Tallinn University of Technology

Aim of the course:

• luua süsteemne ja terviklik ettekujutus kvaliteedijuhtimise ja juhtimiskvaliteedi arendamise praktikast tänapäeva maailmas;
• anda pädevus sobiva kvaliteedistrateegia valikul ja juurutamisel oma organisatsioonis;
• analüüsida organisatsiooni ja leida võimalusi organisatsiooni probleemide loovaks lahendamiseks ja jätkusuutlikkuse suurendamiseks

Target group:

Inimesed, kes vastutavad organisatsioonis toodete ja protsesside kvaliteedi ja sellega seotud kulude eest (tippjuhid, kvaliteedijuhid, arendusjuhid, kõik kvaliteedi eest vastutavad töötajad).

Topics:

· Kvaliteedijuhtimise ja kvaliteedi mõiste areng. Euroopa Kvaliteedivisioon.
· Terviklik kvaliteedijuhtimine (TQM – total quality management)
· Kliendikeskne lähenemisviis. Kano kliendirahulolu mudel.
· Kvaliteedialased põhimõisted – kvaliteet, protsess, klient, tarnija. Juhtimissüsteem ja kvaliteedjuhtimissüsteem. Sisemiste tarnijate-klientide ahel.
· Kvaliteedi dimensioonid – kontroll, ohje, tagamine, juhtimine, eestvedamine.
· Kvaliteedikulude arvestamine (PAF-mudel). Kvaliteedi kaalud.
· Demingi PDCA tsükkel. Pidev parendamine (kaizen) ja läbimurde juhtimine (breakthrough management)
· Strateegiliste süsteemide väljatöötamine: visioon ja missioon, väärtused, hoshin kanri sammud, eesmärkide lahtiharutamine (goal deployment).
· Kultuuri mõju organisatsiooni edule, kultuuri muutmise teed.
· Teadmuspõhine juhtimine (knowledge management).
· Kaoseteooria ja keerukate süsteemide (complex systems) juhtimine.
· Õppivad organisatsioonid (learning organizations).
· TQM-programmi sammud. Peamised ohud TQM-i juurutamisel ja muudatuste juhtimisel.

Study results:

Koolituse läbinu:
• tunneb kvaliteedijuhtimise valdkonna põhimõisteid ja tervikliku kvaliteedijuhtimise põhimõtteid;
• teab tänapäeval enamlevinud kvaliteedijuhtimise koolkondi ja tulevikusuundumusi;
• oskab seostada kvaliteedijuhtimist organisatsiooni strateegiaga ja –kultuuriga;
• suudab analüüsida ettevõtte kvaliteedikulusid;
• suudab valida organisatsioonile sobiva lähenemise TQMi praktilisele rakendamisele.

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 16 academic hours
autonomous/other study: 10 academic hours

EAP:

1

Graduation document:

TalTech certificate

Lector:

Kvaliteedijuhi pädevuskoolitust korraldab Tallinna Tehnikaülikooli Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut koostöös Eesti Kvaliteediühinguga.

Koolitajateks on antud valdkonnas kogenud spetsialistid - õppejõud, konsultandid, sertifitseerijad, assessorid, kvaliteedijuhid, tegevjuhid.

Contact:

Tiia Tammaru, 56636679, tiia.tammaru@taltech.ee; Maarja Tosso, 620 3943, maarja.tosso@taltech.ee

Price:

395 € + VAT/participant

Comment:

See kursus on osa "Kvaliteedijuhi pädevuskoolitus" koolitusprogrammist.

Location:

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, Tallinn

Location:

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, Tallinn

Price:

395 € + VAT/participant

Volume:

contact study:
16 academic hours
autonomous/other study:
10 academic hours

EAP:

1

Contact:

Tiia Tammaru, 56636679, tiia.tammaru@taltech.ee; Maarja Tosso, 620 3943, maarja.tosso@taltech.ee