Tallinna Tehnikaülikool

Tähtajad 2023/2024 õppeaasta kevadsemestril lõpetajale

6. mai - lõputöö kaitsmistaotluse esitamise lõpptähtaeg ÕIS-is.
20. mai kell 16:00 - EACB ja MASM lõputöö valmisversiooni esitamise lõpptähtaeg.

  • Töö saata e-mailile aila.lainurm@taltech.ee
  • Faili nimi peab olema: õppekava kood_eesnimed_perekonnanimed (näiteks: EACB_Kati Katariina_Kuusk Meiten).
  • Esitatud töö põhjal võtab komisjoni esimees vastu otsuse, kas lubada lõputöö kaitsmisele. Lõputöö kirjutamisel ja vormistamisel on abiks Inseneriteaduskonna lõputööde nõuded.

20. mai - lõputöö kaitsmistaotluse kinnitamine juhendaja poolt ÕIS-is. 

22. mai kell 10:00 ruumis U06-441 - MASM lõputööde eelkaitsmine
NB! Eelkaitsmise edukas läbimine on 3. juunil toimuvale magistritaseme lõputööde kaitsmisele pääsemise eeltingimuseks.

27. mai kell 16:00 - MASM õppekava lõputöö (pdf vormingus, eraldi failina) esitamise tähtaeg Moodle keskkonnas. Digiallkirjastatud magistritöö, metaandmed ja 1-leheküljeline kokkuvõte lõputööst saata e-mailile aila.lainurm@taltech.ee ja koopia alar.konist@taltech.ee.

30. mai - MASM lõputööde retsensioonide saatmise lõpptähtaeg. Digiallkirjastatud retsensioon saata e-mailile aila.lainurm@taltech.ee ja koopia alar.konist@taltech.ee ning lõputöö autorile.

31. mai kell 16:00 - EACB õppekava lõputöö (pdf vormingus, eraldi failina) esitamise tähtaeg Moodle keskkonnas. Digiallkirjastatud bakalaureusetöö, metaandmed ja 1-leheküljeline kokkuvõte lõputööst saata e-mailile aila.lainurm@taltech.ee ja koopia oliver.jarvik@taltech.ee.

3. juuni algusega kell 9:30 ruumis U06-441 - MASM lõputööde kaitsmine (2 päeva enne kaitsmist saata kaitsmise pptx esitlus e-mailile aila.lainurm@taltech.ee).

7. juuni algusega kell 9:30 ruumis U06-441  - EACB lõputööde kaitsmine (2 päeva enne kaitsmist saata kaitsmise pptx esitlus e-mailile aila.lainurm@taltech.ee).

NB! Enne kaitsmist palun  kontrolli inseneriteaduskonna dekanaadist lõpetamistingimuste täitmist: kas õppekava on täidetud nõutud mahus, kas kõik hinded on ÕIS-i kantud, kas praktika on vormistatud, kas arved tasutud jms, ja puuduvad takistused lõputöö kaitsmiseks.
 

Kaitsmise põhiprotseduurid:

  • Lõputöö autor tutvustab oma lõputööd slaidiettekandega. Lisaks võib kasutada muid selgitusvahendeid (arvutisimulatsioonid, videod, maketid jne). Ettekande kestus on 10 minutit;
  • Magistritöö korral retsensendi küsimustele vastamine;
  • Kaitsmiskomisjoni liikmete küsimustele vastamine; 
  • Ülddiskussioon (küsimusi võivad esitada ja oma arvamust avaldada kõik kohalviibijad); 
  • Juhendaja arvamuse ärakuulamine;
  • Otsuse vastuvõtmine.

Akadeemilise kraadi andmise otsus tehakse kaitsmiskomisjoni kinnisel istungil pärast seda, kui komisjon on kuulanud ära kõik tööd. Otsus tehakse teatavaks kohe pärast istungit ja on lõplik.