalakas

 • Võimsa ühe-faasilise siinusinverteri juhtimissüsteemi arendamine. /Vajalik jõuelektroonika tasut ja arusaam muundurite juhtimispõhimõtetest.

Juhendaja Oleksandr Matiushkin

 • Technical and Economic Analysis of the Modern Single-Phase Photogeneration Systems.
 • Technical and Economic Analysis of the Most Promising Modern Photovoltaic Panels.
 • Measurement and Data Assembling Tools in Power Electronics.
 • Programming and Study of the Low-cost Microcontrollers.
 • Communication Interfaces in Microcontrollers.

 

Järgnevalt on esitatud üldised lõputööde teemad, mille detailne sisu määratakse sõltuvalt lõpetamise astmest (täpsema info saamiseks pöördu Argo Rosina poole, argo.rosin@taltech.ee).

VALDKOND 1: Elektrivarustus, mikrovõrgud ja automatiseerimine
Lõputööde nimekiri koos juhendajate nimedega on avatav siit.

VALDKOND 2: Valgustustehnika ja metroloogia – kontaktisik Toivo Varjas.

 1. Teepinna valgustehniliste parameetrite analüüs sõltuvalt peegeldustegurist.
 2. Ülekäigurajad ning nende valgustehniliste parameetrite analüüs. (DIN ja Eesti algupärase standardi baasil).
 3. Ülekäiguradade valgustuse mõõteprotokolli väljatöötamine ja analüüs.
 4. Räiguse mõõtmise tehnilised lahendused.
 5. Valgustatud reklaamekraanide mõju anaüüs liikluskeskonnale.
 6. Mitmekesise värvispektriga valgustuse energiasäästlik lahendamine ja analüüs.
 7. Mõõteriistade taatlemine valgusvoofotomeetrilise kera kasutusega ja vastava laboratoorsete tööd juhendi väljatöötamine.
 8. Juhitava leedvalgustusega tänavalõigu energiatõhus juhtimine ja analüüs.
 9. Teevalgustuspaigaldiste energiatõhususe hindamine ning näitajate analüüs (EVS-EN 13201-5 baasil).
 10. Töökeskkonnast lähtuva kohanduva valgustuse loomine ja analüüs. (Ruumitaju ja ohutus) (Sise- ja välistöökeskkonnas; võib eraldi teostada)
 11. Kohanduva ja/või juhitava valgustuse rakendamine sõltuvalt liikluse koosseisust, liiklustihedusest ja keskkonna oludest.
 12. Valgustatud reklaamekraanide soovituslike (sh. valgustehniliste) parameetrite väljatöötamine.
 13. Täendavad lõputööd võimalikud teemadel, mis seotud allolevate tegevustega:
 • Valgusallikate kontrollmõõtmised. Valgusvoo, värviedastusindeksi Ra/CRI, valgustustiheduse, valguse väreluse ja spektraaljaotuse mõõtmised.
 • Valgustehnilised sise- ja välistöökeskkonna auditid.
 • Valgustuspaigaldiste energiatõhususe analüüs ning uute lahenduste väljatöötamine.
 • Tänavavalgustuse elektrotehnilised arvutused. Fiidrite skeemide ning spetsifikatsioonide koostamine. Lühisvoolude (EVS-EN60909) ja pingekadude (EVS-EN 50160) arvutused.  Fiidrite tarvitava võimsuse ja töövoolude arvutused.
 • Valgustuse juhtimise modelleerimine ja analüüs.

Magistriõppe lõputööde teemade pakkumised

Infot leiad siit.

Informatsioon täiendamisel

Juhendaja: Lauri Kütt

 • Termoelektrilise päikesekollektori asendi juhtimine.
 • Termoelektrilise elemendi jahutuse juhtimine.
 • Termoelektrilise elemendi väljundmuunduri ehitus ja juhtimine.
 • Termoelektrilise päikesekollektori energiahaldus.
 • Päikesekiirguse täppismõõtmissüsteem ning päikesekiirguse mudelid.
 • Elektritarvitite kõrge ajalise resolutsiooniga kasutusmudelid.
 • Tarbijate mõõtmine ja mudeldamine toitekvaliteedi aspektist lähtuvalt.
 • Taastuvenergiamuundurite voolumoonutused võrgus.
 • Tarbijate pinge- ja sagedustundlikkuse mõõtmine.
 • Võrgupinge moonutused mikrovõrkudes.
 • Labortööde vahendid – 21. sajandi kondensaatorpatarei.
 • Telsa kõrgepingegeneraatori toitemuundur.

