Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Eesmärk: tutvustada finantsaruandluse rahvusvahelisi standardeid ja selgitada neist lähtudes, kuidas korraldada ettevõtte finantsarvestust ja aruandlust.

Target group:

Pearaamatupidajad, finantsjuhid, raamatupidajad, finantsistid

Prerequisites:

Majandusarvestusalased teadmised.

Topics:

Täiendusõppe kursuse "Pearaamatupidaja-finantsjuht" õppemoodul.
Majandusarvestuse alane terminoloogia. Finantsarvestuse ja finantsaruannete koostamise reguleerimine. Rahvusvahelised raamatupidamise standardid. Raamatupidamisarvestus Eestis. Raha ajaväärtuse kontseptsiooni rakendamine rahvusvahelistes standardites. Finantsinstrumendid: olemus ja arvestuspõhimõtted. materiaalne ja immateriaalne põhivara, kinnisvarainvesteeringud. Potentsiaalsed kohustised ja varad. Rendiarvestus. Tulu kajastamine.
Rahvusvahelised standardid investeeringute kajastamisest ja konsolideerimisest. Investeeringute ja äriühendluste kajastamise meetodid. Konsolideeritud finantsaruanded.

Study results:

Kursuse läbinu:
- teab majandusarvestuse alast terminoloogiat;
- teab finantsarvestuse ja finantsaruannete koostamise regulatsioone ja nende rakendamise võimalusi;
- koostab konsolideeritud aruandeid;
- teab investeeringute ja äriühendluste kajastamise meetodeid.

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 56 academic hours
autonomous/other study: 108 academic hours

EAP:

6

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

Ester Vahtre, Aet Toots

Contact:

Mare Orav, 6204006, mare.orav@taltech.ee

Price:

832 €/participant

Price comment:

Ülikooli vilistlastele, üliõpilastele ja töötajatele hinnsasoodustus 10%.

Location:

Tallinna Tehnikaülikool, Akadeemia tee 3

Location:

Tallinna Tehnikaülikool, Akadeemia tee 3

Price:

832 €/participant

Price comment:

Ülikooli vilistlastele, üliõpilastele ja töötajatele hinnsasoodustus 10%.

Volume:

contact study:
56 academic hours
autonomous/other study:
108 academic hours

EAP:

6

Contact:

Mare Orav, 6204006, mare.orav@taltech.ee