Tallinn University of Technology

IP services

The Oil Shale Competence Center offers services in the field of Intellectual Property (IP):

 • sectoral patent retrieval,
 • monitoring of technology,
 • firm search and monitoring of competitors,
 • patent information search and know-how survey,
 • industrial property legal protection consultations.

IP-service is definitely needed at the beginning of the development of new solutions:

 • in order to avoid unnecessary costs and to obtain a perfect overview of state of the art of engineering and know-how, already in the early stage of applying for the legal protection,
 • to make clear what solutions have been developed already elsewhere in the world and whether your idea or a new solution has not been previously protected by someone else,
 • to select the closest prototypes for the solution from the available information arrays  need for emphasizing the  novelty and specificity of its solution in the claims.

Why IP should be ordered just from us?

 • We are the only one in the region, who offers IP consultancy and patent retrieval.
 • We would like to facilitate the development of regional industry.
 • Our goal is to contribute to the development of entrepreneurship and innovation in Ida-Virumaa.

How to order and submit an inquiry?

 1. To draw up an order you should fill in query form in estonian/query form in russian and submit query preliminary information or describe the problem by sending e-mail to IP expert.
 2. Once the order has been agreed, the order will be formalized and, if necessary, a confidentiality agreement will be concluded.
 3.  As a final result, the patent retrieval report will be submitted to the contracting authority, with copies of full texts of the documents requested.

IO teenused

Patent retrieval is necessary for

 • novelty determination of a technical solution,
 • technology development,
 • industrial property legal protection,
 • sectoral development activities,
 • obtaining an overview of the objects of industrial property in the field, their descriptions and new scientific achievements in their narrow production sphere.

Patent information is a more valuable but hard-to-find piece of scientific and technical information.

Skillful modifying of a well-known technical solutions by using the latest  scientifc knowledge already known today,  can often give economic effect. For that reason information about patented industrial property previously known can not be considered as worthless. All the more, patent information is unique and is published only in patent bulletins and in patent information databases. Over 80% of efficient technical solutions have been issued just in patent information publications.

Monitoring of technology is a complex survey conducted by a customer  and performed on the basis of contract.  The object of the investigation is the newest information in the field of industrial property.  

Monitoring of technology is carried out within the matter specified by the customer (taking into account the states,  international organisations, firms, key words relevant to the matter and International Patent Classification (IPC) indeces, presented in the order). Monitoring of technology can be ordered for a certain period of time (monthly, quarterly, yearly – as it was agreed with a customer).

As a result of the survey, a monitoring report is presented, that includes new information on the given theme added into databases for a certain period of time, fixed in the order.

An inquiry is previously agreed in cooperation with a customer and an order is drawn up on-site according to the order form.

Via firm search  it is possible to get an overview about activities of the competitive firms in the field of innovation and industrial property law enforcement.

It is recommended to proceed from the high engineering level in the field and with leading positions of countries, where possible, have the potential to export or develop their products in the nearest future and to develop collaboration.  

It is possible to order firm search for the protected IP, owned by the firm or for the objects of IP of the firms operating in this field of engineering you are interested in.

Additional investigation of patent information of the companies is carried out in the process of monitoring of competitors, to be constantly well-informed about product development and IP  protection of the certain competitors.

Monitoring of competitors is performed on the basis of patent information or another IP  databases, using a variety of search options.

Monitoring overview allows:

 • to be aware of competitors' new product solutions and the strategy for the protection of IP objects,
 • to use this information to develop their new technical solutions and for general development activities,
 • to find new markets for realization of production as well as to monitor the strengths and weaknesses of competitors.

Patent information search is the selection of additional industrial property information according to the topics and keywords presented in the order.

This is a small-scale and operational extract from IP information databases or from other patent information sources. The result of the search is presented as a survey of the information found in patent documents.

Know-how survey is a special complex solutions, taking into account requests of a customer.

Know-how surveys include information about national product and technology development, R&D activities, inventions and design solutions, company research surveys and competitors´ products and technologies development.

In addition to patent publications, further research is being used to identify additional research, scientific investigations, research projects, doctoral theses and other scientific information in this area.

The proposed service is necessary

 • in the early stages of developing new solutions to avoid unnecessary costs associated with applying for protection documents,
 • to make clear what technological solutions have been developed in this area elsewhere in the world,
 • to get confidence whether your idea or developed new solution is a new one and to be sure, that this has not been previously protected by someone else.

Why to order industrial property law enforcement service?

 • To be competitive and protect your products and technology from competitors.
 • To know benefits from the applied technology and developed new technological solutions.
 • To be informed about the fast-moving new developments in today´s changing world.

Oil Shale Competence Center offers following IP consultations:

 • the legal protection of inventions,
 • applying for the protection of inventions and drafting of applications (in Estonia),
 • payment of fees for IP protection and keeping IP protection in force (in Estonia),
 • using of patent information databases,
 • requesting IP protection documents through Patent Attorneys,
 • IP management in the company, IP-activities audit.

Kompetentsikeskuse uuringud ettevõtetes innovatsiooni puudutavates küsimustes:

 1. Millised olid Ida-Virumaa ettevõtete põhiseisukohad 2015. aastal innovatsioonivaldkonnas loe lähemalt uuringu lühikokkuvõttest "Innovatsiooni protsess ettevõttes. Miks on innovatsioon ettevõttele nii oluline?".
 2. Kokkuvõte „Intellektuaalomandi hindamine ettevõttes“, detsember 2013

Intellektuaalomandi edulood

PKK_polevkivioli_1_476x357

TalTech Virumaa kolledži põlevkivi kompetentsikeskus sai leiutisele „Põlevkiviõli grupikoostise määramise meetod“ kasuliku mudeli tunnistuse (EE 01474 U1). Kasulik mudel avaldati Eesti Kasuliku Mudeli Lehe septembrikuu numbris 9/2019. Leiutise autorid on Olga Pihl, Julia Kapralova, Maria Tšepelevitš ja Hella Riisalu.

