Tallinna Tehnikaülikool

Sisukord

Seadmed

Termogravimeetriline analüsaator

WD-XRF spectomeeter

Katsepõletusstend

Batch reactor

Konvektiivne kuivati

FID Põlemisgaaside TOC analüsaator

FT-IR spektomeeter põlemisgaaside analüüsiks

Hübriidne FTIR gaaside analüsaator

Kalorimeetriline süsteem C2000
Kalorimeetriline süsteem C2000

induktiivsidestunud plasma + laserablatsiooni seade

tuhasulatuse analüsaator

kütuseproovide ettevalmistamise seade
kütuseproovide ettevalmistamise seade
kütuseproovide ettevalmistamise seade
kütuseproovide ettevalmistamise seade

osakeste eripinna ja poorsuse mõõteseade

vedelikioonkromatograaf

Aururõhu mõõtur Eralytics Eravap

Gaaskromatograaf Agilent Technologies

Kõrgrõhu diferentsiaalne skaneeriv kalorimeeter  Netzsch DSC204 HP

Soojusjuhtivuse mõõtur Flucon Lambda

Refraktomeeter Abbemat WR/HT Anton Paar GmbH

Viskosimeeter Viscolab-3000 Cambridge Viscosity

Pindpinevuse mõõtur (optiline tensiomeeter) Rame-Hart Instruments Co.

LC/MS kromatograafiasüsteem	Waters e2695 detektoritega MS (AP-ESI), UV/Vis, RI

Mikroreaktsiooni kalorimeeter Thermal Hazards Technology

Kantav infrapuna spektromeeter Interspec 301-X

Leekpunkti mõõteseade Eralytics Eraflash

Tiheduse mõõtur Anton Paar

Aururõhu osomeeter Knauer K-700

Modulaarne reomeeter Bohlin Gemini II

Videosond XL PRO Base

Laboratoorne kvartsviskosimeeter Flucon

Gaaskromatograaf Shimadzu GC

Mikrokaal Cubis Sartorius

laboratoorne veepuhastusseade Milli Q Integraal 10

Elementaaranalüsaator, Elementar Analyser System

Liikuv katselabor

Planetaarveski ja hüdraulilised pressid (XRF Atlas, Atlas Power Press)

iShot Bore Micrometer System EM42525

Laboratoorne vedelik-vedelik ekstraktsiooniseade

õhuanalüüside gaaskromatograaf

Leekfotomeeter

kütuste sõelanalüüsi määramise seade

kaskaadimpaktor

kaskaadimpaktor