Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Anda ülevaade arhiivindusest ja arhiivimaterjalidest, ajaloolist materjali koondavatest andmebaasidest ja nende kasutamisest ning objekti ajaloolise ülevaate koostamisest.

Target group:

Koolitus on eelkõige adresseeritud ehitusinseneridele ja maastikuarhitektidele ning siduserialade spetsialistidele.

Topics:

Vastab õppeainele NTS1470 Restaureerimise ettevalmistustööd.
Ülevaade arhiivinduse ajaloost, õppekäik arhiivi, tutvumine arhiivisüsteemi ja materjalidega. Ajaloolise materjali digitaalised andebaasid ja nende kasutamine. Objekti ajaloolise ülevaate koostamiseks sobiliku materjali otsimine ja ülevaate koostamine.

Study results:

Kursuse läbinu omab ülevaadet arhiivisüsteemist ja on arhiiviallikatele tuginedes võimeline koostama objekti ajaloolise ülevaate.

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 32 academic hours
autonomous/other study: 46 academic hours

EAP:

3

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

Tallinna Tehnikaülikooli lektorid

Muud eriala spetsialistid

Contact:

Aime Ruus, aime.ruus@taltech.ee

Price:

165 €/participant

Registration deadline:

02.09.2024 23:59

Location:

Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledž

Location:

Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledž

Price:

165 €/participant

Volume:

contact study:
32 academic hours
autonomous/other study:
46 academic hours

EAP:

3

Contact:

Aime Ruus, aime.ruus@taltech.ee