Tallinn University of Technology

Aim of the course:

• luua süsteemne ja terviklik ettekujutus kvaliteedijuhtimise ja juhtimiskvaliteedi arendamise praktikast tänapäeva maailmas;
• anda pädevus sobiva kvaliteedistrateegia valikul ja juurutamisel oma organisatsioonis;
• analüüsida organisatsiooni ja leida võimalusi organisatsiooni probleemide loovaks lahendamiseks ja jätkusuutlikkuse suurendamiseks

Target group:

Inimesed, kes vastutavad organisatsioonis toodete ja protsesside kvaliteedi ja sellega seotud kulude eest (tippjuhid, kvaliteedijuhid, arendusjuhid, kõik kvaliteedi eest vastutavad töötajad).

Topics:

• Euroopa Liidu kvaliteedipoliitika.Eesti rahvuslik kvaliteedipoliitika ja –programm.
• Kvaliteediga seonduv regulatsioon ja seadusandlus Euroopa Liidus ja Eestis.
• Kohustuslik vastavushindamine. Eurodirektiivid.
• Standardid. Sertifitseerimine (alused, nõuded sertifitseerimisasutustele ja –protseduurile).
• Metroloogia, taatlemine, kalibreerimine.
• Akrediteerimine (alused ja protseduur, katselaborite akrediteerimine).
• Kvaliteedijuhtimissüsteemide standardisarja ISO 9000 põhiprintsiibid ja ülesehitus.
• ISO 9001 nõuded kvaliteedijuhtimissüsteemile ja nende tõlgendus.
• Ülevaade standardi ISO 9004 juhistest.
• Organisatsiooni protsesside standardi nõuetele vastavuse hindamine.
• Kvaliteedijuhtimissüsteemi loomise kava ja projekti juhtimine.
• Kvaliteedijuhtimissüsteemi dokumenteerimine (kvaliteedikäsiraamat, protseduurid, juhendid, tõendusdokumendid).

Study results:

Koolituse läbinu:
• teab enamlevinud Euroopa Liidu kvaliteediskeeme ja vastavushindamise põhimõtteid;
• tunneb kvaliteedijuhtimissüsteemide standardisarja ISO 9000 nõudeid ja põhimõtteid;
• teab kvaliteedijuhtimissüsteemi loomise etappe ja peamisi ohtusid selle juurutamisel;
• oskab planeerida vajalikke samme kvaliteedijuhtimissüsteemi loomisel, arendamisel ja ettevalmistamisel sertifitseerimiseks.

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 16 academic hours
autonomous/other study: 10 academic hours

EAP:

1

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

Kvaliteedijuhi pädevuskoolitust korraldab Tallinna Tehnikaülikooli Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut koostöös Eesti Kvaliteediühinguga.

Koolitajateks on antud valdkonnas kogenud spetsialistid - õppejõud, konsultandid, sertifitseerijad, assessorid, kvaliteedijuhid, tegevjuhid.

Contact:

Tiia Tammaru, 56636679, tiia.tammaru@taltech.ee; Maarja Tosso, 620 3943, maarja.tosso@taltech.ee

Price:

395 € + VAT/participant

Price comment:

Eesti Kvaliteediühingu liikmetele lisaks hinnasoodustus 5%.

Registration deadline:

19.11.2024 23:59

Comment:

See kursus on osa "Kvaliteedijuhi pädevuskoolitus" koolitusprogrammist.

Location:

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, Tallinn

Location:

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, Tallinn

Price:

395 € + VAT/participant

Price comment:

Eesti Kvaliteediühingu liikmetele lisaks hinnasoodustus 5%.

Volume:

contact study:
16 academic hours
autonomous/other study:
10 academic hours

EAP:

1

Contact:

Tiia Tammaru, 56636679, tiia.tammaru@taltech.ee; Maarja Tosso, 620 3943, maarja.tosso@taltech.ee