Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Nüüdisaegse finants- ja kuluarvestuse metoodika tutvustamine, erialaste teadmiste täiendamine.

Target group:

Pearaamatupidajad, finantsjuhid, raamatupidajad, finantsistid, analüütikud

Prerequisites:

Eelteadmised majandusarvestuse valdkonnas

Topics:

Õppekava koostamisel on lähtutud raamatupidajate kutsestandardis Raamatupidaja VI ja osaliselt Raamatupidaja VII kutsekvalifikatsioonile sätestatud nõuetest.
Finantsarvestus ja -aruandlus
Käibemaks
Tulumaks ja sotsiaalmaks
Äriseadustik
Kuluarvestus ja kulujuhtimine
Finantsaruannete analüüs edasijõudnutele
Ettevõtte riskide juhtimine
Rahvusvaheline maksundus
Väikese ja keskmise suurusega ettevõtte finantsjuhtimine
Majandusarvestuse automatiseerimine
Andmed ja nende visualiseerimine aruannetes

Study results:

Oskab korraldada ettevõtte finantsarvestust ja -aruandlust. Oskab kasutada raamatupidamisinfot kulujuhtimisel ja juhtimisotsuste langetamisel. Teab hinna ja omahinna kalkuleerimise meetodeid. Oskab kasutada finantsaruannetes esitatavat informatsiooni, suudab finantsanalüüsi meetodite abil analüüsida ettevõtte äritegevuse erinevaid külgi. Oskab hinnata ettevõtte äritegevuse võimalikke riske ja jätkusuutlikkuse võimalusi. Teab rahvusvahelise maksuõiguse printsiipe ning enimlevinud piiriüleste tehingute/toimingute maksustamist. Omab ülevaadet kehtivatest maksuseadusest ja nende muudatustest. Orienteerub äriseadustikuga reguleeritud valdkonnas. Teab majandusarvestuse automatiseerimise võimalusi, sellega kaasnevaid riske ja nende maandamise meetodeid.

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 204 academic hours
autonomous/other study: 192 academic hours

EAP:

15

Graduation document:

TalTech certificate

Lector:

TTÜ õppejõud ja külalislektorid

Contact:

Mare Orav, 6204006, mare.orav@taltech.ee

Price:

2400 €/participant

Price comment:

Ülikooli vilistlastele, üliõpilastele ja töötajatele hinnsasoodustus 20%.

Location:

Tallinna Tehnikaülikool, Akadeemia tee 3, osaliselt veebiõppes

Location:

Tallinna Tehnikaülikool, Akadeemia tee 3, osaliselt veebiõppes

Price:

2400 €/participant

Price comment:

Ülikooli vilistlastele, üliõpilastele ja töötajatele hinnsasoodustus 20%.

Volume:

contact study:
204 academic hours
autonomous/other study:
192 academic hours

EAP:

15

Contact:

Mare Orav, 6204006, mare.orav@taltech.ee