Tallinn University of Technology

Aim of the course:

• luua süsteemne ja terviklik ettekujutus kvaliteedijuhtimise ja juhtimiskvaliteedi arendamise praktikast tänapäeva maailmas;
• anda pädevus sobiva kvaliteedistrateegia valikul ja juurutamisel oma organisatsioonis;
• analüüsida organisatsiooni ja leida võimalusi organisatsiooni probleemide loovaks lahendamiseks ja jätkusuutlikkuse suurendamiseks

Target group:

Inimesed, kes vastutavad organisatsioonis toodete ja protsesside kvaliteedi ja sellega seotud kulude eest (tippjuhid, kvaliteedijuhid, arendusjuhid, kõik kvaliteedi eest vastutavad töötajad).

Topics:

Ainuvõimalik vorm kvaliteediparendusprojektide juhtimiseks on meeskonnatöö. Meeskond on igasuguse organisatsioonilise parendamise nurgakiviks. Kursusel õpitakse, kuidas meeskonda luua, saavutada konsensust, lahendada konflikte ja püstitada eesmärke kvaliteediparenduse projektide valikul ja elluviimisel. Võrreldakse nn. uut ja vana juhtimisstiili.

· Meeskonnatöö roll kvaliteedijuhtimises. Meeskondade liigid.
· Meeskonna arengufaasid. Eduka meeskonna tunnused.
· Meeskonna profiili analüüs (HBDI – Hermann Brain Dominance Index).
· Otsustamise meetodid: ajurünnak, korduvhääletamine (multivoting), konsensuse saavutamine, nominaalne grupimeetod (NGT).
· Parendusprojekti valik (prioriteetide maatriksid).
· Eduka parendusprojekti kavandamine: projekti valik, projektmeeskonna liikmete valik. Juhtmeeskond, projektmeeskonna liider, kvaliteedinõustaja, projektmeeskonna liikmed - nende roll ja valik. Projekti ettevalmistamine.
· Tulemuslike koosolekute läbiviimine. Koosolekute protokollimise süsteem. Koosolekute hindamine. Põhiprobleemid ja nende lahendamisteed.
· Parenduste plaani loomine. Kvaliteedi parendamise strateegiad.

Study results:

Koolituse läbinu:
• tunneb meeskondade liike, meeskonna arengufaase ja edutegureid ning meeskonnatöö rolli kvaliteedijuhtimises
• oskab kasutada meeskonna profiili analüüsi, otsustamise ja konsensuse saavutamise ning parendusprojektide valiku meetodeid
• teab eduka parendusprojekti kavandamise ja elluviimise samme ning kvaliteedi parendamise strateegiaid

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 16 academic hours
autonomous/other study: 10 academic hours

EAP:

1

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

Kvaliteedijuhi pädevuskoolitust korraldab Tallinna Tehnikaülikooli Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut koostöös Eesti Kvaliteediühinguga.

Koolitajateks on antud valdkonnas kogenud spetsialistid - õppejõud, konsultandid, sertifitseerijad, assessorid, kvaliteedijuhid, tegevjuhid.

Contact:

Tiia Tammaru, 56636679, tiia.tammaru@taltech.ee; Maarja Tosso, 620 3943, maarja.tosso@taltech.ee

Price:

395 € + VAT/participant

Price comment:

Eesti Kvaliteediühingu liikmetele lisaks hinnasoodustus 5%.

Comment:

See kursus on osa "Kvaliteedijuhi pädevuskoolitus" koolitusprogrammist

Location:

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5

Location:

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5

Price:

395 € + VAT/participant

Price comment:

Eesti Kvaliteediühingu liikmetele lisaks hinnasoodustus 5%.

Volume:

contact study:
16 academic hours
autonomous/other study:
10 academic hours

EAP:

1

Contact:

Tiia Tammaru, 56636679, tiia.tammaru@taltech.ee; Maarja Tosso, 620 3943, maarja.tosso@taltech.ee