Tallinna Tehnikaülikool

Eesti Moritz Hermann Jacobi Selts

Eesti Moritz Hermann Jacobi Selts (ingl Estonian Society of Moritz Hermann Jacobi, pr Société Estonienne de Moritz Hermann Jacobi, sks Estnische Moritz-Hermann-Jacobi-Gesellschaft, sm Viron Moritz Hermann Jacobin Seura, vn Estonskoje obštšestvo im. Borisa Semjonovitša Jakobi, edaspidi SELTS) on iseseisev vabatahtlik ühiskondlik organisatsioon, mis seab endale eesmärgiks tugevvooluelektrotehnika edendamise Eestis ning rahvusvahelise tugevvoolutehnikaalase koostöö arendamise. Selleks korraldab SELTS konverentse, seminare, muid ettekandeüritusi, ühisarutelusid, õppereise, näitusi ja võistlusi, teeb uurimusi, tegutseb kirjastajana, avaldab publikatsioone ja osaleb aktiivselt avalikus elus. SELTS arendab ja toetab uurimis-, projekteerimis-, nõuande-, leiundus- ja koolitustegevust, võib koostada soovitusi ja standardeid, teha ekspertiise, esitada arvamusi, välja anda oma ajakirja, ajalehte, preemiaid ja autasusid, esindada Eestit teiste maade ja rahvusvahelistes oma ala organisatsioonides.

Liikmeks astumise korral tuleb täita andmeleht, mis asub siin.

FACEBOOK-s

Eesti Elektroenergeetika Selts

EEES

Eesti Elektroenergeetika Selts (EEES) on vabatahtlik loominguline kutseühendus, mis ühendab elektroenergeetika erialade elektriinsenere ja üliõpilasi ning ettevõtteid.

Kuidas saada EEES liikmeks?

Seltsi liikmete põhilised tegevusalad on:

  • elektri tootmine, ülekanne, jaotamine ja –müük;
  • elektriliinide, alajaamade ning elektri tugevvoolu- ja automaatikapaigaldiste projekteerimine, ehitamine ja käit;
  • üliõpilaste ja inseneride erialane koolitus ja täiendusõpe.