Tallinna Tehnikaülikool

Sind huvitab tõeliselt roheline energeetika ja põnevad inseneriülesanded ning tahad anda oma panuse Eesti rohepöördesse? Siis on see magistriõppeprogramm sinu jaoks!

Eriala sisu

Tallinna Tehnikaülikool soovib olla rohepöörde eestvedaja ja elluviija Eestis. Rohepöörde eesmärk on kliimaneutraalne Euroopa aastaks 2050, mille saavutamisel mängivad otsustavat rolli rohelised energiatootmise ja - salvestamise tehnoloogiad: omavahel tihedalt seotud päikese- tuule- ja vesinikuenergiatehnoloogiad. Just need kolm rohelist energiatehnoloogiat on uue, Eestis ainulaadse magistriõppeprogrammi - rohelised energiatehnoloogiad - fookuses, olles võtmetehnoloogiateks suuremate valdkondade elektrifitseerimisel taastuvenergia abil, sh transpordi-, tööstus- ja ehitussektoris. Uue magistriõppeprogrammi alus on Tallinna Tehnikaülikooli materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi, elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi ning keemilise ja bioloogilise füüsika instituudi tippteadus ning tugev koostöö valdkonna ettevõtlusega roheliste energiatehnoloogiate alal, mis tagab õppijale parimad olemasolevad teadmised ja praktilised oskused. Magistriõppeprogrammi eesmärk on koolitada arendusspetsialiste valdkonna tööstusele, avalikule sektorile ja tagada teadusjärelkasv toetamaks Eesti Vabariigi tehnoloogilist rohepööret energeetikamaastikul.

Õppekava sisu: õpingute käigus omandab üliõpilane teadmised ja praktilised oskused päikese-, tuule- ja vesinikuenergiatehnoloogiate alal. Lisaks omandatakse õpingute käigus teadmised tehnoloogiaettevõtlusest, elektrisüsteemidest- ja võrkudest, roheliste energiatehnoloogiate ja seotud materjalide elutsükli analüüsist ning innovaatiliste tehnoloogiate kohandamisest ringmajanduse põhimõtetega.

Olulised erialaained on näiteks: elektroenergeetika üldkursus, termodünaamika, materjalide tehnoloogia ja rakendused, tehnoloogiaettevõtlus, materjalide uurimismeetodid, roheliste energiatehnoloogiate alused, päikeseelektri süsteemid, tuule- ja päikeseenergeetika, vesiniku- ja akutehnoloogiad, teadustöö alused ja projektiained, mille eesmärgiks on arendada läbi praktiliste uurimisprojektide üliõpilase meeskonnatöö ja iseseisva probleemide lahendamise võimekust nii ettevõtetes, avalikus sektoris kui ka akadeemilises keskkonnas.

Pane tähele! EUROTEQ partnerülikoolidest saavad tudengid võtta lisaõppeaineid näiteks järgmistelt magistriõppekavadelt:

Tutvu roheliste energiatehnoloogiate õppekava täisversiooniga

Tulevik

Rakendusliku väljundiga magistriõppeprogrammi praktiliste tööde läbiviimine on tihedalt seotud valdkonna ettevõtete, assotsiatsioonide ja projektidega (Roofit Solar Energy OÜ, Sunly OÜ, NAPS Solar Estonia OÜ, Solaride, PowerUP Energy Technologies, Solarstone OÜ, Elcogen OÜ, OÜ Stargate Hydrogen, crystalsol OÜ, Auve Tech, Cleantech ForEst, Eesti Päikeseelektri Assotsiatsioon, Eesti Taastuvenergia Koda, Eesti Tuuleenergeetika assotsiatsioon, e-pavement OÜ, Energiaühistu, Skeleton jt), võimaldades magistrantidel lahendada reaalelu väljakutsetel põhinevaid praktilisi ja valdkonnaüleseid ülesandeid. Meie õppekava lõpetajad on oodatud arendusspetsialistid valdkonna ettevõtluses ja avalikus sektoris. Omandatud teadmised ja oskused võimaldavad jätkata õpinguid ka doktoriõppes nii Eestis kui välismaal.

Kuula podcasti õppekava programmijuhi Maarja Grossbergiga

Sisseastumine

  • Konkursi tingimused: kõrgharidus loodus- või tehnikateadustes
  • Kandideerimise nõuded: CV ja vestlus
  • Õppekohti: lävendipõhine vastuvõtt
  • Künnis: õppekoht on garanteeritud, kui vestluse tulemus on vähemalt 5 punkti

Kandideeri SAISis

Küsi lisa

Vastuvõtu peaspetsialist

oskab vastata vastuvõtutingimusi puudutavatele küsimustele:

Anne Urbla
620 3530
anne.urbla@taltech.ee

Programmijuht

oskab vastata õppekava sisu puudutavatele küsimustele ning annab nõu, kui tuled teiselt erialalt:

Maarja Grossberg
528 1730
maarja.grossberg@taltech.ee

Õppekonsultant

oskab vastata õppetööd puudutavatele küsimustele:

Helena Teemets
620 3695
helena.teemets@taltech.ee