Tallinn University of Technology

Aim of the course:

• luua süsteemne ja terviklik ettekujutus kvaliteedijuhtimise ja juhtimiskvaliteedi arendamise praktikast tänapäeva maailmas;
• anda pädevus sobiva kvaliteedistrateegia valikul ja juurutamisel oma organisatsioonis;
• analüüsida organisatsiooni ja leida võimalusi organisatsiooni probleemide loovaks lahendamiseks ja jätkusuutlikkuse suurendamiseks

Target group:

Inimesed, kes vastutavad organisatsioonis toodete ja protsesside kvaliteedi ja sellega seotud kulude eest (tippjuhid, kvaliteedijuhid, arendusjuhid, kõik kvaliteedi eest vastutavad töötajad).

Topics:

· Protsessijuhtimise strateegiline mudel. Protsessikeskne ja funktsionaalne lähenemine organisatsioonile.
· Organisatsiooni põhi- ja tugiprotsessid. Kriitilised protsessid. Protsessi hierarhia. Ohjatud protsess.
· Protsesside kirjeldamine ja analüüs (protsesside kaardistamine, voo-diagrammide koostamine).
· Organisatsiooni toimivuse mõõtmine. Tõhusus ja mõjusus.
· Tasakaalus tulemuskaart (BSC – balanced scorecard).
· Võrdlusanalüüs (benchmarking)
· Kvaliteedikulude protsessimudel.
· Protsessijuhtimise koolkonnad – ülevaade ja võrdlus:
· Terviklik kvaliteedijuhtimine (Total Quality Management)
· Ajapõhine juhtimine (Time Based Management)
· Ajastatud tootmine ja tarnimine (JIT – Just-in-Time)
· Sujuv juhtimine (lean management)
· Tarneahelate juhtimine (Supply Chain Management)
· Tegevuspõhine juhtimine (Activity Based Management)
· Äriprotsesside ümberkavandamine (BPR – Business Process Re-engineering)

Study results:

Koolituse läbinu:
• tunneb protsessijuhtimise valdkonna põhimõisteid, olemust ja eeliseid;
• teab peamisi protsessijuhtimise koolkondi;
• oskab seostada protsessijuhtimist organisatsiooni strateegiaga ja mõistab protsessikeskse ja funktsionaalse lähenemise erinevust;
• suudab määratleda ja kaardistada organisatsiooni põhi- ja tugiprotsesse ning võtmeprotsesse;
• oskab valida organisatsioonile sobiva protsesside kirjeldamise, mõõtmise, analüüsi ja parendamise metoodika.

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 16 academic hours
autonomous/other study: 10 academic hours

EAP:

1

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

Kvaliteedijuhi pädevuskoolitust korraldab Tallinna Tehnikaülikooli Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut koostöös Eesti Kvaliteediühinguga.

Koolitajateks on antud valdkonnas kogenud spetsialistid - õppejõud, konsultandid, sertifitseerijad, assessorid, kvaliteedijuhid, tegevjuhid.

Contact:

Tiia Tammaru, 56636679, tiia.tammaru@taltech.ee; Maarja Tosso, 620 3943, maarja.tosso@taltech.ee

Price:

395 € + VAT/participant

Price comment:

Eesti Kvaliteediühingu liikmetele lisaks hinnasoodustus 5%. Hindadele lisandub käibemaks 22%.

Registration deadline:

31.10.2024 23:59

Comment:

See kursus on osa "Kvaliteedijuhi pädevuskoolitus" koolitusprogrammist.

Location:

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, Tallinn

Location:

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, Tallinn

Price:

395 € + VAT/participant

Price comment:

Eesti Kvaliteediühingu liikmetele lisaks hinnasoodustus 5%. Hindadele lisandub käibemaks 22%.

Volume:

contact study:
16 academic hours
autonomous/other study:
10 academic hours

EAP:

1

Contact:

Tiia Tammaru, 56636679, tiia.tammaru@taltech.ee; Maarja Tosso, 620 3943, maarja.tosso@taltech.ee