Tallinna Tehnikaülikool

Instituudist

Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut loodi 01. jaanuaril 2017 TTÜ struktuurireformi raames elektroenergeetika-, elektrotehnika- ja mehhatroonikainstituudi baasil.

Oleme ülikooli inseneriteaduskonna koosseisu kuuluv akadeemiline struktuuriüksus. Instituudis toimub õppe- ja teadustöö bakalaureuse, magistri- ja doktoriõppe tasemel.
Edendame riigisisest ja rahvusvahelist koostööd erinevate ülikoolide, organisatsioonide ja ettevõtetega. Laiapõhjaline arendustegevus erinevates valdkondades.

Instituudi direktor on prof. Ivo Palu.

EE_ins_illustration

Instituudi nõukogu

 • Ivo Palu, EE instituudi direktor, kaasprofessor tenuuris, nõukogu esimees;
 • Ants Kallaste, EE instituudi kaasprofessor tenuuris;
 • Jako Kilter, EE instituudi kaasprofessor tenuuris;
 • Lauri Kütt, EE instituudi kaasprofessor tenuuris;
 • Anton Rassõlkin, EE instituudi kaasprofessor tenuuris;
 • Argo Rosin, EE instituudi kaasprofessor tenuuris;
 • Aleksander Kilk, EE instituudi vanemlektor, akadeemilise personali esindaja;
 • Tarmo Korõtko, EE instituudi vanemteadur, akadeemilise personali esindaja;
 • Toomas Vaimann, EE instituudi juhtivteadur, akadeemilise personali esindaja;
 •  Dmitri Vinnikov, EE instituudi juhtivteadur, akadeemilise personali esindaja;
 • Hannes Agabus, EE instituudi energiamajanduse ekspert, töötajate esindaja;
 • Ivar Kiitam, EE instituudi teadur, töötajate esindaja;
 • Vahur Maask, EE instituudi teadur, töötajate esindaja;
 • Marek Tull, EE instituudi doktorant-nooremteadur, töötajate esindaja;
 • Martin Sarap, EE instituudi doktorant-nooremteadur, doktorantide esindaja.

Nõukogu koosseisu volitused kehtivad kuni 31.03.2027.