Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Anda ehitusinseneridele muinsuskaitse- ja restaureerimisalaseid lisateadmisi võimaldamaks taotleda muinsuskaitselist pädevustunnistust ehitismälestistel, ajaloomälestistel (ainult hooned), tööstusmälestistel ja UNESCO maailmapärandi nimekirja objektil järgmisteks tegevusteks:
1) uuringud (insenerlikud);
2) konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine;
3) konserveerimise ja restaureerimise projektide inseneriosade koostamine;
4) konserveerimine ja restaureerimine;
5) muinsuskaitseline järelevalve.

Target group:

Koolitus on adresseeritud ehitusinseneridele.
Muinsuskaitse täiendkoolituse tunnistuse väljastamise eelduseks on ehitusinseneri õppekava läbimine Tallinna Tehnikaülikoolis, Eesti Maaülikoolis või Tallinna Tehnikakõrgkoolis (esitada diplomi koopia) või ehitusinseneri kutsetunnistuse omamine (esitada koopia).

Topics:

Muinsuskaitse ja restaureerimisalane täienduskoolitus ehitusinseneridele.

Study results:

Koolituse läbinu:
Viib läbi insenerlikke uuringuid
Koostab konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavasid
Koostab inseneriosa konserveerimis- ja restaureerimisprojektides
Teostab muinsuskaitselist järelevalvet

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 256 academic hours
autonomous/other study: 446 academic hours

EAP:

27

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

Tallinna Tehnikaülikooli lektorid

Muud eriala spetsialistid

Contact:

Aime Ruus, aime.ruus@taltech.ee

Price:

1485 €/participant

Registration deadline:

29.01.2024 23:59

Location:

Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledž

Location:

Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledž

Price:

1485 €/participant

Volume:

contact study:
256 academic hours
autonomous/other study:
446 academic hours

EAP:

27

Contact:

Aime Ruus, aime.ruus@taltech.ee