Tallinna Tehnikaülikool

Alates 15. novembrist saab registreeruda 2024 jaanuaris algavatele kursustele.
JAANUARIS ALGAVATE KURSUSTE TUNNIPLAAN JA REGISTREERIMINE

LAI MATEMAATIKA riigieksamiks - kontaktõppes Tallinnas, Tartus ja Pärnus või veebi vahendusel;
EMAKEEL riigieksamiks - kontaktõpe Tallinnas või reaalajas toimuvate tundidega veebikursus; 
KEEMIA ülikooli astumiseks - järelvaadatavad veebitunnid TalTech Moodle'is;
FÜÜSIKA ülikooli astumiseks - reaalajas toimuvad veebitunnid ja videoloengud;
CAE testi edukaks sooritamiseks - reaalajas toimuvad veebitunnid.

Ootame kursustele nii 12. klassi õpilasi kui ka varem kooli lõpetanuid, kes soovivad täiendavalt valmistuda riigieksamiteks või tehnikaülikooli astumiseks. Rühmatundides käsitletakse eksamiteks vajaminevaid teemasid ja lahendatakse õpetaja juhendamisel ülesandeid.

Ülikooli sisseastumiseks (2024) ettevalmistavate kursuste lisainfo on SIIN.

2023 sügisel alanud kursuste rühmad on täitunud. Tunniplaani saab vaadata SIIT (klõpsake "Sügissemester 2023").

Laia matemaatika kursused

 • 2024. a jaanuaris algavatele kursustele registreerimine on avatud 15. novembrist, kui kodulehele ilmub tunniplaan.
   

Jaanuaris algavad kursused:

 • Laia matemaatika riigieksami sooritamist toetavad kursused. Kontaktõpe Tallinnas, Tartus ja Pärnus.
 • Laia matemaatika riigieksami sooritamist toetav veebikursus. TalTech Moodle'is toimuva kursuse tunnid on järelvaadatavad kuni kursuse lõpuni.
 • Eesti keel emakeelena riigieksami sooritamist toetavad kontaktõppega kursused Tallinnas ja veebis.
 • Keemia ja füüsika veebikursused ülikooli sisseastujatele.
 • CAE testiks ettevalmistav inglise keele veebikursus. Tunnid kaks korda nädalas.

2023/2024 õ/a matemaatikakursused:

 • 100-tunnine laia matemaatika kontaktõppega kursus oktoobrist maini. Õpetajad Hele Kiisel ja Ehtel Timak. Tunnid on kord nädalas 4x45 min korraga. Tunnid toimuvad tehnikaülikooli Tartu kolledžis, Puiestee 78A.

2023. a sügisel alanud kontaktõppega kursuste rühmad on täitunud.

 • 80-tunnine laia matemaatika kontaktõppega kursus jaanuarist maini. Õpetaja Matti Kangor. Tunnid on peamiselt kord nädalas 4x45 min, lisanduvad lisapäevad. Tunnid toimuvad tehnikaülikooli Tartu kolledžis, Puiestee 78A.

2024. a jaanuaris algavale kursusele registreerimine algab 15.11.2023.

70-tunnine kontaktõppega kursus jaanuarist maini. Kursust juhendab Pärnu Koidula Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja Cedrut Kuusk.

Tunnid toimuvad Pärnu Koidula Gümnaasiumis, Metsa 21.

2024. a jaanuaris algavale kursusele saab registreeruda alates 15.11.2023.

2024. a jaanuaris algavad:

80-tunnine TalTech Moodle'i kursus, mida juhendab Nõo Reaalgümnasiumi õpetaja Sirje Sild. Tunnid toimuvad reaalajas. Kursus hõlmab ka iseseisvat tööd interaktiivsete ülesannete keskkonnas TalTech Moodle'is. Tund koosneb õpetaja selgitustest (need salvestatakse ja on kuni kursuse lõpuni järelvaadatavad), iseseisvast tööst ning küsimuste-vastuste osast.

80-tunnine veebiülekannetega kursus, mida juhendab Westholmi gümnaasiumi õpetaja Tiia Raudsep. Veebiülekanded tehakse kontakttundidest ja tundide salvestusi saab järele vaadata 6 päeva. Kõigile osalejatele saadetakse õppematerjalid.

2023/2024 õ/a sügisel algasid kaks laia matemaatika kursust, millel saab osaleda veebi vahendusel.

