Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Anda vajalikud teadmised ehitiste kahjustuste ja nende põhjuste uurimiseks.
Õpetada kahjustuste kõrvaldamise ja restaureerimistööde projekteerimise variantlahendusi.
Anda teadmised ehitiste restaureerimistööde tegemiseks.

Target group:

Ehitusinseneri haridusega või ehitusvaldkonna töökogemusega inimesed, kes soovivad täiendada oma teadmisi.

Prerequisites:

puuduvad

Topics:

Muinsuskaitseseaduse jälgimine projekteerimise, restaureerimise, konserveerimise ja muinsuskaitselise järelevalve puhul. Ajaloolised konstruktsioonid ja konstruktsioonide sõlmed. Ülevaade hoonete ja ehitiste restaureerimise problemaatikast. Materjalide ja konstruktsioonide kahjustuste mõjurid ning põhjused. Diagnoos ja uurimise tehnika. Ülevaade ehitusfüüsika küsimustest. Vundamentide kahjustused ja remont. Betoon- ja raudbetoonkonstruktsioonide, teras-, puit- ja puidupõhjaliste konstruktsioonide kahjustused ja nende likvideerimine. Hoone osade kahjustused ja remont. Ajaloolised ehitus- ja viimistlusmaterjalid, nende ja kahjustused ja parandamine. Interjööride kaunistamise tehnikad ja restaureerimise põhimõisted. Kaasaegsete tehnosüsteemide rajamine ajaloolistesse hoonetesse. Inseneri ja arhitekti koostöö. Muinsuskaitselise järelevalve aruande koostamine.

Koolitus toimub alates oktoobrist Tartu kolledžis, Puiestee 80A.

Study results:

Õppeaine läbinu peab oskama:
- hinnata ehitusmaterjalide, nagu betooni- ja raudbetooni, terase, kivimaterjalide, puidu ja puidupõhjaliste materjalide ning erinevate konstruktsioonide nagu vundamendid, muud kandekonstruktsioonid, katused ja viimistlustööde kahjustuste mõjureid ja põhjusi;
- teadma uurimistehnikat ja selle kasutamise erinevaid võimalusi;
- oskama määrata võimalikke restaureerimis- ja vajadusel tugevduslahendusi.

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 48 academic hours
autonomous/other study: 108 academic hours

EAP:

6

Graduation document:

TalTech certificate

Lector:

Tallinna Tehnikaülikooli lektorid

Muud eriala spetsialistid

Contact:

Aime Ruus, aime.ruus@taltech.ee

Price:

330 €/participant

Registration deadline:

02.09.2024 23:59

Location:

Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledž

Location:

Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledž

Price:

330 €/participant

Volume:

contact study:
48 academic hours
autonomous/other study:
108 academic hours

EAP:

6

Contact:

Aime Ruus, aime.ruus@taltech.ee