Tallinn University of Technology

Aim of the course:

- luua süsteemne ja terviklik ettekujutus kvaliteedijuhtimise ja juhtimiskvaliteedi arendamise praktikast tänapäeva maailmas;
- anda pädevus sobiva kvaliteedistrateegia valikul ja juurutamisel oma organisatsioonis;
- analüüsida organisatsiooni ja leida võimalusi organisatsiooni probleemide loovaks lahendamiseks ja jätkusuutlikkuse suurendamiseks

Target group:

Inimesed, kes vastutavad organisatsioonis toodete ja protsesside kvaliteedi ja sellega seotud kulude eest (tippjuhid, kvaliteedijuhid, arendusjuhid, kõik kvaliteedi eest vastutavad töötajad).

Topics:

Kvaliteedijuhi pädevuskoolitust korraldab Tallinna Tehnikaülikooli elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut koostöös Eesti Kvaliteediühinguga.
Koolitajateks on antud valdkonnas kogenud spetsialistid - õppejõud, konsultandid, sertifitseerijad, assessorid, kvaliteedijuhid, tegevjuhid.
Kursuse lõpus antakse kõikidele osalejatele läbitud moodulite kohta Tallinna Tehnikaülikooli tunnistus.
Kursusel osalemise eest on võimalik saada ka kõrgkooliõpingute ainepunkte.
Eesti Kvaliteediühingu poolt välja antava kvaliteedijuhi pädevustunnistuse saamiseks on vajalik eksami sooritamine pärast kursuse lõppu. Pädevuseksam ei ole kursuse osa!

A Kvaliteedi- ja protsessijuhtimise alused
A1 Terviklik kvaliteedijuhtimine (TQM) ja organisatsioonikultuur
A2 Protsessijuhtimine

B Organisatsiooni kvaliteedijuhtimissüsteemi loomine ja hindamine
B1 Euroopa Liidu kvaliteediskeemid. Vastavushindamine. Kvaliteedijuhtimissüsteemi loomine organisatsioonis (ISO 9001)
B2 Keskkonnajuhtimissüsteemid (ISO 14001). Töötervishoiu ja -ohutuse juhtimissüsteem (ISO 45 001). Integreeritud juhtimissüsteemid.
B3 Täiuslikkusmudelid (EFQM). Organisatsiooni enese- ja välishindamine.

C Kvaliteedijuhtimise tööriistad
C1 Meeskonnatöö ja kvaliteediparenduse projekti juhtimine.
C2 Statistilised meetodid. Kuue sigma projektid.
C3 Loova töö ja probleemilahendusmeetodid.
C4 Kvaliteet turunduses. Kliendikeskne kavandamine (QFD).

Study results:

Koolituse läbinu
* teab enamlevinud kvaliteedijuhtimise mudeleid, standardeid ja meetodeid;
* tunneb tervikliku ja protsessikeskse lähenemisviisi põhimõtteid ja koolkondi ning organisatsioonikultuuri rolli juhtimiskvaliteedi edendamisel;
* oskab seostada kvaliteedijuhtimist organisatsiooni strateegiaga ja –kultuuriga;
* oskab valida enda organisatsiooni jaoks sobiva lähenemise kvaliteedi parendamisele;
* oskab valida ja kombineerida probleemilahendusprotsessis erinevaid meeskonnatöö ja kvaliteedijuhtimise tööriistu.

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 144 academic hours
autonomous/other study: 90 academic hours

EAP:

9

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

Kvaliteedijuhi pädevuskoolitust korraldab Tallinna Tehnikaülikooli Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut koostöös Eesti Kvaliteediühinguga. Koolitajateks on antud valdkonnas kogenud spetsialistid - õppejõud, konsultandid, sertifitseerijad, assessorid, kvaliteedijuhid, tegevjuhid.

Contact:

Tiia Tammaru, 56636679, tiia.tammaru@taltech.ee

Price:

3555 € + VAT/participant

Price comment:

A-C osade maksumus 3555 EUR / osaleja. Ettemaks kogu kursuse eest enne 30.06.2024 annab 20%-lise hinnasoodustuse (kogu kursus 2844 EUR). Ettemaks kogu kursuse eest pärast 30.06.2024 annab 10%-lise hinnasoodustuse (kogu kursus 3200 EUR). Kvaliteedijuhi pädevuseksami tasu 195 EUR (lõputöö kaitsmine + kirjalik eksam). Osaleda võib ka üksikutes huvipakkuvates moodulites! 2-päevane moodul 395 EUR. Eesti Kvaliteediühingu liikmetele lisaks hinnasoodustus 5%. Hindadele lisandub käibemaks 22%.

Comment:

Kursuse lõpus antakse kõikidele osalejatele läbitud moodulite kohta Tallinna Tehnikaülikooli tunnistus. Kursusel osalemise eest on võimalik saada ka kõrgkooliõpingute ainepunkte. Eesti Kvaliteediühingu poolt välja antava kvaliteedijuhi pädevustunnistuse saamiseks on vajalik eksami sooritamine pärast kursuse lõppu, 29.05.2025. Pädevuseksam ei ole kursuse osa!

Location:

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, Tallinn

Location:

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, Tallinn

Price:

3555 € + VAT/participant

Price comment:

A-C osade maksumus 3555 EUR / osaleja. Ettemaks kogu kursuse eest enne 30.06.2024 annab 20%-lise hinnasoodustuse (kogu kursus 2844 EUR). Ettemaks kogu kursuse eest pärast 30.06.2024 annab 10%-lise hinnasoodustuse (kogu kursus 3200 EUR). Kvaliteedijuhi pädevuseksami tasu 195 EUR (lõputöö kaitsmine + kirjalik eksam). Osaleda võib ka üksikutes huvipakkuvates moodulites! 2-päevane moodul 395 EUR. Eesti Kvaliteediühingu liikmetele lisaks hinnasoodustus 5%. Hindadele lisandub käibemaks 22%.

Volume:

contact study:
144 academic hours
autonomous/other study:
90 academic hours

EAP:

9

Contact:

Tiia Tammaru, 56636679, tiia.tammaru@taltech.ee