Juhendaja: Heigo Mõlder

 • Autonoomse robotlaeva GPS transponder merepäästeks ja täpseks parkimiseks
 • Autonoomse robotlaeva masinnägemine navigeerimiseks
 • Autonoomse robotlaeva millimeeter radari ja kaamera koostöö
 • Autonoomse robotlaeva digitaalne kaksik
 • Autonoomse robotlaeva 4G side, raadioside, satelliitside ja autopiloodi lülitusrežiimid
 • Autonoomse robotlaeva sidesüsteemide küberturvalisuse aspektid
 • Autonoomse robotlaeva diferentsiaal GPS sadamas
 • Monowheel mootorratta mehhaanika disain
 • Monowheel mootorratta elektrisüsteemi disain
 • Monowheel mootorratta juhtsüsteem disain
 • Alajaama õppestendi sidumine internetiga
 • Ruumisisene positsioneerimine Ultra Wideband – UWB abil
 • Masinnägemisega ukselukk ja uksekell
 • Rallisüsteemi Narrowband – NBIOT akutoitel kiirekatkestiga sensor
 • Nutikas tööriistakappi 3D disain ja elektroonika
 • Nutika riidepuu 3D disain ja elektroonika
 • Elektritarbimise analüsaator vooluspektri abil
 • Potentsiaalilühtlustus juhtide analüsaator – rikkeanalüsaator
 • WIFI leviala analüsaator

Juhendaja: Marek Jarkovoi

 • GTEM - ristlainejuhtkambri kiirguslike emissioonimõõtmiste korrelatsiooni - ja parandustegurite määramine.

Juhendaja: Toomas Vinnal

 • Päikesepaneelide mõju pinge kvaliteedile Eesti madalpingevõrkudes.
 • Võrgusageduslikud pingehälbed (pingelohud ja pingemuhud) Eesti madalpingevõrkudes.
 • Kaabli lõõmutusahjude töö optimeerimine energiakasutuse aspektist Keila kaablitehases.   /Teostamise aeg sügis/kevad 2019/2020

Juhendaja: Aleksander Kilk

 • Taastuvenergia allikatel põhineva väikese võimsusega lokaalse elektritoitesüsteemi praktiliste lahenduste uurimine ja võrdlev hindamine erinevate kriteeriumite alusel.

Kontakt: Victor Astapov

 • The automation of processing measured data for grid code.
 • Script development for distribution system analysis in DigSilent Power Factory Software.

 

Juhendaja Oleksandr Matiushkin

 • Development of the Microcontroller Based Control System for Power Electronics Applications.
 • Research and Development of the Artificial Intelligent Based Control System for Power Electronics Applications.
 • Photovoltaic GaN Solar Inverter.

VALDKOND 1: Elektrivarustus, mikrovõrgud ja automatiseerimine

AKTUAALSETE JA OSALT STIPENDIUMITEGA TOETATAVATE LÕPUTÖÖDE TEEMAD ON AVATAVAD SIIT !!!
Lisaks on võimalik valida allolevaid lõputöid - kontaktisik Argo Rosin

