Tallinn University of Technology

Aim of the course:

• luua süsteemne ja terviklik ettekujutus kvaliteedijuhtimise ja juhtimiskvaliteedi arendamise praktikast tänapäeva maailmas;
• anda pädevus sobiva kvaliteedistrateegia valikul ja juurutamisel oma organisatsioonis;
• analüüsida organisatsiooni ja leida võimalusi organisatsiooni probleemide loovaks lahendamiseks ja jätkusuutlikkuse suurendamiseks

Target group:

Inimesed, kes vastutavad organisatsioonis toodete ja protsesside kvaliteedi ja sellega seotud kulude eest (tippjuhid, kvaliteedijuhid, arendusjuhid, kõik kvaliteedi eest vastutavad töötajad).

Topics:

• ISO 14001 nõuded ja keskkonnajuhtimissüsteemi kavandamine.
• Keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamine ettevõttes. Keskkonnaseire.
• Keskkonnajuhtimissüsteemi loomine vastavalt standardi ISO 14 001 nõuetele.
• Töötervishoiu ja –ohutuse juhtimissüsteemi loomine vastavalt standardi ISO 45 001 nõuetele.
• Sotsiaalse vastutuse standard ISO 26 000.
• Integreeritud juhtimissüsteemi loomine organisatsioonis.
• Siseauditite süsteemi loomine.
• Juhtimissüsteemi välisaudit ja sertifitseerimine.
• Sagedasemad sertifitseerimisel leitud vead.

Study results:

Koolituse läbinu:
• tunneb keskkonnajuhtimissüsteemide standardi ISO 14 001 nõudeid;
• tunneb töötervishoiu ja -ohutuse juhtimissüsteemide standardi ISO 45 001 nõudeid;
• teab juhtimissüsteemide auditeerimise ja sertifitseerimise põhimõtteid;
• oskab ennetada peamisi ohte juhtimissüsteemide arendamisel ja sertifitseerimiseks ettevalmistamisel;
• oskab planeerida vajalikke samme integreeritud juhtimissüsteemi loomisel, arendamisel.

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 16 academic hours
autonomous/other study: 10 academic hours

EAP:

1

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

Kvaliteedijuhi pädevuskoolitust korraldab Tallinna Tehnikaülikooli Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut koostöös Eesti Kvaliteediühinguga.

Koolitajateks on antud valdkonnas kogenud spetsialistid - õppejõud, konsultandid, sertifitseerijad, assessorid, kvaliteedijuhid, tegevjuhid.

Contact:

Tiia Tammaru, 56636679, tiia.tammaru@taltech.ee; Maarja Tosso, 620 3943, maarja.tosso@taltech.ee

Price:

395 € + VAT/participant

Price comment:

Eesti Kvaliteediühingu liikmetele lisaks hinnasoodustus 5%.

Comment:

See kursus on osa "Kvaliteedijuhi pädevuskoolitus" koolitusprogrammist.

Location:

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, Tallinn

Location:

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, Tallinn

Price:

395 € + VAT/participant

Price comment:

Eesti Kvaliteediühingu liikmetele lisaks hinnasoodustus 5%.

Volume:

contact study:
16 academic hours
autonomous/other study:
10 academic hours

EAP:

1

Contact:

Tiia Tammaru, 56636679, tiia.tammaru@taltech.ee; Maarja Tosso, 620 3943, maarja.tosso@taltech.ee