Site logo

Kursused Tallinnas

Pakume ainult laia matemaatika kursusi ja valida saab erineva pikkusega kursuste vahel.

 • UUS! oktoober - mai veebitundidega kursus (kord nädalas 4x45 min), maht 100 akadeemilist tundi.
  Tunnid toimuvad interaktiivsete veebiülekannetena, mis võimaldab osaleda igast Eesti paigast.
 • oktoober - mai (nädalas 4x45 min), maht 100 akadeemilist tundi    
 • oktoober - mai (kaks korda nädalas 3x45 min), maht 150 akadeemilist tundi 
 • jaanuar - mai (kord nädalas 4x45 min), maht 80 akadeemilist tundi 
 • jaanuar - mai (kaks korda nädalas 3x45min), maht 100 akadeemilist tundi 

NB! Need, kes õpivad koolis kitsast matemaatikat, võiksid osaleda järeleaitamistundides või valida 150-tunnise kursuse. 150-tunnist kursust soovitame ka neile, kes on gümnaasiumi juba lõpetanud.
Sügisel algavatele kursustele registreerimine algab augusti keskel ja jaanuaris algavatele kursustele registreerimine algab novembri keskel.

Eesti keele riigieksamiks ettevalmistaval kursusel korratakse kõiki olulisemaid tekstiõpetuse teemasid, tehakse õigekirja-, stiili- ja kompositsiooniharjutusi, lahendatakse lugemisülesandeid ning jagatakse muid olulisi nõuandeid, kuidas eksamiks valmistuda. Kursuse jooksul tehakse ka proovieksam, mille põhjal saavad kursusel osalejad juba varakult individuaalset tagasisidet oma oskustest.

 •  november - aprill (kord nädalas 3x45 min), maht 60h
 • jaanuar - aprill (kord nädalas 4x45 min), maht 44h

Sügisel algavale kursusele registreerimine algab augusti keskel ja jaanuaris algavatele kursustele registreerimine algab novembri keskel.
NB! Eesti keele kursus ei sobi keeleõppeks neile, kes ei õpi koolis eesti keeles!

3-kuuline CAE (Certificate in Advanced English) kursus (maht 42 h) on mõeldud õpilastele, kes soovivad omandada inglise keele C1 taseme, sooritada CAE või mõne teise rahvusvahelise eksami.
NB! CAE kursuse eelduseks on juba saavutatud B2 ehk edasijõudnute tase. 
Kursus sisaldab eksamil nõutavaid teemasid: kirjutamisosa, kuulamis- ja lugemisülesandeid. Samuti harjutatakse eksamil vajalikku suulist osa ning korratakse ka sõnavara ja grammatikat. Kasutatakse Cambridge English Advanced õppematerjale.

Ettevalmistuskursus riigieksamiks 12. klasside õpilastele ja varem kooli lõpetanutele (maht 50 h). Kursuse eesmärgiks on saada juurde teadmisi ja enesekindlust inglise keele riigieksami tegemiseks. Kursusel harjutatakse erinevate kirjalike tekstide kirjutamist, kirjalikust, suulisest tekstist arusaamist. Lisaks täiendatakse sõnavara, korratakse grammatikareegleid ja harjutatakse eksami suulist osa.

Kursused Tartus

Pakume ainult laia matemaatika kursusi ja valida saab 100- ja 80-tunnise kursuste vahel.

 • UUS! oktoober - mai veebitundidega kursus (kord nädalas 4x45 min), maht 100 akadeemilist tundi.
  Tunnid toimuvad interaktiivsete veebiülekannetena, mis võimaldab osaleda igast Eesti paigast.
 • oktoober - mai (nädalas 4x45 min), maht 100 akadeemilist tundi    
 • jaanuar - mai (kord nädalas 4x45 min), maht 80 akadeemilist tundi 

Sügisel algavatele kursustele registreerimine algab augusti keskel ja jaanuaris algavatele kursustele registreerimine algab novembri keskel.
Tunnid toimuvad TalTechi Tartu kolledži majas Puiestee 80A.
Sügisel algavale kursusele registreerimine algab augusti keskel ja jaanuaris algavatele kursustele registreerimine algab novembri keskel.

Eesti keele riigieksamiks ettevalmistaval kursusel korratakse kõiki olulisemaid tekstiõpetuse teemasid, tehakse õigekirja-, stiili- ja kompositsiooniharjutusi, lahendatakse lugemisülesandeid ning jagatakse muid olulisi nõuandeid, kuidas eksamiks valmistuda. Kursuse jooksul tehakse ka proovieksam, mille põhjal saavad kursusel osalejad juba varakult individuaalset tagasisidet oma oskustest.

 • jaanuar - aprill (kord nädalas 4x45 min), maht 44h
  Tunnid toimuvad TalTechi Tartu kolledži majas Puiestee 80A.

Sügisel algavale kursusele registreerimine algab augusti keskel ja jaanuaris algavatele kursustele registreerimine algab novembri keskel.
NB! Eesti keele kursus ei sobi keeleõppeks neile, kes ei õpi koolis eesti keeles!

E-kursused

Pakume kahte e-platvormil toimuvat riigieksamiks ettevalmistavat laia matemaatika kursust:

 • UUS! oktoober - mai veebitundidega kursus (kord nädalas 4x45 min), maht 100 akadeemilist tundi.

Tunnid toimuvad interaktiivsete veebiülekannetena, mis võimaldab osaleda igast Eesti paigast. 

 • Moodle´ile platvormile tuginev e-toega kursus jaanuar - mai.

Kursus sobib eelkõige neile, kes eelistavad iseseisvat tööd neile sobival ajal. Toiuvad ka auditoorsed kohtumised, mille käigus saab vastused tekkinud küsimustele.

Eesti keele riigieksamiks ettevalmistav e-kursus algab jaanuaris ning kestab eksamini. Kursus koosneb kaheksast peatükist, millest igaüks tugineb ühele teemale: inimene ja identiteet, Eesti ja eestlased, kultuur, meedia jne. Igas peatükis on vastava teemaga haakuvad tekstid, lisaks grammatikaosa, kirjandiõppe ja ÕS-i kasutamise rubriik, samuti teemakohast lisalugemist ja -kuulamist: artikleid, loenguid ja spetsiaalselt kursuse jaoks tehtud filmiklippe. Õpetaja tagasiside on põhjalik ja küsida saab ka lisakonsultatsioone.

Ootame kursustele nii 12. klassi õpilasi kui ka varem kooli lõpetanuid, kes soovivad täiendavalt valmistuda riigieksamiteks või astumiseks ülikooli. Rühmatundides käsitletakse eksamiteks vajaminevat materjali.