Leiutise autorite teostatud uuringute käigus õnnestus leida kolonnkromatograafiline meetod, mis spetsiaalselt välja töötatud tingimustes lubab kolonnkromatograafilisel adsorptsioonimeetodil põlevkivitoorõli keemistemperatuuriga 170-600 °C lahutada parafiinideks ja olefiinideks, aromaatseteks süsivesinikeks, kergeteks hapnikühenditeks ning rasketeks hapnikühenditeks (sh asfalteenid ja malteenid) ehk määrata selle täielik grupikoostis. See meetod väldib toorõli täiendaval rektifitseerimisel toimuvaid sekundaarseid reaktsioone. Lisaks hoiab see kokku analüüside aega ning kulusid, kuna mitme fraktsiooni analüüsi asemel piisab ühest toorõli analüüsist.

PKK_DSC_0003_476x317

TalTech Virumaa kolledži põlevkivi kompetentsikeskus sai leiutisele „Plastjäätmete koospürolüüsi meetod“ kasuliku mudeli tunnistuse (EE 01468 U1). Kasulik mudel avaldati Eesti Kasuliku Mudeli Lehe juulikuu numbris 7/2019. Leiutise autorid on Hella Riisalu, Olga Pihl, Dmitri Suštšik ja Julia Kapralova.

Leiutis kuulub kütuste tootmise, keemiatehnoloogia ja jäätmekäitluse valdkonda ning käsitleb plastjäätmete koospürolüüsi meetodit, kus õli kvaliteedi tõstmiseks plastjäätmeid koospürolüüsitakse koos anorgaaniliste materjaliga ning piastjäätmete osakaal moodustab kuni 85% pürolüüsitava segu massist. Anorgaanilise materjalina kasutatakse koospürolüüsi protsessis silikaatkivimina liiva, karbonaatkivimina põlevkivi kaevandamisel tekkivat aherainet, tuhana põlevkivitööstuses tekkivat elektri- või õlitootmise jäaktuhka. Koospürolüüsi tulemusena tekivad gaas, õli ja tahke jääk erinevates vahekordades.

PKK_Puskinialus_200x258

Jevgeni Puškin (Overdiff OÜ) sai PKK kaasabil kasuliku mudeli tunnistuse leiutisele „Reklaamvideo kandealus“ (EE01438 U1) / Rotating  Billboard of Advertising Video, mis on lisatud Patendiameti kasulike mudelite andmebaasi ja on avaldatud 15. oktoobri 2018.a. Kasuliku Mudeli lehes  Nr 10/2018.Tegemist on pöörleva videokandealusega, mis on varustatud kolme ekraani ja stereoheliseadmega ning toetub spetsiaalsele metallkarkassile. Antud leiutis pakub uudse tehnilise lahenduse reklaamvideo pöörleva kandealuse näol, mis võimaldab stereoheli ja digitaalse pildi esitamist kolmel erineval ekraanil üheaegselt. Leiutis on kasutuses.
 

PKK_Honeywolf_maja2_476x318

Kohalik ettevõtja Julia Volkova esitas oma tervishoiu ja loodusravi valdkonda kuuluva leiutise kasuliku mudeli taotluse Patendiametisse 2016. aasta juulis, mis avaldati Kasuliku Mudeli Lehes 15.02.2018/EE 01420 U1 „Mesilasteraapiamaja“.Leiutise eesmärk on esitada mesilasteraapiamaja terviklahendus koos sisseseadega, et õigesti kasutada mesilasteraapia meetodeid ning säilitada ökoloogiliselt puhas ja eluterve keskkond mesilasperedele. Volkova on rakendanud oma leiutist ettevõttes Honey Wolf OÜ, pakkudes raviotstarbelist looduslähedast terviseteraapiat puhtas ökoloogilises keskkonnas. Apiteraapia- ja loodusravikeskus Honey Wolf toodab lisaks veel ka naturaalseid mesindussaadusi ning pakub looduslikku käsitöökosmeetikat. Mesilasteraapia majast lähemalt: Kuidas tehakse mesilastega apiteraapiat (ETV ERR)
 

PKK_Pavel4_476x635

Alustav ettevõtja Pavel Rusinov esitas oma masinaehituse valdkonda kuuluva leiutise kasuliku mudeli taotluse Patendiametisse 2016.aasta juulis, mis avaldati Kasuliku Mudeli Lehes 15.09.2017/EE 01409 U1 „Seade olmeprügi pressimiseks konteineris“.Prügipressi seade on mõeldud olmeprügi paremaks ladustamiseks korteriühistute ja ettevõtete poolt kasutatavates konteinerites. Seade kuulub jäätme- ja saastekäitluse valdkonda ning on seotud keskkonnakaitsega. Rusinov on rakendanud oma kasuliku mudeli tootmisse ettevõttes Waste Pro OÜ ja arendab toodet edasi, et parendada kohalikku prügiveo
 

PKK_seebikasn_476x357

Ivan Teperik esitas oma keemia ja pesemisvahendite valdkonda kuuluva leiutise kasuliku mudeli taotluse Patendiametisse 2014. aasta juunis, mis avaldati Kasuliku Mudeli Lehes 15.12.2014/EE 01266 U1 „Seebikäsna valmistamise meetod“. Leiutis käsitleb tualettseebist ja looduslikust villast koosneva seebikäsna valmistamise automatiseeritud meetodit. Teperik on rakendanud oma kasuliku mudeli edukalt tootmisse ja ekspordib toodet ka välisriikidesse.

Additional information