Tallinna Tehnikaülikool

Auraamat

2023. aastal käivitas Energiatehnoloogia instituut uue traditsiooni, mille raames tunnustame parimate tulemustega silma paistnud töötajaid, kelle nimed tuuakse välja instituudi auraamatus.

Instituudi töötajaid tunnustatakse kolmes kategoorias: aasta akadeemiline töötaja, aasta töötaja ja aasta tegu. 

Aasta akadeemilise töötaja nimetuse pälvib teadlane/õppejõud, kes on silmapaistev oma valdkonnas, kelle uurimistulemused ja/või õppematerjalid on leidnud laialdast tunnustust, kes on õppetöö läbiviimisel püsivalt tulemuslik, kes on märkimisväärselt panustanud instituudi teadus- ja/või õppetegevusse ning ettevõtluskoostöösse.

Aasta töötaja nimetuse pälvib töötaja, kes on panustanud instituudi tegevustesse, on inspiratsiooniks oma kolleegidele, on püsivalt tulemuslik, oma tööle pühendunud ning kaastöötajaid toetav.

Aasta teo tunnustuse eesmärgiks on väärtustada instituudile olulisi tegusid, tunnustuse pälvib ettevõtmine, mis on instituudile või instituudi töötajatele olulise tähtsusega. Aasta teo tunnustuse võib pälvida kas üksikisik või ühisteo puhul isikute grupp.

Oleme uhked meie töötajate ning nende saavutuste üle!
 

2023

2023. aasta tunnustused pälvisid:
Energiatehnoloogia instituudi Aasta akadeemiline töötaja on MARI-LIIS UMMIK. Mari-Liis panustab märkimisväärselt instituudi teadus- ja õppetegevusse ning ettevõtluskoostöösse.
Aasta töötaja aunimetuse sai LIISI BLANK, kes on silmapaistvalt pühendunud tööülesannete täitmisesse instituudi akrediteeritud laboris.
Aasta teo tunnuskirja sai SOOJUSSÕLME ÕPPELABORI RAJAMINE, soojussõlme rajamisse panustasid kõrvuti ettevõtetega instituudi töötajad KERTU LEPIKSAAR, JANEK REINIK, TÕNU PIHU ja ALAR KONIST.

EI_Aasta akad töötaja ja tegu_2023
Mari-Liis Ummik j Kertu Lepiksaar Aasta akadeemilise töötaja ja Aasta teo tunnuskirjadega