Tallinna Tehnikaülikool

Sisukord

Energiatehnoloogia instituut on akrediteeritud kui katselabor kütuste ja õhu analüüside (statsionaarsete saasteallikate õhuheitmete) ning soojustehniliste katsete valdkonnas. Akrediteerimise ulatus ja akrediteerimistunnistus L028 on nähtavad Eesti Akrediteerimiskeskuse kodulehel.

Analüüside tellimiseks palun täitke eelnevalt   TELLIMISVORM.

Kütuse ja õhuemissioonide analüüsi teadus- ja katselabori teenused ja hinnakiri. Lisainfo laboriteenuste ja hindade kohta: Laboriteenus laboriteenus@taltech.ee või tel. 6203916.

Kütuste, tuhkade, sadestiste jm materjalide koostise ja omaduste määramine - Kontaktisik prof. Oliver Järvik, Kütuse ja õhuemissioonide analüüsi teadus- ja katselabori juht.

Labor käsitleb kliendilt saadud teavet ning kliendi tellimuse käigus omandatud teavet konfidentsiaalsena. Sellist informatsiooni avaldatakse ainult seadusega nõutud juhtudel ja Eesti Akrediteerimiskeskuse assessoritele.

Hinnakiri

Energiatehnoloogia instituudi teenused alates 01.02.2024.

Teenus

Kirjeldus

Hind, €*

Soojusenergeetika ja energiatehnoloogia alased nõustamised Hind kokkuleppel
Surveseadmete metallianalüüs ja eksperthinnangud Hind kokkuleppel
LCA analüüs/ olelusringi hindamine. SimaPRO, jm Hind kokkuleppel 

Kütuse ja õhuemissioonide analüüsi teadus- ja katselabori teenused ja hinnakiri alates 01.02.2024 

Teenus/ analüüs

Kirjeldus / kasutatavad seadmed

Ühik

Hind EUR*

Proovi ettevalmistus** Näiteks kuivatamine, homogeniseerimine, jahvatamine, jaotamine, veeldamine, sulatamine, pressimine, jne proov 30
Niiskuse sisaldus Kuivatamine 105oC juures proov 22
Tuha sisaldus Tuhastamine õhu keskkonnas proov 30
Kuumutuskadu proov 30
Lendosade sisaldus proov 30
Mehhaaniline vastupidavus (pelletid) proov 10
Kütteväärtus Ülemine, alumine ja tarbimisaine alumine kütteväärtus. Kalorimeetrilised pommid IKA C 5000 ja IKA 2000. *** proov 55
Elementanalüüs (CHNS) Vario MACRO CHNS Cube  proov 70
Anorgaaniline süsinik (TIC) Vario MACRO CHNS Cube  proov 70
Karbonaatne CO2 Vario MACRO CHNS Cube proov 70
Vaba CaO sisaldus Tiitrimine proov 40
Üldväävel Eschka meetod proov 80
Ühe aniooni (F-,Cl-,SO42-, NO3-, NO2-,Br-,PO43-) määramine Ioonkromatograafia proov 40
     - iga järgnev anioon samast proovist anioon 10
WD-XRF-analüüs WD-XRF - lainepikkusdispersiivne röntgenfluoresents analüsaator proov 85
Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, K2O, CaO, TiO2, Cr2O3, Mn2O3, Fe2O3, ZnO, SrO
Tahked biokütused: Na, Mg, K, Mn, Fe, Rb
ICP-MS analüüs (ühe metalli määramine) Tahked, pulbrilised, vedelad proovid: As, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Mo, Ni, Se, Ag, Tl, V, Zn, Mg, Ti, Sr, Li, Sc, Sb jne proov 110
     - iga järgnev metall samast proovist metall 10
Poorsus ja eripind Autosorb-iQ-C Hind kokkuleppel
Füsi- ja kemisorptsioon - Eripind: BET, Langmuir, STSA, DFT, BJH (BET for micropores uses automatic point selector based on ISO 9277) Hind kokkuleppel
- Mikropoorid: NLDFT, QSDFT, Monte-Carlo, t-plot, alpha-s method, MP method, DR & DA methods
- Mesopoorid: NLDFT, BJH, DH
- Other: Total pore volume and average pore size
- Operating modes: Classical helium void volume or (patented) helium-free mode
- Re-measure void volume (after micropore range) feature
Tuha sulamiskarakteristikud (Dt, St, Ht, Ft) Kõrgtemperatuuriline mikroskoop IF 2000G proov 110
Osakeste suurusjaotus sõelanalüüsil kuni 4 sõelaga Sõelanalüüs (sõelte vahemik 0,5 mm – 80 mm) proov 50
     - iga järgnev sõel sõel 10
Mahukaal proov 10
Pelletite pikkuse määramine proov 12
Pelletite diameetri määramine  proov 15
(Granuleeritud) biomassi katsepõletamine (väikekatel) (~20-35 kW) Hind kokkuleppel
Pürolüüsikatsed (biomass, jäätmepuit, (jäätme)plastik, jm teisene toore) Hind kokkuleppel
Gaasistuskatsed (biomass, jäätmepuit, (jäätme)plastik, jm teisene toore) Hind kokkuleppel
TGA/DSC-MS  NETZSCH STA 449 F3 Jupiter-QMS 403 D Aëolos Hind kokkuleppel
FTIR-ATR analüüs Hind kokkuleppel
DSC analüüs Hind kokkuleppel
Vedelike tihedusanalüüs Hind kokkuleppel
Vedelike viskoossusanalüüs Hind kokkuleppel
Vedelike soojusjuhtivus Hind kokkuleppel
Saasteallikate õhuheitmete määramine Hind kokkuleppel
Katelde bilansi / vastuvõtu katsetused; kasuteguri määramine Hind kokkuleppel

*Hinnale lisandub käibemaks vastavalt kehtivale käibemaksumäärale.

** Üldjuhul lisandub iga proovi kohta. Vajadusel küsida täpsemat infot.

*** Vajadusel lisandub niiskuse/tuhasuse/elementanalüüsi maksumus.

Analüüside tellimiseks palun täitke eelnevalt   tellimisvorm.

Lisainfo laboriteenuste ja hindade kohta: laboriteenus@taltech.ee või tel. 6203916.