 1. TTÜ õppekorpuste energiasäästu ja tarbimise juhtimisvõimaluste analüüs (kaardistada konkreetse korpuse tarbimine ja hinnata tarbimise juhtimise võimalused, vajalikud mõõteriistad ja andmed saab ülikoolist).
 2. Mikrovõrgu rekonstrueerimine ja laboritööde väljatöötamine ülikondensaatori ning akupatarei komplektile (kaasjuhendaja Taavi Möller)
 3. Mikrovõrkude optimeerimine tarkvara Homer Energy abil (juhendaja või juhendatava poolt valitud objekti kohta tehakse majandusanalüüs)
 4. Soojussalvestite nagu veeboilerite ja sügavkülmikute hinnapõhiste juhtimismudelite võrdlev analüüs (analüüsi koostamisel kasutada MatLABi või Excel VBAd)
 5. Elektritarbimise agregeeritud juhtimise mudelite võrdlev analüüs (load aggregation and demand side management) (uurida ja modelleerida erinevaid juhtimismudeleid ja koostada tehnilis-majanduslik analüüs).
 6. Taastuvenergiaallikatel ja energiasalvestitel põhineva elektripaigaldise projekteerimine (juhendaja või juhendatava poolt valitud objektile saarestumisvõimalusega mikrovõrgu projekteerimine).
 7. Madal- ja keskpingevõrkudes energiatarbimise agregeeritud juhtimise mõju elektrikvaliteedile (analüüsitakse äri- või tööstushoonete tarbimise agregeerimise mõju varustuskindlusele ja teistele elektrikvaliteediga seotud parameetritele
 8. Energiasalvestite kasutamine madal- või keskpingevõrkudes elektrikvaliteedi tagamiseks (lähteinfo saab juhendajalt ja juhendajaga seotud välispartneritelt, töö sisaldab simulatsioone tarkvaraga DIgSILENT, PSS/E, MATLAB vms ja tutvumist reaalsete salvestitega).
 9. Energiasalvestite kasutamine hinnamanipulatsioonideks (töö koostamisel kasutatakse simulatsioonideks tarkvara DIgSILENT või MATLAB ).
 10. Vabalt valitud objektil energiatarbimise juhtimisvõimaluste modelleerimine (näiteks ettevõttes kus töötatakse või juhendaja poolt määratud objektil, modelleerimisel kasutatakse nt tarkvara DIgSILENT või MATLAB).
 11. Mikrotootmise agregeeritud juhtimise mudelite võrdlev analüüs (virtual power plants) (uurida ja modelleerida erinevaid mikrotootmise agregeerimise lahendusi).

VALDKOND 2: Valgustustehnika ja metroloogia – kontaktisik Toivo Varjas.

 1. Teepinna valgustehniliste parameetrite analüüs sõltuvalt peegeldustegurist.
 2. Ülekäigurajad ning nende valgustehniliste parameetrite analüüs. (DIN ja Eesti algupärase standardi baasil).
 3. Ülekäiguradade valgustuse mõõteprotokolli väljatöötamine ja analüüs.
 4. Räiguse mõõtmise tehnilised lahendused.
 5. Valgustatud reklaamekraanide mõju anaüüs liikluskeskonnale.
 6. Mitmekesise värvispektriga valgustuse energiasäästlik lahendamine ja analüüs.
 7. Mõõteriistade taatlemine valgusvoofotomeetrilise kera kasutusega ja vastava laboratoorsete tööd juhendi väljatöötamine.
 8. Juhitava leedvalgustusega tänavalõigu energiatõhus juhtimine ja analüüs.
 9. Teevalgustuspaigaldiste energiatõhususe hindamine ning näitajate analüüs (EVS-EN 13201-5 baasil).
 10. Töökeskkonnast lähtuva kohanduva valgustuse loomine ja analüüs. (Ruumitaju ja ohutus) (Sise- ja välistöökeskkonnas; võib eraldi teostada)
 11. Kohanduva ja/või juhitava valgustuse rakendamine sõltuvalt liikluse koosseisust, liiklustihedusest ja keskkonna oludest.
 12. Valgustatud reklaamekraanide soovituslike (sh. valgustehniliste) parameetrite väljatöötamine.
 13. Täendavad lõputööd võimalikud teemadel, mis seotud allolevate tegevustega:
 • Valgusallikate kontrollmõõtmised. Valgusvoo, värviedastusindeksi Ra/CRI, valgustustiheduse, valguse väreluse ja spektraaljaotuse mõõtmised.
 • Valgustehnilised sise- ja välistöökeskkonna auditid.
 • Valgustuspaigaldiste energiatõhususe analüüs ning uute lahenduste väljatöötamine.
 • Tänavavalgustuse elektrotehnilised arvutused. Fiidrite skeemide ning spetsifikatsioonide koostamine. Lühisvoolude (EVS-EN60909) ja pingekadude (EVS-EN 50160) arvutused.  Fiidrite tarvitava võimsuse ja töövoolude arvutused.
 • Valgustuse juhtimise modelleerimine ja analüüs.

