Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Nüüdisaegse finants- ja kuluarvestuse metoodika tutvustamine, erialaste teadmiste täiendamine.

Target group:

Pearaamatupidajad, finantsjuhid, raamatupidajad, finantsistid, analüütikud

Prerequisites:

Eelteadmised majandusarvestuse valdkonnas

Topics:

Õppekava koostamisel on lähtutud raamatupidajate kutsestandardis Raamatupidaja VI ja osaliselt Raamatupidaja VII kutsekvalifikatsioonile sätestatud nõuetest.
Finantsarvestus ja -aruandlus
Käibemaks
Tulumaks ja sotsiaalmaks
Äriseadustik
Kuluarvestus ja kulujuhtimine
Finantsaruannete analüüs edasijõudnutele
Ettevõtte riskide juhtimine
Rahvusvaheline maksundus
Väikese ja keskmise suurusega ettevõtte finantsjuhtimine
Majandusarvestuse automatiseerimine

Study results:

Oskab korraldada ettevõtte finantsarvestust ja -aruandlust. Oskab kasutada raamatupidamisinfot kulujuhtimisel ja juhtimisotsuste langetamisel. Teab hinna ja omahinna kalkuleerimise meetodeid. Oskab kasutada finantsaruannetes esitatavat informatsiooni, suudab finantsanalüüsi meetodite abil analüüsida ettevõtte äritegevuse erinevaid külgi. Oskab hinnata ettevõtte äritegevuse võimalikke riske ja jätkusuutlikkuse võimalusi. Teab rahvusvahelise maksuõiguse printsiipe ning enimlevinud piiriüleste tehingute/toimingute maksustamist. Omab ülevaadet kehtivatest maksuseadusest ja nende muudatustest. Orienteerub äriseadustikuga reguleeritud valdkonnas. Teab majandusarvestuse automatiseerimise võimalusi, sellega kaasnevaid riske ja nende maandamise meetodeid.

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 184 academic hours
autonomous/other study: 188 academic hours

EAP:

14

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

T. Kadak, P. Siimann, E. Vahtre (TTÜ); A. Kindsigo, M. Saag, M. Tammeraja, K. Tooming, A. Toots (külalislektorid)

Contact:

Mare Orav, 6204006, mare.orav@taltech.ee

Price:

2208 €/participant

Price comment:

Tasuda saab osade kaupa. TalTechi töötajatele, üliõpilastele ja vilistlastele hinnasoodustus 20%.

Location:

Tallinna Tehnikaülikool, Akadeemia tee 3. Osaline veebiõpe.

Location:

Tallinna Tehnikaülikool, Akadeemia tee 3. Osaline veebiõpe.

Price:

2208 €/participant

Price comment:

Tasuda saab osade kaupa. TalTechi töötajatele, üliõpilastele ja vilistlastele hinnasoodustus 20%.

Volume:

contact study:
184 academic hours
autonomous/other study:
188 academic hours

EAP:

14

Contact:

Mare Orav, 6204006, mare.orav@taltech.ee