 • 90-tunnine TalTech Moodle'i kursus, mida juhendab tehnikaülikooli auhinnatud õppejõud Raili Lahi. Kursus sobib eelkõige neile, kellele sobib iseseisevalt õppida. Tunnid toimuvad interaktiivsete veebiülekannetena, mis võimaldab osaleda igast Eesti paigast. Loenguid on võimalik järele vaadata kuni kursuse lõpuni. Kõigile osalejatele saadetakse õppematerjalid. Kursus sisaldab ka iseseisvat tööd!

 • 112-tunnine veebiülekannetega kursus, mida juhendab õpilastelt väga head tagasisidet saanud õpetaja Alli Salusaar. Veebiülekanded tehakse kontakttundidest ja tundide salvestusi saab järele vaadata 6 päeva. Kõigile osalejatele saadetakse õppematerjalid. 

Emakeele kursused

2024. a jaanuaris algavad Tallinnas kontakttundidega kursused, kuhu saab registreeruda alates 15.11.2023

Emakeele riigieksamiks ettevalmistaval kursusel korratakse kõiki olulisemaid tekstiõpetuse teemasid, tehakse õigekirja-, stiili- ja kompositsiooniharjutusi, lahendatakse lugemisülesandeid ning jagatakse muid olulisi nõuandeid, kuidas eksamiks valmistuda. Kursuse jooksul tehakse ka proovieksam, mille põhjal saavad kursusel osalejad juba varakult individuaalset tagasisidet oma oskustest.
NB! Eesti keele kursus ei sobi keeleõppeks neile, kes ei õpi koolis eesti keeles!

2023. a sügisel algasid kontakttundidega emakeelekursused Tallinnas ja Tartus.

Emakeele riigieksamiks ettevalmistaval kursusel korratakse kõiki olulisemaid tekstiõpetuse teemasid, tehakse õigekirja-, stiili- ja kompositsiooniharjutusi, lahendatakse lugemisülesandeid ning jagatakse muid olulisi nõuandeid, kuidas eksamiks valmistuda. 
NB! Eesti keele kursus ei sobi keeleõppeks neile, kes ei õpi koolis eesti keeles!

2023. a sügisel algav kursus:

 • Kursuse maht 60 akadeemilist tundi. Kursus toimub Tehnikaülikooli Tartu kolledžis, Puiestee 78A. Kursust juhendab õpetaja Liisa Pettai.

Emakeele riigieksamiks ettevalmistaval kursusel korratakse kõiki olulisemaid tekstiõpetuse teemasid, tehakse õigekirja-, stiili- ja kompositsiooniharjutusi, lahendatakse lugemisülesandeid ning jagatakse muid olulisi nõuandeid, kuidas eksamiks valmistuda. 
NB! Emakeele riigieksamiks ettevalmistav kursus ei sobi neile, kes sooritavad riigieksami "eesti keel teise keelena"!

2023 sügisel algav veebitundidega kursus toimub õpetaja Hanna-Stina Vigeli juhendamisel teisipäeviti. Kursuse maht 60 akadeemilist tundi. Kord nädalas kohtuvad õpilased õpetajaga reaalajas toimuvates veebitundides, millele lisandub ka teatud määral iseseisvat tööd. Kursusel osalejatel palutakse kindlasti sisse lülitada veebikaamera ja mikrofon. NB! Veebis toimuvaid tunde ei salvestata!

CAE (Certificate in Advanced English) inglise keele veebikursus

CAE (Certificate in Advanced English) inglise keele veebikursus 2024. a kevadel

Valmistu kevadel toimuvaks rahvusvaheliseks CAE testiks, mis asendab võõrkeele riigieksamit! Kursus on mõeldud õpilastele, kes soovivad omandada inglise keele C1 või C2 taseme, sooritada CAE või mõne teise rahvusvahelise eksami. 

Kursusel läbitakse CAE testis sisalduvat kirjutamisosa, kuulamis- ja lugemisülesandeid. Samuti harjutatakse eksamil vajalikku suulist osa ning korratakse ka sõnavara ja grammatikat. Kursusel toimuvad reaalajas veebitunnid, millele lisandub ka teatud määral iseseisvat tööd. Õpilastelt oodatakse aktiivset osavõttu ja kaamera-mikrofoni avatuna hoidmist.  Cambridge English Advanced  õppematerjalid sisalduvad kursuse hinnas

 • Kursuse kestus: jaanuar - märts 2024
 • Kursuse maht: 50 akadeemilist tundi
 • Toimumise aeg: teisipäeviti ja reedeti kell 16.30-18.45
 • Toimumise koht: Veebis
 • Õpetaja: Annemari Maipuu 

NB! Kursuse eelduseks on juba saavutatud B1 keeletase ja valmisolek teha ka iseseisvat tööd.

Kontakt