Tallinn University of Technology

Toidualased koolitused ja teenused

Instituut korraldab järgmisi koolitusi:

Lisaks korraldab instituut toiduhügieeni- ja toidutehnika-alaseid teaduskonverentse ning toidu käitlejatele mõeldud teabepäevi, viib läbi erialast nõustamist toiduohutuse tagamiseks ning teostab toidukontrolli- ja järelvalvealaseid analüüse.

Instituudis on võimalik teostada ka järgmisi analüüse.

Kontakt:
Kairit Eha
620 2800
kairit.eha@ttu.ee