Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Tutvustada infotehnoloogilisi võimalusi andmete visualiseerimiseks ettevõtte sisese aruandluse täiustamiseks. Kirjeldada infotehnoloogilise projekti protsesse alates lähteülesande kirjutamisest, osapoolte vajaduste selgitamisest ja nõuete kogumisest, nõuete ja kasutuslugude valideerimisest ning funktsionaalsete ja mittefunktsionaalsete nõuete seadmisest kuni lahenduse loomiseni. Selgitada, kuidas ettevõtete erinevates andmebaasides olevaid andmeid kasutada lahenduse loomisel (MS Power BI rakenduses).

Target group:

Majandusarvestuse alaste teadmistega ja väheste IT-alaste teadmistega kuulajad, kes soovivad omandada baasteadmisi (finants)andmete visualiseerimiseks ja aruannete koostamiseks kaasaegsete töövahendite abil. Finantsistid, raamatupidajad, ettevõtte juhid, analüütikud.

Prerequisites:

Teadmised majandusarvestuses ja tabelarvutuses (Excel).

Topics:

Ettevõtte kulude ja tulude analüüsivõimalused nende visualiseerimise abil; (finants)andmete kasutamise infotehnoloogiline protsess; lähteülesande kirjutamise põhimõtted; andmete kasutamine erinevatest andmebaasidest; aruande kasutajate vajaduste selgitamine; nõuete sõnastamine ja valideerimine; andmete visualiseerimine töölaudadel MS Power BIs. Ülesannete lahendamine.

Study results:

Kursuse läbinu:
teab, kuidas andmete visualiseerimine aitab tõsta ettevõtte juhtimiseks mõeldud sisemise aruandluse tõhusust; teab ja mõistab andmete visualiseerimiseks (finants)andmete kasutamise infotehnoloogilist protsessi; oskab kasutada ettevõtete erinevates andmebaasides olevaid andmeid; mõistab ettevõtte siseste osapoolte vajaduste selgitamise ja nõuete kogumise tähtsust; oskab valideerida kasutuslugusid; saab aru loodava lahenduse lähteülesande kirjutamise põhimõtetest ning oskab koostada lihtsamaid ettevõtte siseseid visualiseeritud aruandeid MS Power BIs.

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 16 academic hours
autonomous/other study: 8 academic hours

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

Kaja Jakobson

Contact:

Mare Orav, 6204006, mare.orav@taltech.ee

Price:

204.92 € + VAT/participant

Price comment:

Ülikooli vilistlastele, üliõpilastele ja töötajatele hinnsasoodustus 10%.

Location:

Tallinna Tehnikaülikool, Akadeemia tee 3

Location:

Tallinna Tehnikaülikool, Akadeemia tee 3

Price:

204.92 € + VAT/participant

Price comment:

Ülikooli vilistlastele, üliõpilastele ja töötajatele hinnsasoodustus 10%.

Volume:

contact study:
16 academic hours
autonomous/other study:
8 academic hours

Contact:

Mare Orav, 6204006, mare.orav@taltech.ee