Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Anda ülevaade hoonete seisundi halvenemise põhjustest, seisukorra hindamise meetoditest ning parenduslike tööde maksumuse määramisest.

Target group:

.

Prerequisites:

puuduvad

Topics:

Vastab õppeainele NTS0570 Ehitise tehnilise seisukorra hindamine. Ehitiste elukaar. Hoonete seisundi halvenemise põhjused. Ehitiste seisukorra hindamise põhilised meetodid: a) visuaalne vaatlus; b) instrumentaalne uurimine; c) ehitiste ja nende osade katsetamine. Tutvustatakse visuaalse uuringu erinevaid metoodikaid. Iseloomustatakse olukordi, kus on vaja ehitisi või nende osasid katsetada. Tutvustatakse katsemeetodeid, -seadmeid ja tulemuste töötlemist ning vastavaid norme ja standardeid. Antakse ülevaade parenduslike tööde maksumuse määramisest. Mälestiste ja muinsuskaitsealal paiknevate hoonete tegevuskavadele, uuringutele ja ekspertiisidele esitatavad nõuded. Piirangud ja nõuded miljööaladel.
Õppetöö raames tuleb koostada kursusetöö.

Study results:

Oskab hinnata ehitise seisundit ning määrata parendustöid ja nende maksumust.

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 48 academic hours
autonomous/other study: 108 academic hours

EAP:

6

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

Tallinna Tehnikaülikooli lektorid

Muud eriala spetsialistid

Contact:

Aime Ruus, aime.ruus@taltech.ee

Price:

330 €/participant

Registration deadline:

02.09.2024 23:59

Location:

Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledž

Location:

Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledž

Price:

330 €/participant

Volume:

contact study:
48 academic hours
autonomous/other study:
108 academic hours

EAP:

6

Contact:

Aime Ruus, aime.ruus@taltech.ee