Kaitsmiskomisjonid

 • Reeli Kuhi-Thalfeldt, EE instituudi energiakaubanduse peaspetsialist,  komisjoni esimees;
 • Hannes Agabus, EE instituudi energiamajanduse ekspert;
 • Jako Kilter, EE instituudi dotsent;
 • Tarmo Korõtko, EE instituudi teadur;
 • Lauri Kütt, EE instituudi professor ja EAAB õppekava programmijuht;
 • Madis Lehtla, EE instituudi dotsent;
 • Heigo Mõlder, EE instituudi insener;
 • Anton Rassõlkin, EE instituudi professor;
 • Indrek Roasto, EE instituudi vanemteadur.
 • Ants Kallaste, EE instituudi vanemteadur, komisjoni esimees;
 • Madis Lehtla, EE instituudi dotsent;
 • Aleksander Kilk, EE instituudi dotsent;
 • lndrek Roasto, EE instituudi vanemteadur.
 • lvo Palu, EE instituudi professor, komisjoni esimees;
 • Jako Kilter, EE instituudi dotsent;
 • Jelena Šuvalova, EE instituudi vanemlektor;
 • Paul Taklaja, EE instituudi vanemlektor.
 • Mart Tamre, EE instituudi professor, komisjoni esimees;
 • Andres Kiitam, EE instituudi teadur, aseesimees;
 • Robert Hudjakov,EE instituudi teadur;
 • Ants Kallaste, EE instituudi vanemteadur;
 • Leo Teder, EE instituudi assistent;
 • Tõnu Näks, AdaCore Estonia OO, insener;
 • Lauri Erm, lntertrust Technologies, Back End Engineer;
 • lllo Jõe, ABB AS, toote-kvaliteedimeeskonna juht.
 • Toomas Vaimann, EE instituudi vanemteadur, programmijuht, komisjoni esimees;
 • Aleksander Kilk, EE instituudi dotsent;
 • Madis Lehtla, EE instituudi dotsent;
 • Anton Rassõlkin, EE instituudi teadur;
 • Viktor Beldjajev, AS ABB, tootearendusjuht;
 • Marek Mägi, AS Harju Elekter Elektrotehnika, tootearenduse elektriinsener.
 • Juhan Valtin, EE instituudi emeriitprofessor, komisjoni esimees;
 • Alar Astover, Eesti Maaülikool, professor;
 • Ülo Kask, Eesti Biokütuse Ohing, juhatuse liige;
 • Peeter Muiste, Eesti Maaülikool, professor;
 • Aadu Paist, EE instituudi emeriitprofessor;
 • Heiki Tammoja, EE instituudi vanemteadur, emeriitprofessor;
 • Janek Trumsi, AS Tallinna Küte, juhatuse liige.
 • Mart Landsberg, Elering AS, võrguhalduse osakonna juhataja, komisjoni esimees;
 • Hannes Agabus, EE instituudi energiamajanduse ekspert;
 • Jako Kilter, EE instituudi dotsent;
 • Reeli Kuhi-Thalfeldt, EE instituudi energiakaubanduse peaspetsialist;
 • Enn Kukk, Eesti Elektroenergeetika Selts, juhatuse liige;
 • Paul Taklaja, EE instituudi vanemlektor;
 • Andrus Zavadskis, OÜ Utilitas tehnikajuht
 • Kristjan Tiimus, komisjoni esimees, Threod Systems OÜ;
 • Mart Tamre, EE instituudi professor, komisjoni aseesimees;
 • Andres Kiitam, EE instituudi teadur;
 • Robert Hudjakov, EE teadur;
 • Ants Kallaste, EE vanemteadur;
 • Dhanushka Chamara Liyanage, EE instituudi insener, PhD;
 • Illo Jõe, toote-kvaliteedimeeskonna juht, ABB AS;
 • Kristina Vassiljeva, arvutisusteemide instituudi dotsent;
 • Tõnu Näks, insener, AdaCore Estonia OÜ;
 • Lauri Erm, Back End Engineer, Intertrust  Technologies;
 • Pavel Kovalenko, lTMO University, PhD;
 • Jurii Monakhov, lTMO University, PhD;
 • Svetlana Perepelkina, lTMO University, PhD.
EE_ins_raamatukogu

Kaitstud lõputööd

Lõputöödega saate tutvuda ülikooli digiraamatukogus.