Tallinna Tehnikaülikool

Projektid

Projekti arendamine piirkondlike biomassiressursside termokeemilise muundamise aktiivseks juhtimiseks koos toodetud energia parema kvaliteedi ja Euroopa kliimaneutraalsuse suurendamisega (BioTech).

Logo_grants

Projekti eesmärk: Rahvusvahelise teadus-, arendusprojekti tegevuste elluviimine Horizon või teiste rahvusvaheliste kliimamuutuste ja keskkonnakaitse valdkonna programmide välja kuulutatud konkursside raames.

Projektis kavandatud tegevused:

  1. Horizon ja teiste 2023. aastal välja kuulutatud programmide hangete monitooring, et leida biokütuste gaasistamise ja bioenergia tootmisprotsesside kontrolli ja parendamisega seotud pakkumisi;
  2. Väljavalitud konkursi hindamine biokütuste ja bioenergia tootmise juhtimise ja arendustehnoloogiate, protsesside juhtimise, arvsimulatsiooni ja jätkusuutlikkuse valdkonnas;
  3. Edasi jõudnud projektide tegevuste ette valmistamine BioTech projekti raames;
  4. Partnerite otsimine parendusettepanekute elluviimiseks;
  5. BioTech projekti raames täpsustatud projektitaotluse koostamine, selle esitamine ja tulemuste planeerimine.

Projekti viib ellu: Läti Ülikooli füüsika instituut koostöös partneritega Leedust (Kaunase Tehnikaülikool), Eestist (Tallinna Tehnikaülikool) ja Norrast (SINTEF).

Projekti elluviimise periood: 11.05.2023 - 30.04.2024.

Projekti lepingu number: EEZ/BPP/LZP/2023/2

Projekti ID number: EEA-RESEARCH-55RC

Projekti rahastus kokku: 60 000,00 EUR, millest 51 000,00 EUR (85%) on Euroopa Majanduspiirkonna rahastus ja 9 000,00 EUR (15%) Läti riigieelarve kaasfinantseering.

Projektijuht: Maija Zaķe, Leedu Tehnikaülikooli füüsika instituudi juhtivteadur.​